Bygga nytt hus, Vad kostar det

Vad kostar det att bygga hus?

Hus håller på att byggas.

Hus håller på att byggas. Foto: Marlén Eskilsson

När du funderar på att bygga hus så är bland de första frågorna du ställer dig - vad kostar det att bygga? Det finns inte ett rakt svar på den frågan, utan det beror på saker som var du bygger, hur stort hus du vill bygga, med vilka material och hur mycket arbete du kan tänka dig att göra själv.

De flesta husbyggen är unika och därför blir också slutpriset för varje hus unikt. Det är svårt att tala i generella termer om vad det kostar att bygga hus. Vi tog reda på vad som styr priset och var det hamnar i normala fall.

Men låt oss börja med några uppskattningar av vad det kostar att bygga hus på några olika sätt.

Pris bygga hus 2023

Här listar vi ungefärliga kvadratmeterpriser för vad det kostar att bygga ett hus på olika sätt:

  • Ett nyckelfärdigt trähus med träfasad från en husfabrikant kostar mellan ca 19 000 och 30 000 kr per kvadratmeter, beroende på tillverkare, husmodell och materialval.
  • Ett nyckelfärdigt stenhus från en husfabrikant ligger på mellan ca 30 000 och 35 000 kr per kvm.
  • Ett arkitektritat trähus brukar hamna på 22 000 – 33 000 kr per kvm, men egentligen kan det sticka iväg hur högt som helst.
  • Ett arkitektritat stenhus kostar normalt ca 35 000 per kvm och uppåt.
  • Ett lösvirkesbyggt trähus kostar 14 000 kr per kvadratmeter och uppåt, beroende på hur mycket eget arbete som ingår och hur billigt material du får tag på.

Prisuppgifterna baserar sig på en rundringning bland hustillverkare och arkitekt Calle Posse.

Bygger du lösvirkeshus, tänk på att det finns en hel del kringkostnader där nu bygger hus, utöver byggmaterial och hantverkartimmar.

Tips! I tv-serierna Husdrömmar och Grand Designs berättar deltagarna ofta vad deras hus kostade att bygga. Dessa prisuppgifter hittar du i våra artiklar om varje avsnitt.

Så varierar priset för att bygga hus

Husets slutliga pris varierar med:

– Var i landet du bygger
– Estetik och konstruktion
– Materialval
– Entreprenadform och egen arbetsinsats
– Tomtpriset
– Tomtens beskaffenhet

Priset för att bygga upp huset styrs av flera olika faktorer. Storstadsregionerna är dyrare med högre priser på arbetskraft och ibland också material. 

Dyrare och billigare konstruktioner på hus

Husets konstruktion styr kostnaden för att bygga det. 1-planshus är dyrare att bygga än 1,5-planshus. Detta för att grundläggningsarbeten är dyrare än att bygga på höjden. Det finns också dyrare och billigare grundkonstruktioner.

Det är dyrare att bygga vinklar och vrår än att bygga en fyrkantig låda. Burspråk, balkong och takkupor är exempel på fördyrande konstruktioner.

Calle Posse
Calle Posse, arkitekt och expert på Byggahus.se.

– Ett hus kan byggas billigare om du låter konstruktionen gå före estetiken. Istället för att först välja hur huset ska se ut, säger du hur långt det ska vara mellan reglarna för att fönstren ska passa in emellan utan att behöva göra förstärkningar vid reglarna. Du använder dig av mått som gör att du inte behöver beskära gipsskivorna för att de ska passa. Husets utseende blir då anpassat efter det billigaste sättet att bygga, säger arkitekt Calle Posse.

Och det är så de billigare hustillverkarna har kommit ner i pris för sina hus. De tillverkar hus med enkel konstruktion som är billig att uppföra, i kombination med de billigaste materialvalen. Estetiken kommer då i andra hand.

