Byggahus datapolicy

Byggahus datapolicy

Ändra dina cookieinställningar

Gäller från och med den 19 oktober 2021

Vi vill att du ska förstå hur och varför Byggahus.se ("Byggahus", "vi" eller "oss") samlar in, använder och delar information om dig när du använder vår webbplats, mobilappar och tjänster (tillsammans, "Tjänsterna") eller när du på annat sätt interagerar med oss ​​eller får meddelanden från oss. Denna datapolicy gäller alla våra tjänster inklusive Byggahus Shop, som har en separat sekretesspolicy som innehåller denna datapolicy som referens.

Vad vi samlar in (och hur det används och delas)

Vi använder information om dig för att:

 • Tillhandahålla, underhålla och förbättra tjänsterna;
 • Utföra forskning och utveckling av nya tjänster;
 • Hjälpa till att skydda säkerheten för Byggahus och våra användare, vilket inkluderar att blockera misstänkta spammare, ta itu med missbruk och tillämpa Byggahus användarvillkor och diskussionsregler och våra andra policies;
 • Skicka dig tekniska meddelanden, uppdateringar, säkerhetsvarningar, fakturor och andra support- och administrativa meddelanden;
 • Ge kundservice;
 • Kommunicera med dig om produkter, tjänster, erbjudanden, kampanjer och evenemang och ge andra nyheter och information som vi tror kommer att vara av intresse för dig (för information om hur du väljer bort denna kommunikation, se Dina val nedan);
 • Övervaka och analysera trender, användning och aktiviteter i samband med våra tjänster;
 • Mäta effektiviteten av annonser som visas i våra tjänster; och
 • Anpassa tjänsterna och tillhandahålla och optimera annonser, innehåll och funktioner som matchar användarprofiler eller intressen.

Mycket av informationen om tjänsterna är offentlig och tillgänglig för alla, även utan konto. Genom att använda tjänsterna tillåter du oss att dela denna information offentligt och fritt.

När du skickar innehåll (inklusive ett inlägg eller en kommentar) till en offentlig del av tjänsterna kommer alla besökare och användare av våra tjänster att kunna se det innehållet, användarnamnet som är associerat med innehållet och datum och tid då du ursprungligen skickade innehållet.

Ditt Byggahus-konto har en profilsida som normalt är offentlig. Din profil innehåller information om dina aktiviteter på tjänsterna, till exempel ditt användarnamn, tidigare inlägg och kommentarer, poäng, antal bästa svar, Byggahus Premium-status och hur länge du har varit medlem i tjänsterna. Du kan också välja att begränsa behörigheten till din profilsida i dina sektretessinställningar. 

Vi erbjuder sociala delningsfunktioner som låter dig dela innehåll eller åtgärder som du vidtar i våra tjänster med andra medier. Din användning av dessa funktioner möjliggör delning av viss information med dina vänner eller allmänheten, beroende på de inställningar du upprättar med den tredje part som tillhandahåller funktionen för social delning. För mer information om syftet och omfattningen av datainsamling och behandling i samband med sociala delningsfunktioner, besök sekretesspolicyn för tredje parter som tillhandahåller dessa sociala delningsfunktioner (t.ex. Facebook och Messenger).

Vi säljer inte dina personuppgifter. Förutom den personliga information som visas offentligt enligt ovan, kan vi dock dela personlig information på följande sätt:

 • Med ditt samtycke. Vi kan dela information om dig med ditt samtycke eller på din vägledning.
 • Med länkade tjänster. Om du länkar ditt Byggahus-konto till en tredjepartstjänst delar Byggahus den information du godkänner med den tredjepartstjänsten. Du kan styra denna delning enligt beskrivningen i Dina val nedan.
 • Med våra tjänsteleverantörer. Vi kan dela information med leverantörer, konsulter och andra tjänsteleverantörer som behöver tillgång till sådan information för att utföra arbete åt oss. Deras användning av personuppgifter kommer att omfattas av lämpliga sekretess- och säkerhetsåtgärder. Några exempel: (i) betalningsprocessorer som behandlar transaktioner för vår räkning, (ii) molnleverantörer som är värd för våra data och våra tjänster, (iii) tredjepartsannonsmätare som hjälper oss och annonsörer att mäta prestanda för annonser som visas på våra tjänster.
 • För att följa lagen. Vi kan dela information som svar på en begäran om information om vi anser att utlämnande är i enlighet med eller krävs av tillämplig lag, förordning, rättslig process eller myndighetsbegäran, inklusive men inte begränsat till att möta nationell säkerhet eller brottsbekämpningskrav. I den utsträckning lagen tillåter det, kommer vi att försöka ge dig ett förhandsmeddelande innan vi avslöjar din information som svar på en sådan begäran.
 • I en nödsituation. Vi kan dela information om vi anser att det är nödvändigt för att förhindra överhängande och allvarlig kroppsskada på en person.
 • För att tillämpa vår policy och rättigheter. Vi kan dela information om vi anser att dina handlingar är oförenliga med våra användarvillkor eller diskussionsregler eller andra Byggahus-policies eller för att skydda rättigheter, egendom och säkerhet för oss själva och andra.
 • Med våra dotterbolag. Vi kan dela information mellan olika Byggahus-ägda bolag.
 • Aggregerad eller avidentifierad information. Vi kan dela information om dig som har aggregerats eller anonymiserats så att den inte rimligen kan användas för att identifiera dig. Vi kan till exempel visa det totala antalet gånger en artikel har lästs utan att identifiera vilka besökarna var, eller så kan vi berätta för en annonsör hur många som sett deras annons.

