Fråga experten

Byggahus.se har en expertpanel som svarar på frågor om alltifrån bygge, renovering, värmesystem och el till inredning, kök och trädgård.

Välj expert nedan för att läsa tidigare och frågor och svar, eller ställa en egen fråga. Sök först bland tidigare besvarade frågor, kanske svaret redan finns.

 

 

 

Arkitektur

 

Arkitekt Calle Posse svarar på dina frågor.
Frågor och svar om arkitektur

 

Badrum

 

Per Bernhardsson svarar på frågor om badrum.
Frågor och svar om badrumsrenovering

Per Bernhardsson arbetar på Byggkeramikrådet, BKR, där han bl.a. sysslar med teknisk rådgivning såväl mot entreprenörer som privatpersoner. BKR har sedan 1988 givit ut branschregler för keramiska våtrum och utbildat behöriga plattsättningsföretag. Branschreglerna, BBV, anses idag utgöra normen för fackmässighet när keramik ska användas i våtrum.

 

 

Stefan Ingelstrand från Säker Vatten svarar på VVS-frågor.
Frågor och svar om badrumsrenovering

Säker Vatten ger ut branschregler för VVS-installationer samt utbildar och auktoriserar VVS-företag.

 

Besiktning

 

Besiktningsexpert Lars Fahlgren från Gar-Bo svarar på dina frågor.
Frågor och svar om besiktningar

 

Bygga

 

Byggnadsingenjör Charlotte Andersson svarar på dina byggfrågor.
Frågor och svar om byggnation

Charlotte är byggnadsingenjör. Charlotte tog byggingenjörsexamen 1986 och har sedan dess arbetat på olika befattningar inom byggsektorn. Hon har b la arbetat som platschef, inköpare, projektledare och kvalitetsansvarig. Det har handlat om både nyproduktioner och ombyggnader av skolor, bostäder, kommersiella lokaler m m. Idag har hon ett eget företag, Ingenia Byggkonsult, där hon främst arbetar för privata beställare.

 

Ekonomi & Juridik

 

Emil Karlsson svarar på frågor om avstyckning, fastighetsreglering, fastighetsgränser, samfälligheter och gemensamhetsanläggningar.
Frågor och svar om juridik

Emil har en juristexamen samt fil. mag. i mark- och miljörätt. Han har sedan examen arbetat vid det statliga Lantmäteriet samt två kommunala lantmäterimyndigheter. Emil driver vid sidan av sin anställning som förrättningslantmätare en enskild firma för rådgivning inom det fastighetsrättsliga området. Vill du kontakta Emil utöver vår tjänst Fråga experten gör du det på info@ekjuridik.se.

 

El & Teknik

 

Elingenjör Bengt Loord svarar på frågor om el och teknik.
Frågor och svar om el och teknik

Bengt Loord är elingenjör och arbetar främst som föreläsare för Mälaruniversitetet AB. Bengt har specialinriktning på elsäkerhet, behörighetsfrågor, dokumentations- och elinstallationsfrågor och arbetar även med energisparfrågor.

 

Kök & Inredning

Frågor och svar om kök och inredning

 

Renovera

 

Byggnadsingenjör Charlotte Andersson svarar på dina renoveringsfrågor.
Frågor och svar om renovering

 

Trädgård

 

Trädgårdsdesigner Cajsa Lundin svarar på frågor om trädgård.
Frågor och svar om trädgårdsdesign

Cajsa Lundin är utbildad trädgårdsdesigner vid Trädgårdsakademin och vid Slottsträdgård Ulriksdal, med inriktning på privata nybyggartomter. I det egna företaget Form & Funktion hjälper hon kunder att skapa en funktionell tomt efter kundens behov och önskemål. Material och formgivning anpassas efter arkitektur, omgivning och växtbetingelser, till en sammanhållen helhet. Cajsa svarar på frågor som rör växtlighet och tomtplanering.

 

Värme

Frågor och svar om värme och ventilation

 

--

Hurdana frågor kan jag ställa?

Att fråga experten på Byggahus.se får inte ersätta anlitandet av fackman. Ett svar från våra experter ska du använda för att förbereda dig inför mötet med en fackman så att du blir förberedd och kan vara en god kravställare. Tänk också på att frågor ställda via ett kortfattat meddelande kan inte ge experten det underlag han behöver för att ge svar i omfattande frågor om konstruktioner o dyl. Därför lämpar sig den här tjänsten bäst för kortfattade frågor av faktakaraktär.

Hur lång tid tar det innan jag får svar på min fråga?

Vi försöker besvara din fråga inom två veckor. I enstaka fall, vid t ex helgdagar, kan det hända att det tar något längre tid.

Besvaras alla frågor?

Nej, tyvärr inte. Du har störst chans att få svar om din fråga har ett stort allmänintresse och om den inte liknar en tidigare ställd fråga. Vi vill att frågor och svar ska kunna återanvändas i största möjliga mån.

Kostar det något?

Nej. Att fråga våra experter är gratis.

Hur får jag reda på att min fråga blivit besvarad?

Svaret publiceras på sajten så snart experten har svarat. Tyvärr hinner vi inte bekräfta via mail om du kommer att få svar eller ej. Här hänvisar vi till sökfunktionen.

Hur vet jag att svaret är objektivt?

Svaret är objektivt därför att våra experter är oberoende och inte knutna till någon tillverkare av en produkt.

Har du några andra frågor?

Om du har några andra frågor om Byggahus.se eller fråga experterna, skicka då ett e-mail till redax@byggahus.se.