Checklista, El & Teknik, Kök, Teknik, Vitvaror

Spisbibeln - att elektriskt välja spis, häll och ugn

Allt om vad man ska tänka på angående det elektriska vid val av spis, häll och ugn.

1 Spisbibeln

"Hjälp, jag har köpt en ny spis med en konstig stickpropp med 4 stift, men det kommer bara tre tjocka sladdar ur väggen!" 

I Sverige finns det 25 olika kombinationer av spis och spismatning som man kan råka ut för, 36 om man tar med Norge i bilden också. Det handlar om 1, 2 eller 3 faser, med och utan nolla (Y- respektive D-koppling) i alla möjliga kombinationer, varav ca hälften går att pussla ihop, ofta på mer än ett sätt. Utöver det finns frågor kring avsäkring, ledarareor och vilken total effekt som verkligen behövs. Så det är inte konstigt att spisar genererar många frågor.

Det finns över 1000 trådar om ämnet inkoppling av spis här på Byggahus.se. Här är länkar till några:
Vem har rätt om denna spis el-anslutning?
Inkoppling av spis o häll
Koppla in 230V spis. Vilken kabel ska sitta var mellan spisen och uttaget på väggen?
Inkoppling av spis
Inkoppling av 3-fas utrustning
3-faskopplad köksspis
En spisfråga
3-fas till > Häll 2-Fas 400V & Ugn 1-Fas
Inkoppling av 3 fas spis. Dubbelkolla så att allting stämmer!
Trefasspis utan nolla men med skyddsjord

Här beskrivs tre enkla(?) steg:

1. Kontrollera matningen till spisen. Om man kan se till att ha ett fullkopplat perilexuttag så slipper man alla frågeställningar som finns här.
2. Köp en spis som passar. Har man ett fullkopplat perilexuttag kan man helt enkelt välja valfri spis som kommer med en perilexstickpropp.
3. Koppla in den.

Observera att all form av fast inkoppling kräver behörighet

Det kompliceras dock ofta av att gamla hus och lägenheter sällan erbjuder en fullständig matning plus att tillverkare numera sällan erbjuder spisar och hällar med stickpropp, ofta inte ens med en anslutningskabel!

1.1 Kontrollera spismatningen

Innan man köper en ny spis eller häll och ugn, kontrollera nuvarande matning till spisen. Det är avgörande för vil­ken häll och ugn som går att använda.

1.1.1 Tre tjocka sladdar i en kopplingsdosa

Matningen är enfas 230 V. Detta är vanligt i gamla lägenheter. Oftast 4 mm² ledare, avsäkrad med en 20 A säkring.
Läs mer: hjälp...koppla 3 fas

Spisdosa enfas

Konvertera till trefas?

Innan man går vidare kan det vara värt att kontrollera möjligheterna att förbättra detta.

Är det enfas eller trefas till lägenheten? Vad finns det för möjligheter att få trefas indraget? Är det trefas, finns det möj­lighet att dra trefas ända fram till spisen?

Trefas ger större möjligheter att välja häll och ugn, och det ger framför allt mer effekt då enfas 20 A gör att man bara kan ta ut 4.6 kW, medan trefas 16 A ger 11 kW.

Val av spis

Med en fas är man begränsad till spisar och hällar för 230V (vilket visserligen är det vanligaste idag).

Observera att hällen måste vara gjord för att kopplas in på en fas. Även om hällen kan kopplas in på två eller tre faser så är det inte säkert att den interna neutral­ledaren i spisen tål att den matas från en enda fas. Det måste framgå av installationsanvisningen att spisen får inkopplas på en fas, och hur det i så fall görs.
Länk: Hur många ampere kan jag få in?

Vill man ha en ugn också så går det bra, givetvis 230 V. Dock blir man ytterligare begränsad av det maximala effektut­taget på 4.6 kW då en ugn ensam kan dra över 3 kW.

Räcker då 20 A och 4.6 kW? Har det räckt till den gamla spisen så räcker det till den nya, även om det även finns en separat ugn. Det går givetvis inte att använda ugn och alla plattor samtidigt om man inte "värmer upp" dem en i taget först. Mer om detta nedan.

1.1.2 Ett perilexuttag

Låt er inte luras av detta utan kontrollera hur det är kopplat. Finns det verkligen tre faser, nolla och skyddsjord framdr­agen? Det räcker inte att mäta - nollan kan vara fuskkopplad till jord i uttaget! Skruva loss kåpan på uttaget och jämför med centralen att det verkligen är 5 separata ledare. Mät sedan för att verifiera kontinui­teten.

Perilexuttag

Glöm inte att kontrollera att det är rätt kopplat – att faser, nolla och jord är anslutna på rätt plint. Genom åren kan det ha förekommit ett antal olika kreativa inkopplingar av spisar!

Det är nämligen mycket vanligt att det saknas en ledare då det förr i tiden nästan uteslutande endast fanns 400 V-spi­sar som inte behövde en nolla.
Läs mer: Elansluta ny spis...

