Attefallshus, Bygga nytt hus

Möjligheter och fällor med attefallshus

Attefallshuset Askim från Westcoasthouse har en boyta på 33 kvm tack vare sovloftet.

Attefallshuset Askim från Westcoasthouse har en boyta på 33 kvm tack vare sovloftet.

De flesta vet vid det här laget att ett attefallshus är en bygglovsbefriad komplementbyggnad på max 30 kvm som du får inreda som bostadshus om du vill. Men det finns en hel del möjligheter och även fällor med det som du kanske inte kände till.

Om du funderar på att skaffa ett attefallshus kan det vara en bra idé att lusläsa lagkraven, för undangömt i det finstilta finns det regler kring den lilla komplementbyggnaden.

Charlotte Andersson
Charlotte Andersson

Charlotte Andersson som är byggnadsingenjör och expert på Byggahus.se hjälpte oss att plocka fram godbitarna bland reglerna kring attefallshus som ger möjligheter, men också de regler som kan vara en fälla om man har missat dem.

 

Möjlighet 1: Bygg mer än vad detaljplanen medger

Estelle
Arkitekt- och konstruktionsritningarna till attefallshuset Estelle från dreams & coffee kostar 5900 kr.

Attefallsreglerna medför faktiskt en möjlighet att bebygga en större del av tomten än vad detaljplanen medger. I detaljplanen finns ju en angiven byggrätt för varje tomt, det vill säga hur stor del av tomten som får bebyggas. 

– Det fina med attefallsreglerna är att du får bygga ett attefallshus UTÖVER byggrätten, alltså trots att du redan har utnyttjat den till fullo, säger Charlotte Andersson.

Möjlighet 2: Placera attefallshuset på prickmark

Jörnträhus
Attefall Deluxe från Jörnträhus har 2.20 i takhöjd under loftet. Foto: Jörnträhus

Prickmark är en placeringsbestämmelse som visar var på en fastighet det inte är tillåtet att placera byggnader. Bostadshuset får normalt inte byggas på prickmark och inte heller en tillbyggnad.

– Ett attefallshus får du dock placera på prickmark, berättar Charlotte Andersson.

Möjlighet 3: Källare på attefallshuset – dubbelt så stort

Heidi 25
Attefallshuset Heidi25 från dreams & coffe. För 5900 kr får du de arkitekt- och konstruktionsritningar som behövs för bygganmälan.

Om du vill får du bygga en källare på attefallshuset, för enligt reglerna är det viktiga att man håller sig till en byggnadsarea ovan mark på max 30 kvm. Källaren får du till och med göra större än 30 kvm om du vill.

– Att använda källare under attefallshus som bostadsutrymme blir dock svårt, för där finns en rad regler om tillgänglighet, dagsljus och brandsäkerhet som kan bli svåra att uppfylla i sammanhanget, säger Charlotte.

Möjlighet 4: Generationsboende med möjlighet till egen lya

Attefallshus av Pål Ross
Pål Ross projekterade det här attefallshuset åt skådespelerskan Maria Lundqvist och Kristoffer Hellström. Kostnaden nyckelfärdigt är ungefär 600 000 kr. 

Attefallshuset ger en fin möjlighet på det sättet att en släkting eller familjemedlem kan flytta in nära, men ändå avskilt.

– Säg till exempel att morfar plötsligt har blivit ensamstående och önskar flytta in hos dig, eller att den stora dottern har svårt att hitta egen bostad. Då kan man bygga ett attefallshus på tomten som man inreder som en extra bostad för att lösa problemet, säger Charlotte.

Möjlighet 5: Få sidoinkomster av ditt attefallshus

B,G,E, från Kontio
Attefallshuset B, G, E från Kontio kostar från 629 000 kr med totalentreprenad. 

Säg att du inte utnyttjar attefallshuset hela året, eller plötsligt blir i behov av extra inkomster, då kan du hyra ut det om du har det inrett som en bostad. Jonas Lindmark gjorde en kalkyl på det som visar att du kan tjäna 40 000 kr netto per år på att hyra ut attefallshuset.

Fälla 1: Detaljplan? Bygganmälan - startbesked - slutbesked

Växthus
Du kan också bygga ett växthus inom ramen för attefallsreglerna. Foto: Vansta trädgård

Visst, du behöver inget bygglov för att uppföra ett attefallshus.

– Men om du bygger inom detaljplanerat område får du inte missa att göra en bygganmälan, annars står du där med ett svartbygge, säger Charlotte Andersson.

Du får inte heller påbörja bygget förrän du har fått startbesked, och inte flytta in förrän du har fått slutbesked.

Fälla 2: Attefallshuset i omedelbar närhet till bostadshuset?

Attefallshuset Trend
Husmodellen Trend 3TS från Attefallsverket kostar från 589 900 kr på totalentreprenad.

Byggreglerna säger att attefallshuset ska uppföras ”i omedelbar närhet till bostadshuset”. Men vad är då omedelbar närhet till huset?

– Reglerna är delvis färskvara så det gäller att läsa in sig på reglerna med den senaste informationen, för de ändras och förtydligas efter hand.

– Vi har just fått ett vägledande rättsfall som fastslog att 31 meter från bostadshuset inte är i omedelbar närhet till huset. Innan dess var det ett rättsfall som sa att 75 meter inte är i omdelbar närhet tillhuset, berättar Charlotte.

Fälla 3: Kraven i BBR måste uppfyllas trots bygglovsbefrielse

Hus från Sommarnöje
Attefallshuset Tidlös sommar 25 från Sommarnöjen med badrum, kök och loft kostar från 720 000 kr med totalentreprenad. 

Det är lätt att tro att man får bygga attefallshuset hur man vill eftersom det är bygglovsbefriat, men så är inte fallet. 

Kraven i BBR måste ändå uppfyllas, säger Charlotte Andersson. 

Om du till exempel funderar på att dra ut takfoten på attefallshuset ska du tänka på att inte göra det mer än 50 cm.

– Är takfoten större än så räknas den in i byggnadsarean och ditt attefallshus kommer att bli större än de tillåtna 25 kvadratmetrarna, säger Charlotte Andersson.

Läs mer

Bygga attefallshus - regler och priser