Bygga nytt hus

Vill du bygga nytt hus så finns flera sätt att gå tillväga; bygga trähus eller stenhus, med en hustillverkare eller i lösvirke. Du kan låta en arkitekt rita huset, rita det själv eller välja en färdig husmodell från en hustillverkare. Här berättar vi allt om hur du bygger hus, från att köpa tomt till att välja hustillverkare, priset för att bygga hus, hur lång tid det tar. Vi redogör för allt om bygglov, projektering, besiktning, markarbete, anlita hantverkare och mycket mer. Vi följer människor som bygger sitt drömhus. Använd våra checklistor så att du inte missar något.

Bygga nytt hus

Entreprenadformer

Typ av hus

Reportage & inspiration husbygge

Planera husbygget

Kontrollansvarig & att följa lagen vid husbygget

Kalkylera

Jämförelse hustillverkare

Byggvaror

Bygglov

Bygga huset

Bygga hus checklista

Brandsäkerhet

Andra som byggt