Så här kan det se ut bakom kåpan på ett perilexuttag. Det är på bilden rättvänt och kan jämföras med den högra bilden ovan med avseende på plintarnas beteckningar. N finns här alltså längst upp till vänster.

Bakom kåpan på ett perilexuttag

Det ser ju bra ut. Det finns fem ledare, inkopplade på varsin plint. Men detta är ett uttag som levereras i en sockeldosa och med korta anslutningsledningar som är förinstallerade på uttagets plintar.

Uttag i sockeldosa med korta anslutningsmöjligheter

Dessa ledningar skarvas med installationskabeln längre ned i dosan. Där behöver man också titta.

Denna kontroll får man göra i den omfattning man tycker det är värt risken att bränna sönder en ny häll pga saknad nolla.

Har man lyckan av att ha en fullkopplat perilexuttag så är valet fritt. Man kan välja mellan 400 V och 230 V. Handlar det om separat häll och ugn så ska båda ha samma elementspänning, vilken spelar mindre roll.

Normalt är det 2.5 mm² för en spiskabel som avsäkras med 16 A. Det kan vara värt att kontrollera detta också så att det inte är 1.5 mm².

En ledare kort

Om det är så att det saknas en ledare för att det ska vara fullkopplat så bör man första titta på möjligheten att dra fram en femte ledare.

Är det en kabel måste den bytas – det finns inga alternativ för att dra fram en separat ledare för att komplettera en kabel. Är det ledare i rör så kan det gå att dra i en femte ledare.

Om det inte är praktiskt möjligt går det ändå att koppla om så att man får valen

- tre faser utan nolla eller
- två faser med nolla.

Val av spis kan därefter göras enligt 1.2 nedan.

Man kan t ex skaffa en 400 V-spis som inte behöver en nolla. Dessa känns bl.a igen på stickproppen som saknar ett stift – det för nollan – som bilden näst längst till höger visar.

Man får dock problemet med att behålla perilexuttaget, se 1.4 Inkopplingen.

1.1.3 En dosa med 4-5 ledare i

Här kan det finnas lite av varje. Det kan vara tre faser och skyddsjord, två faser, nolla och skyddsjord eller i bästa fall tre faser, nolla och skyddsjord.

Det går liksom för perilexuttag inte att anta något, utan även detta fall kräver en undersökning. Fast om man vet att en viss spis varit inkopplad på en visst sätt kan man dra slutsatser utifrån det.

Dosa med 4-5 ledare i

Här ser vi också exempel på vilka färger som man kan råka få se. Det är tre svarta ledare som antas vara faser, en vit ledare som antas vara nollan och en röd ledare som är skyddsjord. Det är den enda slutsats man kan dra eftersom skyddsjorden känns igen med att den är ansluten till godset på dosan.
Läs forumtråd: Perilex i plåtdosa

Kontroll av matningen och val av ny spis görs enligt föregående kapitel. Jämför dosan med centralen och kontrollmät.

1.1.4 Färger i anslutningskabeln

När man kontrollerar hur den befintliga spisen är inkopplad så kan man hitta en blå ledare i anslutningskabeln. Man kan inte förutsätta att det är en neutral­ledare! Om spisen går på tre faser utan nolla så får anslutningskabeln innehålla en blå ledare som då används som fasledare. Enligt nu gällande färgstandard så är detta inte längre tillåtet, men man kan alltså hitta detta för befintliga spisar.

Man behöver istället studera den befintliga spisen märkskylt och inkopplingsalternativ och hur den är kopplad för att avgöra vilken typ av matning som finns tillgänglig.

Man kan dra nästan säkra slutsatser genom att kontrollera hur en befintlig spis är inkopplad. Men helst bör man också mäta för att vara helt säker.

1.2 Val av spis

Med matningen klarlagd kan man välja lämplig spis, och eventuell ugn.

Är man belönad med ett fullkopplat perilexuttag så är det enkelt – bara att välja en spis med perilexstickpropp. Det är så det alltid borde vara...

I andra fall finns två huvudsakliga faktorer att titta på:

Spisens elementspänning eller märkspänning. Detta är den spänning, 230 V eller 400 V som brukar stå i produktinformationen, som dock inte alltid är så enkel att ta reda på. Mer om det nedan.

Det finns egentligen bara en begränsning här, och det är gamla lägenheter med enfas. Där fungerar bara 230 V-spisar. I övriga fall väljer man företrädesvis en 400 V-spis i den mån det finns idag, men 230 V går lika bra.

Korta noteringar:

- Det finns exempel där en gammal 400 V-spis har drivits med 230 V utan större problem annat än att den var ”lite seg”. Om det krisar så det detta ett alternativ. Man bör dock undvika detta för moderna hällar, och givetvis motsatsen, att driva en 230 V med 400 V.
Länk till forum: Är den gamla spisen rätt kopplad? 230V till 400V spis

- En seg spis kan dock ha helt andra orsaker än fel spänning – vreden kan vara felmonterade efter städning.
Läs mer: Spis på halvfart?

Spisens önskade inkopplingsalternativ, om den (i första hand) vill kopplas in på en, två eller tre faser. Uttagets konfiguration bör helst matcha detta, och ska täcka ett av spisens alternativa inkopplingar.