Arkitektritade hus blir generellt sett ofta dyrare än icke arkitektritade, eftersom den som väljer att anlita en arkitekt har högt ställda estetiska krav. Man vill att arkitekten ska rita ett unikt hus och ofta handlar det om dyrare konstruktioner, annorlunda fönsterplaceringar, udda mått och exklusiva materialval som gör att priset sticker iväg.

– Om jag fick i uppdrag att rita ett så billigt hus som möjligt så skulle jag kunna komma under de billigaste hustillverkarnas priser, säger Calle Posse.

– Men de som anlitar en arkitekt gör oftast inte det för att bygga billigt, utan för att bygga anpassat efter sina speciella önskemål och tomtens möjligheter, gärna med estetiska förtecken -  dvs vackert. Och då sticker kostnaden iväg, fortsätter Calle.

Om huset är prefabricerat eller inte har inte så mycket att göra med om det är arkitektritat eller inte. Det finns hustillverkare som bygger hus i samarbete med arkitekt efter kundens önskemål. En viss begränsning innebär det dock för estetiken. Arkitekten är här tvingad att hålla sig inom vissa givna mått och konstruktionslösningar som prefabriceringen tillåter.

Bygger till med lecablock
Medlemmen Wedigo funderade på att bygga med hemmagjorda ISO-block. Foto: Wendigo

Vad gäller byggmaterial, konstaterar vi att kvadratmeterkostnaden för stenhuset är högre än trähusets. Det vill säga om trähuset har träfasad, för att putsa en fasad på ett trähus är något som fördyrar en hel del. Ett billigare stenhus kan hamna i samma prisläge som ett putsat trähus.

Det som kanske styr husets slutliga pris allra mest är valen av material och installationer. Det finns exklusiva och billigare alternativ till allt ifrån plåtarbeten, takpannor, värmesystem till ytmaterial, köks- och badrumsinredning. Generellt sett är det lättare att komma ner i pris genom att hålla nere på mängder än kvalitet. T ex blir det billigare i längden att ha ett kvalitativt fönster än två av låg kvalitet.

Entreprenadformen du väljer att bygga huset på spelar också in. Totalentreprenad är dyrare. Delad entreprenad är billigast, men då står du själv risken och du får en hel del eget arbete med projektering och samordning. För den som har tid och kompetens är detta ett alternativ för att spara pengar.

Att utföra byggnadsarbeten själv kan också vara ett sätt att styra priset. Även här gäller det att ha tid och kompetens.

I Skåne, på Västkusten och i fjällen bedömer försäkringsbolagen att det är större risk med att bygga pga klimatet, varför försäkringspremierna är högre där. Försäkringspremien på en färdigställandeförsäkring kan bli 10 000-tals kronor dyrare om du bygger i "fel" del av landet.

Det går ju inte att bygga ett hus utan tomt, varför vi måste nämna några ord om tomtpriser i sammanhanget. Var tomtpriset hamnar handlar mest om läget, men lite grand också storleken på tomten. I storstadsregionerna är tomtpriserna betydligt högre än på landet. Ännu dyrare blir det om tomten är nära vatten. Exempelvis kostar en havsnära tomt 800 kvm på Lidingö i Stockholm 40 Mkr i januari 2023. Som jämförelse kan du få en 1600 kvm stor tomt vid havet i Robertsfors, Västerbotten för bara 1 kr. Kommunen skänker bort tomten om du väljer att bygga där.

Markarbeten kan bli en dyr överraskning

Markarbetena är en post i kalkylen som är osäker och varierar mycket. Om man behöver spränga på tomten tillkommer åtskilliga hundra tusentals kronor. Även pålning gör att grundläggningen blir dyrare. Här gäller det att utreda noga vilka kostnader markarbetena kommer att föra med sig. Kanske behövs en geoteknisk markundersökning?

Läs mer

Bygga hus checklista
Kringkostnaderna när du bygger hus
Bygga huset billigt - 6 metoder