Hur vi skyddar din information

Vi vidtar åtgärder för att skydda information om dig från förlust, stöld, missbruk och obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse. Till exempel använder vi HTTPS medan information överförs. Vi tillämpar också tekniska och administrativa åtkomstkontroller för att begränsa vilka av våra anställda och frivilliga moderatorer som har tillgång till icke-offentlig personlig information.

Du kan hjälpa till att upprätthålla ditt kontos säkerhet genom att konfigurera tvåfaktorsautentisering.

Vi lagrar informationen vi samlar in så länge det är nödvändigt för det eller de ändamål som vi ursprungligen samlade in. Vi kan behålla viss information för legitima affärsändamål eller enligt lag.

Dina val

Du kan välja hur du skyddar och begränsar insamling, användning och delning av information om dig när du använder tjänsterna. Några av dessa val är tillgängliga för alla som använder Byggahus, medan andra endast gäller om du har ett Byggahus-konto.

 

Få tillgång till och ändra din information

 

 

Du kan komma åt och ändra viss information genom tjänsterna. Se våra medlemsvillkor för mer information.

 

Radera ditt konto

 

 

Du kan radera din kontoinformation när som helst från sidan med användarinställningar. Du kan också skicka in en begäran om att radera den personliga information som Byggahus behåller om dig genom att följa den process som beskrivs i avsnittet Dina rättigheter nedan. När du tar bort ditt konto är din profil inte längre synlig för andra användare och kopplas inte ihop med innehåll som du postade under det kontot. Observera dock att de inlägg, kommentarer och meddelanden du skickade innan du raderade ditt konto fortfarande kommer att vara synliga för andra om du inte först tar bort det specifika innehållet. Vi kan också behålla viss information om dig enligt lag eller för legitima affärsändamål efter att du har tagit bort ditt konto.

 

Kontrollera länkade tjänsters åtkomst till ditt konto

 

 

Du kan granska de tjänster som du givit åtkomst till ditt konto och återkalla åtkomst till enskilda tjänster genom att besöka sidan Inställningar - Externa konton (logga in med Facebook, logga in med Google och logga in med Apple).

 

Kontrollera användningen av cookies

 

 

De flesta webbläsare är inställda på att acceptera cookies som standard. Om du föredrar kan du vanligtvis välja att ställa in din webbläsare för att ta bort eller avvisa cookies från första och tredje part. Observera att om du väljer att ta bort eller avvisa cookies kan detta påverka tillgängligheten och funktionaliteten för våra tjänster. Mer information om hur du kontrollerar hur cookies och liknande tekniker används på Byggahus finns i vår Cookie-policy.

 

Kontroll av annonsering och analys

 

 

Vissa analysleverantörer vi samarbetar med kan tillhandahålla specifika opt-out-mekanismer och vi kan tillhandahålla, vid behov, ytterligare verktyg och tredjepartstjänster som gör att du bättre kan förstå cookies och hur du kan välja bort. Du kan till exempel hantera användning och insamling av viss information från Google Analytics via tillägget Webbläsare för opt-out för webbläsare.

Vi erbjuder dig också valet att ej visa annonser genom att bli Byggahus Premium-medlem.

Du kan också använda inställningar på enhetsnivå för att styra anpassade annonser på Android ("Återställ reklam-ID" och "Välj bort anpassning av annonser") och iOS ("Begränsa annonsspårning"). Du kan också i allmänhet välja bort att ta emot personliga annonser från vissa tredjepartsannonsörer och annonsnätverk. Om du vill veta mer om dessa annonser eller välja bort det, besök webbplatsen Your Online Choices, eller om du är en användare utanför EU, Digital Advertising Alliance och Network Advertising Initiative.