Det finns alltså en önskad variant hos spisen som gör att den fungerar optimalt. Denna bör man titta på och försöka matcha vid val av spis. Får man inte en exakt träff mellan spis och spisuttag med avseende på antalet faser etc så finns en stor mängd alternativ och kombinationer som också kan fungera bra. Dessa förklaras i 1.4 Inkopplingen.

Kortfattat man kan säga att om elementspänningen stämmer enligt föregående punkt så går den också att koppla in på något sätt.

Det finns bara två fallgropar att titta på när man köper en spis:

1. Spisen anger att den ska kopplas in på en fas (utan andra alternativ) och/eller levereras med en enfasig norwescokontakt. Detta i kombination med en spismatning med flera faser. Ännu har vi inte sett en fullstor spis som inte kan kopplas in på flera faser, men man kan få problem med inbyggda överbelastningsskydd. En del enfasspisar begränsar automatiskt uttagen effekt, dvs det går inte att köra alla plattor och ugn samtidigt. Eventuellt går den att koppla ur via menysystemet på moderna hällar. Länk: 230v spis bryggad enfas till 3fas obryggad 
Andra spisar har en bygel på anslutningsplinten. Länk: Knepig spis!!

2. Spisen anger att den ska kopplas in på två eller tre faser, 230 V, men matningen består bara av enfas 230 V och 20 A. Tekniskt går den att köra på en fas, oberoende av vad kundsupporten säger. Vi har hittills inte sett en spis som använder både 230 V och 400 V. Det som kan bli ett problem är överbelastning av spisen interna N-ledare, men det är mycket osannolikt att en 20 A säkring inte skulle skydda den. Forumänk: Råd om installation av spis. El kunnig sökes

1.2.1 Spisens märkspänning och inkopplingsalternativ

Den första punkten ovan, spisens elementspänningen är i första hand avgörande för valet av spis och ugn. Den uppgiften hittar man ofta i reklamen eller produktbeskrivningen. Det kan stå 230 V eller 400 V.

Men tittar på närmare på spisens märkskylt eller bruksanvisning kan det stå både 230 V och 400 V. Det kan t ex stå ”400 V 2N~” och ”230 V ~”. Vad betyder nu detta?

Vi börjar med att beskriva alla dessa märkningar enskilt i följande tabell.

Beteckning på spis

Beskrivning

400 V 3~

Betyder att elementspänningen i spisen är 400 V och skall matas från tre faser utan nolla, faser som alltså har spänningen 400 V mellan sig. Spisen är D-kopplad internt och kan alltså endast inkopplas trefasigt i ett system med 400 V huvudspänning (230/400 V).

230 V 3~

Betyder att elementspänningen i spisen är 230 V och skall matas från tre faser utan nolla, faser som alltså har spänningen 230 V mellan sig (så som i Norge). Spisen är D-kopplad internt och kan alltså endast inkopplas trefasigt i ett system med 230 V huvudspänning (130/230 V).

Kan den då användas i Sverige med 230/400 V-system? Kanske. Man kan göra en V-koppling som kan liknas vid en D-koppling där ena sidan är öppen, för det är ju 400 V mellan dessa punkter. Det blir en trepolig koppling, men inte som man normalt tänker sig en trepolig inkoppling. Se exempel nedan. Kanske kan även spisen kopplas om internt till Y-koppling och därmed märkas 400 V 3N~.

400 V 3N~

Betyder att elementspänningen i spisen är 230 V och skall matas från tre faser med nolla, där spän­ningen är 400 V mellan faserna och 230 V mellan fas och nolla. Det är tecknet N som alltså har stor betydelse för hur beteckningen ska tolkas. Spisen är Y-kopplad internt för att kunna få 230 V över värmespiralerna.

Ovanstående är den normala betydelsen – men det skulle kunna förekomma spisar som kräver bå­de 400 V och 230 V internt. Men det är ju inget problem i detta fall.

400 V 2N~

Som ovan, fast här behövs två faser och nolla. Den tredje fasen behövs inte.

230 V~

Betyder att spisen vill ha 230 V tvåpoligt. Eftersom det är tvåpolig inkoppling (ej trepolig Y- eller D-koppling) så spelar det ingen roll ur spisens synvinkel om 230 V erhålls mellan två faser som i Norge eller mellan en fas och nolla som i Sverige.

Man skulle kunna beskriva samma sak med 400 V 1N~ men så gör man inte. Inte heller skriver man 230 V 2~ för då har man förbundit sig att spänningen måste komma från två olika faser, inte mellan fas och nolla.

400 V~

Som ovan, fast 400 V. Inget konstigt med det, fast Norge får inte vara med här. I Sverige kan spän­ningen endast erhållas mellan två faser (i bostäder).

230 V 3N~

Och vilken planet kommer den spisen från? Eller är det en relik från 1900-talets början?


Återigen, finns ett ”N” med i beteckningen så gäller inte den spänning som är angiven, utan istället motsvarande fasspänning.

