Ekonomi, Tillbyggnad, Tak

Kostnad bygga takkupa

En takkupa med sadeltak på trähus.

En takkupa med sadeltak på trähus. Foto: Marlén Eskilsson

Numera får du bygga takkupa utan bygglov, i alla fall under vissa förutsättningar. Ofta krävs bara en bygganmälan. I den här artikeln visar vi ett prisexempel på vad det kostar att bygga takkupa och går igenom de olika momenten vid bygget.

Vi har, tillsammans med arbetsledare Niklas Rubin hos J-Å Johannessons Bygg AB i Älmhult, räknat på vad det kostar att bygga en takkupa samt vilka moment som ingår och vad du ska tänka på. Vårt kostnadsexempel motsvarar en 2,4 meter bred takkupa med sadeltak. Tänk på att priset är ungefärligt och varierar kraftigt med rådande förhållanden i varje individuellt hus.

Pris takkupa 2,4 m med sadeltak

Pris totalt: 149 920 kr 
Avgår ev. ROT-avdrag: 33 825 kr 
Pris efter ROT: 116 095 kr 
Arbetskostnad: 112 750 kr (205 h à 550 kr/h)
Materialkostnad: 37 170 kr 

Material

2 st fönster, 12 000 kr
Gips, plywood/OSB, träreglar, råspont, glespanel, panel, 20 270 kr
Diffusionsspärr, vindpapp, 1 100 kr
Isolering, 1 000 kr
Underlagspapp, 800 kr
Skruv och beslag, 2 000 kr

 

Bygga takkupa
Bygge av takkupa på gång. Foto: Medlemmen Marbu

Planera din takkupa

Husägare får numera bygga upp till två takkupor på huset utan att söka bygglov, så länge det inte innebär att du gör ingrepp i husets bärande konstruktion och kupan inte tar upp mer än halva takfallets längd. Det finns dock undantag till regeln, som till exempel i områden med q-märkning. Därför bör du ändå dubbelkolla med just din kommun hur bygglovsreglerna ser ut där.

Det finns prismässigt ett ganska brett spann för takkupor. Det har att göra med att de allra enklaste kuporna - som platsbyggs i fabrik och inte kräver avväxling när de monteras - är betydligt enklare att montera än en mer rymlig takkupa. Detta har i sin tur att göra med deras storlek. Man plockar bort pannorna, tar upp ett hål inifrån och kupan lyfts sedan på plats med kran och skruvas fast i takstolen.

Liten och stor takkupa
Här finns både liten takkupa och en större frontespis

– Vanligen är det 1.20 meter mellan takstolarna på ett hus. Har du en takkupa som får plats mellan takstolarna kräver monteringen inga större ingrepp i konstruktionen. Dock blir golvytan i en sådan kupa väldigt begränsad, säger Niklas Rubin.

Ska du bara ha ljusinsläpp räcker det med en sådan kupa. Men vill du ha en takkupa med större golvyta än strax över en halv kvadratmeter krävs så kallad avväxling. Det innebär att du kapar minst en takstol så att kupan kan löpa över en större bredd.

När du planerar för takkupa måste du därför fundera på vad du tänkt att den ska fylla för syfte. Handlar det om ljusinsläpp och/eller utökad golvyta?

Modern takkupa
En modern takkupa. Foto: Architecten Studios-Pls

Utseendet spelar förstås också roll. Du vill ha en takkupa vars arkitektur rimmar väl med husets. Vissa väljer till exempel två takkupor med sadeltak symmetriskt placerade på långsidan av taket. Andra vill bara ha en enda centralt placerad med exempelvis låglutande tak på. 

– Sadeltak är lite dyrare att bygga än ett plant, flackt tak. Dels på grund av att det tar längre tid eftersom det kräver takstolar, dels för att du på ett flackt tak måste välja papp eller plåt som yttäckning. Pannor klarar inte så låga lutningar. Valet av yttäckning och formen på taket på takkupan påverkar förstås dess utseende, säger Niklas Rubin. Han förklarar att sadeltaket är bra på så vis att du får en god avrinning och plats för tillräckligt mängd isolering. Helst bör du ha minst 220 mm isolering, vilket kan vara svårt att få in i ett flackt tak. 

Tänk på att om du lägger takpannor på kupan blir den tyngre än med plåt. 