 

Spåra inte

 

 

De flesta moderna webbläsare ger dig möjlighet att skicka en Do Not Track-signal till de webbplatser du besöker, vilket indikerar att du inte vill spåras. Det finns dock ingen accepterad standard för hur en webbplats ska reagera på denna signal, och vi vidtar inga åtgärder som svar på denna signal. Utöver offentligt tillgängliga verktyg från tredje part erbjuder vi dig istället de val som beskrivs i denna policy för att hantera insamling och användning av information om dig.

 

Nyhetsbrev

 

 

Du kan avprenumerera på nyhetsbrevet genom att klicka på en länk i nyhetsbrevet.

 

Kontrollera mobila aviseringar

 

 

Med ditt samtycke kan vi skicka reklam- och icke-marknadsförings push-aviseringar eller varningar till din mobila enhet. Du kan när som helst inaktivera dessa meddelanden genom att ändra aviseringsinställningarna på din mobila enhet.

 

Kontrollera plats­information

 

 

Du kan styra hur vi använder platsinformation genom att ändra inställningarna i din mobila enhet.

 

Dina rättigheter

Begäran om användarinformation:

Begäran om en kopia av informationen som Byggahus har om ditt konto kan göras i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning GDPR.

Innan vi behandlar en begäran från dig om din personliga information måste vi verifiera begäran via din åtkomst till ditt Byggahus-konto eller till en verifierad e-postadress som är kopplad till ditt Byggahus-konto.

En begäran om radering från en registrerad användare besvaras utan onödigt dröjsmål, dock senast inom en månad. Observera att en inloggad användare fortfarande ibland delvis kan se visst raderat innehåll som andra (inklusive sökmotorer) inte kan se även efter det att t.ex. ett inlägg har raderats. Detta för att ge den inloggade en chans att se vad som raderats och enklare kunna förstå varför, något som efterfrågas av våra användare.

Internationella dataöverföringar:

Byggahus.se är baserat i Sverige och vi behandlar och lagrar information primärt på servrar i Sverige. Men vissa tjänster som vi nyttjar kan vara baserade i andra länder. Vi använder t.ex. nyhetsbrevstjänsten MailChimp som är baserad i USA och molnlagringstjänsten Amazon Web Services i Irland. Vi kan lagra information om servrar och utrustning i andra länder beroende på en mängd olika faktorer, inklusive våra användares och tjänsteleverantörers plats. Genom att komma åt eller använda tjänsterna eller på annat sätt tillhandahålla information till oss godkänner du behandling, överföring och lagring av information i och till Sverige och andra länder, där du kanske inte har samma rättigheter som du har enligt lokal lag.

Vänligen rikta eventuella förfrågningar eller klagomål angående vår efterlevnad av GDPR till den kontaktpunkt som anges i avsnittet Kontakta oss nedan.

Barn:

Barn under 13 år får inte skapa ett konto eller på annat sätt använda tjänsterna. Om du är i EES måste du dessutom vara över den ålder som krävs enligt lagarna i ditt land för att skapa ett konto eller på annat sätt använda tjänsterna, eller så måste vi ha inhämtat verifierbart samtycke från din förälder eller vårdnadshavare.

Ändringar av denna policy:

Vi kan komma att ändra denna datapolicy då och då. Om vi ​​gör det meddelar vi dig genom att ändra datumet högst upp i policyn. Om ändringarna, efter eget gottfinnande, är väsentliga kan vi också meddela dig genom att skicka ett e-postmeddelande till adressen som är kopplad till ditt konto (om du har valt att ange en e-postadress) eller genom att på annat sätt meddela oss via våra tjänster. Vi uppmuntrar dig att granska datapolicyn när du använder eller använder våra tjänster eller på annat sätt interagerar med oss ​​för att hålla dig informerad om våra informationsrutiner och hur du kan skydda din integritet. Genom att fortsätta använda våra tjänster efter att datapolicyändringar trätt i kraft godkänner du att vara bunden av den reviderade policyn.

Kontakta oss

För att skicka en GDPR-registrerad begäran eller om du har andra förfrågningar om dina sekretessrättigheter, följ stegen i avsnittet Dina rättigheter - Begäran om konsumentinformation ovan.

Om du har andra frågor om denna datapolicy, vänligen kontakta oss på:

Byggahus.se
Storgatan 11
234 31 Lomma
Sverige

Eller:

support@byggahus.se