Tabellen åskådliggörs bäst med en bild som visar 3 olika spisar, varav två av dem kan kopplas in på två olika sätt.

Värmeelement i spisen

Inkommande matning syns till vänster. Den består av tre faser och nolla. Skyddsjorden är inte inritad. Mellan varje fas är det 400 V, och mellan varje fas och N är det 230 V.

De blå rektanglarna symboliserar värmeelementen i spisen. Det finns i praktiken fler än tre, men de är då grupperade i tre grupper internt.

Vi tar dem i tur och ordning:

1. Det första fallet handlar om en 400 V-spis som är D-kopplad internt. Den får då 400 V över vart och ett av sina värmeelement.

Den är i detta exempel inkopplad på tre faser, men skulle också kunna kopplas in mellan två faser. Då får man parallellkoppla alla tre värmeelement och koppla in dem mellan två faser. Det liknar fall 3.

2. Här har vi en 230 V-spis, inte 400 V. Eftersom den är Y-kopplad får den 230 V över sina värmeelement.

Skulle inte nollan finnas kommer två värmeelement att bli seriekopplade mellan faserna (400 V). Om båda elementen har samma effekt får de då 200 V över sig vardera. Det blir en jämn spänningsdelning mellan dem. Men om det ena elementet har högre effekt kommer det andra elementet att för en högre spänning, kanske mycket högre än 230 V. Det kanske elementet i sig klarar av, men inte elektroniken i moderna hällar som också är inkopplad mellan en fas och nolla.

För övrigt har Y-kopplingen ingen egentlig funktion. Det måste inte vara så, men nu går vi till nästa fall.

3. Detta exempel kan handla om samma spis som i fall 2 – den är bara inkopplad på ett annat sätt. Här har man parallellkopplat alla tre värmeelement och kopplat in dem mellan en (1) fas och nolla, 230 V. Det är så man måste göra i gamla lägenheter med enfas.

3-fas-spänningar

Bild från Wikipedia

Om vi återgår till fall 2 så blir där strömmen i nollan aldrig högre än den fasledare som för tillfället bär högst ström. Det är till och med så att om alla plattor på spisen körs samtidigt, så att alla fasledare bär ungefär samma ström, så blir strömmen i nollan nära noll. Detta beror på att faserna i ett trefas växelströmssystem inte når sin toppström samtidigt, utan det är ca 3 ms (eller 120°) mellan dessa toppar. Den ström som inte går i nollan går ”tillbaka” via en annan fasledare som ligger i motfas just då.

I detta fall används en och samma fas. Strömmen i nollan blir här alltid lika hög som den i fasledaren. Skillnaden mot fall 2 är att eftersom de tre värmeelementen är parallellkopplade så kommer strömmen i fasledaren och nollan bli tre gånger så hög som i fall 2 (om alla värmezoner i spisen används samtidigt). Man belastar alltså både fas och nolla betydligt mer. Här krävs större ledararea i kabeln till spisen och en större säkring (i praktiken normalt 4 mm2 och 20 A).

Ett annat problem med detta är att spisen kanske inte stöder en sådan inkoppling. Bland de interna ledarna i spisen kan det finnas en stump av nollan som är gemensam för alla tre värmeelement. Den stumpen kanske inte är dimensionerad för denna högre ström. Därför är det viktigt att kontrollera spisens märkskylt om den tillåter detta inkopplingsalternativ.

4. Denna spis vill också ha 230 V. Den har bara två grupper av värmeelement och ska kopplas in mellan två faser och nolla. Det är ganska vanligt att moderna hällar ser ut så här för att enkelt tillåta att den tredje fasen används till en ugn. I övrigt är allting detsamma som i fall 2. Strömmen i nollan blir lika hög som i den fasledare som för tillfället bär högst ström.

5. Samma spis som i fall 4, fast inkopplad som i fall 3. Principerna är precis desamma. Det är bara antalet (grupper av) värmeelement som skiljer.

Omkopplingar görs på spisens anslutningsplint. Märkskylten anger tydligt vilka terminaler som ska anslutas och vilka som ska byglas för olika alternativ. Så här kan en ganska komplicerad terminal se ut.

Den visar fyra olika inkopplingsalternativ. Ovanför ett av dem är spisens värmeelement inritad som en orientering över vad som händer vid de olika alternativen. Dessa värmeelement är internt inkopplade till terminalens anslutningar på samma sätt i alla fyra alternativ.

Inkopplingsalternativ

Det första man kan utläsa från skylten är att spisen vill ha 230 V över sina värmeelement, men det är tyvärr inte angivet enligt ”standarden”.

1. Längst upp till vänster står det 1N~ och 2~ vilket betyder tvåpolig inkoppling, antingen mellan fas och nolla eller mellan två faser. Mellan anslutningsterminalerna anges 230-240 V som faktiskt gör det tydligt med avseende på vilken spänning som värmeelementen vill ha. I Sverige kopplas den in mellan fas och nolla, medan den kopplas mellan två faser i Norge.

Den korrekta märkningen enligt tabellen ovan är 230 V~.