Takkupa
En lite större takkupa med sadeltak. Foto: Fastighetsbyrån

– Du kan få hjälp hos byggvaruhandlare med att räkna ut detta, de har enklare beräkningsprogram från bland annat Moelven som räcker gott, säger Niklas.

Det är även bra om väggen där fönstret kommer på kupan kommer ut så pass att den vilar på ytterväggen som är därnere. Ytterväggen är väldigt kraftig och bär därför mycket, så kan man flytta ut den nya väggen i liv får man bäst bärighet.

Moment 1: Öppna upp eller bygg kupan

När du vet vilken typ av takkupa du vill ha och hur den påverkar konstruktionen är det dags att skrida till verket. Antingen genom att du tar upp ett hål inifrån där kupan ska placeras, eller genom att du påbörjar bygget av kupan innan du tar upp hålet. Vad du väljer är en smaksak. Vissa föredrar att bygga kupan på marken och därefter ta upp hål och montera den. Andra väljer att ta upp hålet först och platsbyggda kupan.

– Är det höst eller en period av regn på gång är det smidigt om du kan bygga takkupan innan du tar upp hålet i taket. Är det däremot bra väder är det inga problem. Och du bör ju alltid täcka för hålet i taket när du inte arbetar där hur du än väljer att göra, säger Niklas.

Om du börjar med att ta upp hålet gör du vanligen detta inifrån, då ser du var takstolarna går. Om man ska kapa en takstol måste man bära av den först. Niklas rekommenderar att du använder dig av limträbalk eftersom den har god bärighet, men säger att det går bra med en träregel av tillräcklig dimension med. Du kan exempelvis lägga den på vinden, men du kan även lägga den under för att bräda upp. Vill du dölja den är dock vinden ett bättre alternativ.

Med syllen på plats plockar du bort läkt och pannor från taket där kupan ska vara.

Halvmåneformade lunettfönster
Takkupa med lunettfönster. Foto: Marlén Eskilsson

Moment 2: Bygga takkupan

Vår takkupa i exemplet är som sagt en avväxlad 2,4 meter bred kupa med sadeltak på. Du bygger den genom att börja längst ner mot golvet och arbeta dig uppåt.

Takkupans väggkonstruktion består av följande (inifrån och ut): Gips, plywood, diffusionsspärr, träreglar, isolering (300 mm), vindpapp, luftspalt, panel.

Takkupans takkonstruktion består av följande (inifrån och ut): Gips, diffusionsspärr, glespanel, takstolar, isolering (220 mm), luftspalt, råspont, underlagspapp, läkt, takpannor

Börja med att bygga väggarna. Regla således upp dem och sätt snedsträvor så att de inte viker sig. Därefter är det dags att bygga taket. Du börjar då med att bygga takstolarna (om du inte har köpt färdiga sådana, i så fall monterar du dessa) och därefter klär du in taket med råspont och underlagspapp samt väggar med vindpapp och panel. Se till att du inte glömmer bort luftspalten.

– Luftspalten är viktig, det är för att det inte ska bli mögel, säger Niklas.

När luftspalten är på plats är det dags att isolera både väggar och tak samt sätta upp diffusionsspärren.

Näst sista steget är att sätta gips i taket och plywood samt gips på väggarna. Plywooden sätter du för att få en styvare vägg så att du exempelvis enkelt kan hänga upp saker på väggarna i framtiden.

Nu är det dags att få dina fönster på plats. Du monterar fönster, foder, invändiga smygar och drevar. 

Sist av allt gör du klart taket. Det ska på läkt och därefter pannor om det är den taktäckning du har valt.

Det är även väldigt viktigt att du får det tätt runt alla väggar mot det befintliga taket, det ska vara plåtbeslag, underbeslag och vanliga beslag. Annars kan det exempelvis komma kondensvatten från taket.

PeterK:s takkupa
Mindre takkupa hos medlemmen Peter_K. Foto: Peter_K

Moment 3: Skydda kupan

Oavsett taktyp och yttäckning ska takkupan utrustas med sedvanlig takavvattning i form av hängrännor och rör.

– Du måste skydda fasaden så att den inte får rötskador, säger Niklas.

Med detta på plats är du klar med konstruktionen och kan ta din nya kupa i bruk.

Läs också

Vad kostar det att bygga balkong på huset?