Bygga nytt hus, Byggvaror, Tak

Takstolar till ditt tak

Takstolar är en väsentlig bärande del i takets konstruktion. Vissa bygger sina takstolar själv, andra beställer prefabricerade takstolar.

Eddie byggde sina takstolar själv av C24-märkt virke. De kostade omkring 9 000 kr för hans 50 kvm stora garage och han beräknar att han sparat 5 000 kr på detta. I mitten sitter en balk som avlastar.

Eddie byggde sina takstolar själv av C24-märkt virke. De kostade omkring 9 000 kr för hans 50 kvm stora garage och han beräknar att han sparat 5 000 kr på detta. I mitten sitter en balk som avlastar. Foto: Eddie Westergren

Takstolarna tillhör de bärande delarna i takets konstruktion. Det är takstolarna som håller uppe taket och de utgör primärbärverket. Takstolar går att bygga själv, men det är vanligare att man köper dem prefabricerade. Prefabricerade takstolar tillverkas industriellt som färdiga element och de CE-märks enligt standarden SS-EN 14250.

Takstolen bygger du av konstruktionsvirke eller limträ och sammarfogar med spik, spikplåt eller knutplåt med fästdon av spik/skruv samt vid behov mellanläggsbrickor och skruvar. Valet av sammanfogning beror på takstolens storlek samt på huruvida du bygger den själv eller om den byggs på fabrik. Vissa takstolar tillverkas av limträ, men vanligast vid småhusbyggen är att man använder konstruktionsvirke.

Det finns flera olika slags takstolar. Några exempel är: 

  • Fackverk - Används vanligen då spännvidden är längre än 5 meter. Detta är en av de mest använda takstolstyperna och den finns som exempelvis sadelformat fackverk och som pulpetformat fackverk.
  • Saxtakstol - En form av fackverkstakstol med bruten underarm, som används när du vill få högre takhöjd.
  • Ramverkstakstol - Fungerar som ramar. Vanlig i småhus där vinden är tänkt att inredas.
  • Bågar - Hög spännvidd. Används som takstolar till bågtak och byggs vanligen i limträ.
takstol fackverk

Grafik: Svenskt Trä

Takstolens form/typ är avhängig designen på taket, detta i kombination med hur långt avstånd det är mellan delarna som takstolarna vilar på (spännvidden). Ju grövre virket är, desto längre spännvidd kan du ha, men grövre virke ger också ett högre pris. Du ska välja typ av takstol utifrån formen på taket, spännvidd, taklutning och snözon.

saxtakstol och ramverktakstol

Grafik: Svenskt Trä

Bygga takstolar själv eller köpa prefabricerade takstolar
För att få ut rätt bärighet och bästa möjliga pris behöver de flesta få hjälp med att dimensionera takstolarna rätt. Det gäller också att använda rätt dimension och hållfasthetsklassning på konstruktionsvirket. Många rekommenderar Takstolsboken, men enligt uppgift från Svenskt Trä är den inte uppdaterad till Eurokod 5 ännu och därför inte lämplig att använda. Däremot kan du ha den som ett projekteringsverktyg.

– För dimensionering finns utvecklade takstolsberäkningsprogram som ska beräknas av byggnadskonstruktörer enligt Eurokod 5. Takstolar kan även tillverkas på byggarbetsplatsen med beräkningsunderlag som följer Eurokod 5. Material till takstolen, såsom konstruktionsvirke, spikningsplåtar och ankarskruv eller ankarspik, ska vara CE-märkta, säger Johan Fröbel som är rådgivare inom trä- och limträprodukter hos Svenskt trä.

pulpettakstol

Grafik: Svenskt Trä

Från takstolsberäkningsprogrammet får man fram vilket konstruktionsvirke som ska användas för att spika ihop takstolen med hjälp av spikningsplåtar som fästs med ankarskruv eller ankarspik.

Han tipsar om att det i deras app Lathunden finns tabeller för överslagsberäkning av fackverkstakstolarna W-takstol och WW-takstol samt för ramverkstakstol, och där kan du se exempel på dimensioner på konstruktionsvirke till över- och underramar i olika spännvidder. Dessa är dock utan knutpunktslösningar, och ska endast användas för projektering.

Mansardtakstol

Grafik: Svenskt Trä

Att bygga själva takstolen är i sig inte särskilt svårt för den händige amatören. Men innan du bestämmer dig för att börja bygga dem själv bör du ta in ett par offerter på prefabricerade takstolar. Det kanske visar sig att du kan få ett bra pris som överträffar värdet i att genomföra arbetet själv. Känner du att du har otillräcklig kunskap för att bygga takstolar av god kvalitet är det också det bästa alternativet för dig.

Tänk på att begära in offerter med frakten specificerad, då den är en dyr kostnadspost.

Erfarenheter av takstolar i forumet
Montören: Fick offert på takstolarna i veckan, 8000kr + moms för 5st. Kollade med kommunen och jag får lov att bygga egna, bara jag går i god för att dem håller. Köpte material idag, 2600kr och då har jag gått upp en storlek i dimension. Till tråden: Bygga takstolar själv? 

Mikael_L: 10 st takstolar, ramverk med förhöjt väggliv, 10 meters spännvidd, 4 st ordinära stolar, 6 st i grymt förstärkt specialutförande p.g.a en indragen yttervägg som berövade takstolen sin naturliga stödjepunkt. Ca 35' gick kalaset på. Jag har aldrig räknat på det, men jag är ganska övertygad om att jag knappt fått virket + plåtar+spik för de pengarna. Det är t.ex. 300-400 meter 195mm och 220mm C24 reglar i dessa 10 stolar, bara där är halva totalkostnaden i mina inköpspriser. Till tråden: Bygga takstolar själv?

FredrikR: Jag beställde 'A' takstolar och fick betala ~33':- ink frakt från Rättvik till Borlänge. Då var det med en förstärkning (45x220 7,2m) till varje takstols underram. Alltså dryga 1700:- st. ink. frakt. Till tråden: Takstolar - bygga egna eller köpa färdiga?

Byggagarage: Jag räknade på takstolar till garaget, 7,2 m spännvidd, 15 graders taklutning och betongpannor, 12 st. Färdiga landade på 1200:-/st inkl. frakt och hemmagjorda på 800:- virke och 200:- plåt+spik per styck. Eftersom jag spikat takstolar förr var det ett lätt val att välja bort det arbetet. Till tråden: Takstolar - bygga egna eller köpa färdiga?

ThomasX: Offerten jag fick på mina takstolar ligger på 46 papp. Spännvidden är 11m och garaget skall bli 11m brett, men det är ett valmat tak. Till tråden: Takstolar - bygga egna eller köpa färdiga?