2. Längst upp till höger står det 3~ kort och gott, vilket betyder inkoppling mellan tre faser i D-formation. Det är fall 1 i bilden på föregående sida. Detta alternativ är endast relevant för Norge som har 230 V mellan faserna.

En korrekt beteckning är 230 V 3~.

3. Längst ned till vänster står det 2N~ vilket betyder inkoppling mellan två faser med nolla. Värmeelementen kopplas in mellan fas och nolla, och lasten fördelas mellan två faser. Detta är fall 4 i föregående bild.

En korrekt, men kanske lite förvillande beteckning är 400 V 2N~.

4. Längst ned till höger står det 3N~ vilket är det optimala för Sverige, liksom fallet ovanför är optimalt för Norge. Lasten är fördelad mellan alla tre faser i en komplett Y-koppling

En korrekt beteckning är 400 V 3N~.

Exemplet visar en spis som kan kopplas antingen D eller Y genom olika byglingar på anslutningsterminalen. Det är inte ofta man ser det. Det är alltså en spis som är gjord både för den Svenska och Norska marknaden, plus resten av Europa. Det är ju bra, men komplicerar inkopplingen en smula.

Det första alternativet fungerar för både Sverige och Norge, det andra endast för Norge och de två sista endast för Sverige.

Denna märkskylt bör man studera, om möjligt, för att matcha mot den matning man har i spisuttaget.

1.2.2 Lämpliga kombination av uttag och spis

Enbart utifrån spisens elementspänning kan man göra en nästan fullständig gallring i utbudet. Här framgår också vilka kombinationer med häll och ugn som är lämpliga. Följande tabell visar alla de olika alternativ på matning och val av vitvaror som kan förekomma. De gröna alternativen är att föredra.

Matning

Förbrukare

Beskrivning

En fas 230V, 20A

Spis 230V

Går bra, om spisen kan inkopplas på en fas.

Ugn 230V

Helt Ok då en ugn brukar vara enfas och som mest brukar ha en effekt på drygt 3 kW.

Häll 230V Ugn 230V

Båda går bra, om hällen kan inkopplas över en fas. Det blir dock stora begränsningar i ef­fektuttaget. Det är på gränsen till att vara rekommendabelt.

Tre faser utan nolla,16A

Spis 400V

Normalfall, helt Ok.

Häll 400V Ugn 400V

Helt Ok. Hällen kan, om möjligt, kopplas in mellan två faser, t.ex L1-L2 och L2-L3 så att ug­nen kan kopplas in mellan L3-L1. Alternativt, om hela hällen används oftare än ugnen så kan ugnen dela på samma faser som hällen.

Två faser med nolla, 16A

Spis 230V

Går bra, om spisen kan kopplas in på två faser och nolla.

Häll 400V Ugn 230V

Går, men inte bra, bör undvikas. Spisen inkopplas mellan faserna och ugnen mellan en av faserna och nollan. En av faserna blir då överbelastad, dvs ugn och vissa värmezoner kan ej användas samtidigt. Effekten för hällen ensam blir 6.4 kW vilket ska räcka, men hela häl­lens effektuttag blir begränsad när ugnen används.

Häll 230V Ugn 230V

Båda går bra, om spisen kan inkopplas över en eller två faser. Spisen kopplas in på en eller två faser och ugnen på en fas. Om ugnen ska dela fas med spisen beror på om ugnen ofta kommer att användas samtidigt med spisen eller inte. Troligen är bästa alternativet att låta dem dela, dvs koppla in spisen på två faser.

Tre faser med nolla, 16A

(gratuler­ar!)

Spis 400V

Normalfall, helt Ok.

Spis 230V

Normalfall, helt Ok.

Häll 400V Ugn 230V

Går, men inte optimalt. Frågan är återigen om spisen skall dela fas med ugnen. Det finns två alternativ

1. Koppla in hällen över alla tre faser och koppla in ugnen på en av dessa faser. Det blir då två "grupper" av plattor som inte kan nyttjas fullt ut samtidigt med ugnen, men det kan gå att göra en bra fördelning.

2. Koppla in hällen mellan två faser och ugnen på den tredje (mot noll). Hela hällen får då alltid klara sig på 16A (400V) = 6.4 kW vilket ska räcka.

I båda fallen får man 4 belastade ledare i spiskabeln. Detta är inte 100% enligt reglerna för infälld gruppledning 2.5 mm² och 16A säkring (men redan 3 belastade ledare är ett gräns­fall).

Häll 230V Ugn 230V

Normalfall, helt Ok. Många hällar kan bara kopplas in över två faser vilket gör inkopplingen enkel: Två faser till hällen och den tredje fasen till ugnen.

 

Om inte aktuell kombination finns i tabellen ovan så fungerar inte det valet. Välj en spis och ugn med annan spänning.

1.3 Hur mycket ström behövs?

Kan man köra en spishäll på en fas med en 10 A eller 20 A säkring (max 2.3 respektive 4.6 kW)?

Både ja och nej. Visst går det. Spisen drar inte mer ström än de värmezoner som används. Om man bara använder en värmezon i taget skulle den kanske gå att köra på 6 A.

