Hustillverkare - Komplett lista med Sveriges husleverantörer

Hustillverkare är företag som tillverkar och bygger småhus. Oftast fristående enfamiljsvillor på en eller två våningar men hustillverkare bygger också radhus, kedjehus, parhus och fritidshus. Vissa hustillverkare bygger även attefallshus och friggebodar. Vi vill på dessa sidor göra det enklare för konsumenter att skapa sig en uppfattning om vilka hustillverkare som finns och göra det möjligt att jämföra hustillverkarna med varandra. Vår ambition är att listan över hustillverkare ska vara så komplett som möjligt.

Läs mer

Färdigställt flest hus

570 färdigställda hus 2018
Har byggt hus sedan 1993.
Levererar i hela landet.
Transparent prislista finns.
550 färdigställda hus 2018
Populär husmodell: Modern 129
Har byggt hus sedan 1960.
Levererar i hela landet.
Transparent prislista finns.
440 färdigställda hus 2018
Populär husmodell: Prio 143
Har byggt hus sedan 1944.
Levererar i hela landet.
Transparent prislista finns inte.

Visar priser på hemsida

Visar priser på hemsida
Levererar i hela landet.
Transparent prislista finns.
Visar priser på hemsida
Har byggt hus sedan 1946.
Levererar i 19 län.
Transparent prislista finns.
Visar priser på hemsida
Har byggt hus sedan 1957.
Levererar i hela landet.
Transparent prislista finns.

Erbjuder totalentreprenad

Erbjuder totalentreprenad
Har byggt hus sedan 1927.
Levererar i hela landet.
Transparent prislista finns inte.
Erbjuder totalentreprenad
Har byggt hus sedan 1993.
Levererar i 18 län.
Transparent prislista finns inte.
Erbjuder totalentreprenad
Har byggt hus sedan 1947.
Levererar i hela landet.
Transparent prislista finns.

Hustillverkare med lägst pris

10 639 kr/kvm
Har byggt hus sedan 2015.
Levererar i hela landet.
Transparent prislista finns.
13 800 kr/kvm
Har byggt hus sedan 2012.
Levererar i hela landet.
Transparent prislista finns.
14 592 kr/kvm
Har byggt hus sedan 1970.
Levererar i hela landet.
Transparent prislista finns.

Sättet hustillverkarna bygger husen skiljer sig åt. Vissa hustillverkare bygger husen nästan helt färdiga i fabrik som t ex Älvsbyhus och Smålandsvillan, men de flesta hustillverkarna levererar väggelement och takstolar från fabrik och bygger ihop huset på plats. En del hustillverkare levererar bara "en hög med brädor", alltså en byggsats i lösvirke, men kallas ändå hustillverkare även om det oftast är kunden som bygger ihop huset själv eller med hjälp av egna entreprenörer. Ett exempel på en sådan husleverantör är Fiskarhedenvillan.

Entreprendadformer

En sak som skiljer hustillverkarna åt är entreprenadformen de erbjuder. I ena änden av skalan har vi de som erbjuder totalentreprenad åt kunden som vill ha ett riktigt bekymmersfritt husbygge. Hustillverkarna brukar använda ordet "nyckelfärdigt" i sin marknadsföring. I andra änden av skalan har vi husleverantörer säljer en byggsats i lösvirke som kunden bygger ihop själv eller på delad entreprenad.

Trähus vanligast

De flesta hustillverkare i Sverige bygger idag trähus, ett hus med en stomme av trä. Några få levererar byggsatser till stenhus, med väggar i färdiga moduler som levereras till byggarbetsplatsen. Det finns också hustillverkare av stenhus som skapar väggarna på plats genom att hälla cement i en form som är gjord av cellplast. Och det finns hustillverkare som bygger upp huset för hand genom att stapla lättbetongblock på varandra.

Historik

Husen en hustillverkare säljer kallas ibland för kataloghus. Kataloghus har funnits sedan slutet av 1800-talet. Under 1930-talet tog produktionen av monteringsfärdiga trähus i Sverige ordentlig fart. Det tillverkades 2 400 enfamiljshus med tre rum och kök 1934. En del hustillverkare har inga standardiserade husmodeller utan vill att varje hus ska vara unikt.

Nutid

I dag finns det fler än 100 husleverantörer i Sverige, men det är några få som levererar den största mängden hus. Till dem hör t ex Älvsbyhus, Fiskarhedenvillan, Smålandsvilan och Myresjöhus. De flesta hustillverkarna har sitt ursprung i Småland eller i Norrland. I år tror man att det kommer att byggas cirka 10 000 småhus. Hustillverkarna bygger oftast enfamiljshus men också fritidshus, attefallshus, friggebodar och garage. Reglerna för energieffektivitet och handikappanpassning skiljer sig åt huruvida man bygger ett hus för permanentboende eller om man man bygger ett fritidshus. Reglerna regleras främst i den lag som kallas för Plan- och bygglagen.

Vår ambition är att lista alla hustillverkare i Sverige. Hos oss kan du jämföra hustillverkarna med varandra. Vi visar också populära husmodeller och vilka hustillverkare som visar priser på sina hemsidor.

Läs mer: Inspiration och reportage
Läs mer: Forum hustillverkare