Frågan borde egentligen vara om man får göra en sådan installation.

För 10 A säkring så är svaret nej. Spisgruppen ska dimensioneras för den normala belastningen enligt SS 436 40 00 kapitel 433.1 i elinstallationsreglerna, och denna belastning ska vara mindre än säkringens märkström. Det får alltså inte föreligga en överhängande risk för att man regelbundet belastar med mer än 10 A. Det går inte att få svärmor att summera effekten på de värmezoner hon använder för tillfället. Hon måste kunna steka sin älg precis som hon alltid har gjort.

Exakt var gränsen går finns det inga svar på, men låt säga halva spisens märkeffekt, ca 5 kW. Man brukar därför tillåta 20 A, mest för att det i dessa fall (gamla lägenheter) sällan finns några alternativ.

20 A eller 4.6 kW råkar också räcka utmärkt för normalt bruk. Högre effekt än så är det sällan man nyttjar.

En spis kan ha en märkeffekt på över 10 kW. Men det är med alla värmezoner och ugn(ar) samtidigt. Man klarar sig långt på hälften av denna effekt. Potatis och ris kokas inte på full effekt.

Nu tål ju en säkring mer än dess märkström, så i praktiken går det att ta ut mer effekt, som dessutom är nyttig. Har man smältsäkringar går det att ta ut dubbla effekten under den tid det tar att koka upp en kastrull med vatten, så det kan te sig som att de klena säkringarna faktiskt räcker till. Men det är inte bra i längden att ”maxa” säk­ringarna. Det blir varmt i centralen, som kan leda till allehanda problem, i värsta fall brand. Dessutom kan automatsäk­ringar (dvärgbrytare) går sönder efter långvarig uppvärmning vilket är kostsamt eftersom det krävs en elektriker för att byta dem.

Det luriga i dessa fall är att det kommer att ”fungera” väldigt länge. Kör man för hårt är det bara att byta säkring. Problemen kan dyka upp flera år senare t ex i form av uttorkning och sprickbildning i ledarisolering och varmgång och glappande anslutningar.

1.4 Inkopplingen

1.4.1 Uttaget

En spis eller häll bör ha ett perilexuttag. Detta ska vara fullkopplat, dvs med tre faser, nolla och jord. Kan det inte fullkopplas så använder man istället en anslutningsdosa och gör en fast inkoppling.

Det går inte att med en skylt hindra en polsk hantverkare att plugga in sin golvslipmaskin där. Då får man i så fall plugga igen ett hål med epoxy.

Dessutom tål ett perilexuttag max 16 A, så det kan av den anledningen också inte användas till enfas 20 A. 32 A-varianten av perilex är sällsynt.

Är matningen enfas så finns det enfasuttag (Norwesco) som tål 25 A.

Stickpropp

Ugnar levereras både med och utan stickpropp (schuko). Det finns rapporter om enfasuttag som brunnit pga hög be­lastning från en ugn, så det säkraste är att använda antingen det tvåpoliga spisuttaget ovan eller installera ugnen fast i en kopplingsdosa.

Får man klippa av stickproppen på en apparat? Det officiella svaret är nej. Det är tillverkaren som ställer det kravet. Det kan ändå vara bättre att klippa den för att få en tillförlitlig inkoppling. Det är värt mer än eventuella garantier.

1.4.2 Inkopplingsalternativ

I första hand ska spis/häll/ugn kopplas in enligt tillverkarens anvisning som man hittar bak på spisen, under hällen eller i luckkanten av ugnen. Finns det inget inkopplingsschema så tar man reda på det, t ex genom att ringa leverantören. Går det ändå inte att uppbåda ett schema så lämnar man tillbaka spisen och köper en annan! Detta gäller även spisar där tillverkaren envist hävdar att den varken går att koppla in på enfas respektive trefas. Köp en annan.

I andra hand, främst för begagnade spisar, kan man mäta upp hur den är kopplad med en ohmmeter.

Det alternativ för inkopplingen som man vill använda ska framgå av detta inkopplingsschema. Man får endast koppla in spisen enligt schemat! (Även om man kan fuska med detta hos speciellt fånigt utformade spisar.)

Det grundläggande som man skall ta reda på först är elementspänningen i spisen, dvs vilken spänning som värmeelementen vill ha. Det är avgörande för om den kan kopplas in, och hur.

Sedan kan man ställas inför ett antal alternativ, eller möjligheter om man så vill. Alla möjliga kombinationer av spis och matningssystem ges i följande tabell. För att komplicera det lite så är länder som Norge med här i form av 130/230-system.

 

MATNING

230 V~

400 V~

400 V 2N~

400 V 3N~

400 V 3~

230 V 3~

 
SPIS

\SYSTEM
ELEMENTSP.\

130/230 V,
230/400 V
230/400 V,
400/690 V

230/400 V

230/400 V

230/400 V

130/230 V

230 V~

230 V

Ok

Kanske 1)

Ok

Ok

Kanske 1)

Ok

400 V~

400 V

Kanske 2)

Ok

Ok

Ok

Ok

Nej

400 V 2N~

230 V - V

Troligen 5) 8)

Kanske 1) 5) 8)

Ok

Ok

Kanske 3)

Ok 7)

400 V 3N~

230 V - Y

Troligen 5) 8)

Kanske 1) 5) 8)

Troligen

Ok

Nej

Kanske 9)

400 V 3~

400 V - D

Kanske 2) 6)

Kanske 6)

Kanske 4)

Ok

Ok

Nej

230 V 3~

230 V - D

Troligen 5)

Kanske 1) 5)

Kanske 7)

Kanske 7)

Kanske 3) 7)

Ok

1) Om matningen kan kopplas om till 230 V (fas + nolla).
2) Om matningen kan kopplas om till 400 V (fas + fas).
3) Om matningen kan kopplas om till 400 V 2N~.
4) Om matningen kan kopplas om till 400 V 3~.
5) Om spisen kan kopplas in tvåpoligt 230 V.
6) Om spisen kan kopplas in tvåpoligt 400 V.
7) Spisen V-kopplas (trepoligt).
8) Kräver att den interna N-ledaren tål strömmen.
9) Om spisen kan kopplas om till 230 V 3~. Länk: inkoppling cylinda induktionshäll


Det blir alltså 36 möjliga kombinationer som man kan drabbas av, där 15 kombinationer fungerar direkt med avseende på att ingen omkoppling av matningen eller avsteg från den rekommenderade inkopplingen av spisen behöver göras.

Nu återstår bara att få tillverkarna att ange vilka inkopplingsalternativ som deras spisar stöder.

Om en ugn ska med på samma matning blir det ännu mer komplicerat.

1.4.3 Induktionshällar

Läs i forumlänkar: 
Inkoppling induktionshäll
- Inkoppling cylinda induktionshäll
Koppla Siemens induktionshäll
Induktionshäll 380V eller 230V?

Induktionshällar brukar bestå av två halvor med dubbla anslutningsledningar. Den anslutningskabel som följer med har alltså dubbla fasledare och dubbla N-ledare som är sammanbundna som bilden visar.

Induktionshäll

Den blå och den grå är båda N-ledare som skall vara förbundna och anslutas till matande nolla. (Ja just det, en grå N-ledare...)

Den svarta och bruna är fasledare som man får klippa isär om man vill köra hällen på två olika faser.

Dessa induktionshällar är också exempel på hällar som går sönder om man skickar in 400 V till dem...
Läs: Bränt vår nya induktionshäll pga fel inkoppling???

1.4.4 Inkopplingsexempel

Nedan följer ett par exempel på hur spisar kan vara märkta.

Trefas, 230 V, Y-kopplad (1)

Bilden visar en Y-kopplad 230 V-spis. Man ser det dels på att spänningen 220-240 V anges, och att alla exempel har en gemensam N - att ”ena än­den” av värmespiralerna är sammankopplade i samma punkt, anslut­ningspunkten längst till höger som är nollan.

Spismärkning

Här syns också klart och tydligt att den går att koppla in på en, två eller tre faser plus nolla. Att den får kopp­las in över en fas är viktigt, som nämnts ovan, för gamla lägenheter med enfas, för alla spi­sar är inte internt dimension­erade för det. Länk till forumtråd: Konvertera 230V-spis till 400v?
 

Då vi i Sverige har 400 V mellan faserna och 230 V mellan fas och neutral så passar denna spis utmärkt. L1, L2, L3 och N kopplas in enligt det översta alternativet 3N~.

Har man bara två faser till förfogande så behöver värme­spir­alerna byglas mellan 2 ↔ 3 som visas för alternativet 2N~.

I Norge har man 230 V mellan faserna (dom har inte ens en nolla), vilket gör att spisen bara går att koppla in på ett sätt – mellan två av de tre faserna som det understa schemat visar. Den tredje fasen går inte att nyttja utan att bygga om spisen. Se dock det sista stora exemplet nedan. Detta är också det enda alternativet i lägenheter som bara har en­fas indraget.

Den enda skillnaden mellan de två nedersta alternativen är märkningen av N resp L2.

Trefas, 230 V, Y-kopplad (2)

Här är ett mer komplicerat exempel på samma typ av spis som ovan. Den kan kopplas in på 1-3 faser i Y-formation precis som föregående exempel, men man har valt att göra en märkskylt som ska fungera i hela Europa. Den blir då inte helt enkel att förstå. Men sållar man bort alternativen för andra länder så blir det tydligt.

Spismärkning som ska fungera i hela Europa

Vad som först och främst framgår är att hällen har elementspänningen 230 V. Det ser man redan på det övre vänstra inkopplingsschemat, vilket också är det som passar bäst i Sverige om man har tre faser, nolla och jord framdragen.

Det framgår också att hällen kan kopplas in på en, två eller tre faser. Det mittersta alternativet i övre raden kan använ­das i Sverige i lägenheter som bara har en fas indragen. Och alternativet nere till vänster kan man använda om spis­kabeln bara är en 4-ledare, eller om man vill koppla in en ugn på den tredje fasen.

Notera att ingen anslutning till L3 görs i dessa fall, dvs märkskylten anger inte att någon bygel ska monteras, se andra exempel. Det kan vara så att L3 matar extra värmespiraler som endast gör att värmezonerna blir fortare varma.

Intressant är alternativet för Belgien, som också kan tillämpas i Norge. Genom att koppla en av faserna till N-plinten och dom andra två till L1 och L2 så har man gjort en V-koppling av hällen!

Tvåfas, 230 V, V-kopplad

En vanlig variant på hällar är de som bara kan kopplas in på en eller två faser, inte tre. Detta är ett exempel på en sådan.

Tvåfas, 230 V, V-kopplad

Att den har elementspänningen 230 V framgår tydligt i nedre delen av bilden – spänningen mellan terminalerna. Det som kan vara förvillande än märkningen i överkanten på bilden.

400 V 2N ~ betyder inte att spisen vill ha 400 V. Man måste även läsa att det finns en ”N” i beteckningen, dvs två faser plus nolla. Det behöver inte ens vara två olika faser med 400 V mellan sig, utan det kan vara samma fas som det högra exemplet visar.

Man har i denna beteckning försökt förtydliga det vänstra fallet lite genom att ange ”2L” som betyder två faser och ”1N” som betyder en (1) nolla.

Eftersom den normalt kopplas in i en halv Y-formation kan den även betecknas som V-form.

Läs mer på Byggahus forum: 
Nykopplat kök, är detta rätt gjort?
IKEAS häll FOLKLIG på enfas, 1x32A?

Trefas, 400 V, D-kopplad

Till sist, en bild på de alltmer sällsynta 400 V-spisarna. Denna är gammal då den anger 380 V som spänning.

Trefas, 400 V, D-kopplad

Den är D-kopp­lad vilket passar utmärkt i Sverige. Detta ser man dels på att det inte finns någon nolla och ingen gemensam punkt som alla element är kopplade till, utan det är sammankopplade i deltaform med spänningen 380 V angiven.

Den går att koppla in an­tingen mellan två eller tre faser som schemat visar.

Inkoppling mellan två faser (övre alternativet) blir alltså en tvåpolig in­koppling där alla tre värmeelement är parallellkopplade.

Inkoppling mellan tre faser (undre alternativet) innebär att det blir en D-koppling. Genom att lista ut hur värmezonerna är kopplade internt så ser man att spisen då blir D-kopplad.

Denna spis går inte att använda i länder som Norge.

1.4.5 Matning till både häll och ugn

Två uttag behövs, eller ett perilexuttag till spisen och en kopplingsdosa till ugnen. Det brukar vara trångt i dessa uttag, så en fördelningsdosa behövs normalt.

Även om hällen bara ska använda två faser så ska perilexuttaget fullkopplas med alla faser, nolla och jord. Stickproppen eller inkoppling/bygling av hällen görs så att endast två av faserna används. Gör inga specialkopplingar – hällen ska gå att plugga in i vilket annat perilexuttag som helst.

Man får sedan lista ut vilken fas som är ”ledig” och som ska kopplas till uttaget eller dosan för ugnen.

Var noggrann! Det kommer att gå stora strömmar i kopplingarna.

1.5 Övrigt

Korta noteringar:

Många tillverkare föreskriver en värmetålig eller värmebeständig anslutningskabel. Ge akt på skillnaden är – vad de faktiskt föreskriver.

En värmetålig kabel tål hög värme, i dessa fall 90 °C.

Här kan man t ex välja en PVC-mantlad kabel som RKK-S 90 eller gummikabel som A05BB, H05BN eller H05BQ. Några högre temperaturer än så behöver man inte beakta, om inte bruksanvisningen säger annat. Man vill inte ha 90 °C bakom/under spisen...

En värmebeständig kabel tål långvarig måttlig värme. Detta är det mest vanliga, men alla tillverkare använder inte korrekta benämningar (det är inte ens säkert att dessa benämningar är någon form av standard eller praxis).

Här är det nästan uteslutande gummikabel som gäller, t ex H05RN eller annan motsvarande eller bättre.

Många tillverkare ger själva exempel på vilken typ av kabel de föredrar. Det är dock oklart om de verkligen har fog för att kräva en speciell typ av kabel.

Krävs det en ”allpolig brytare” för spisar som är fast anslutna?

Nej, huvudbrytaren eller säkringen duger som frånskilja­re vid in- och urkoppling.

Krävs det en JFB (jordfelsbrytare) som skyddar spisen?

Inte om den är fast ansluten, och tveksamt om den ansluts via perilex. Frågan är om det uttaget kan anses vara avsett för allmänbruk. Men givetvis undantar man inte spisen utan låter en JFB skyd­da den i vilket fall.

Gamla hederliga termostater har en gasfylld bulb inne i ugnen, sedan ett rör till termostaten som har ett fjäderbelastat membran. Desto hårdare man spänner fjädern med vredet, desto varmare måste det vara i ugnen för att väga mot fjä­dern så att strömmen bryts. Klipp inte av den ”kabeln” - det är ett rör!
Läs: 
Jaha, då gav spisen upp