Ekonomi, Grund & markarbete

Vad kostar det att bygga platta på mark?

Här gjuter man en 116 kvm stor platta på mark.

Här gjuter man en 116 kvm stor platta på mark. Foto: Eddie Westergren

Vad kostar det att bygga en platta på mark? Vi visar olika prisexempel och går igenom arbetsmomenten och materialet som behövs.

I den här artikeln om vad det kostar att bygga platta på mark utgår vi från ett exempel från en privatperson som nyligen byggt en 116 kvadratmeter stor platta på mark med ingjuten golvvärme. Därefter går vi igenom arbetsmomenten när du gjuter en platta på mark och diskuterar vilka faktorer som kan påverka priset upp eller ner.

Pris bygga 116 kvm platta på mark med ingjuten golvvärme:

Totalt: 159 000 kr  (1 370 kr per kvm)

Delsummor
Köpt arbete: 38 000 kr
Eget arbete: Värde ca 25 000 kronor
Materialkostnad: 96 000 kr
Summa: 159 000 kr

Arbete
Gräv och schakt, lägga makadam, padda, placera ut kantelement och betongarbeten 38 000 kr
Gräv och schakt, VVS, dragning av golvvärme och lägga isolering och betongarbeten 25 000 kr.

- Jag har själv jobbat med både markarbetena innan plattan och med själva plattan, eftersom jag fick schakta ur och fylla upp en hel del med 0-90 före. Jag har även varit med och lagt isolering, dragit golvvärme och VVS, men största besparingen gjorde jag på att gräva ur och återfylla själv, säger Eddie Westergren.

Han och hans entreprenör Bonitet AB uppskattar att priset annars skulle ha landat på 1 875 kronor per kvadratmeter, då ingick golvvärme och VVS i priset. Nu blev slutnotan istället 1 370 kronor per kvadratmeter.

Material
Cirkapriser hela materialpaketet inkl moms 45 000 kr (kantelement, markisolering, armering och tillbehör)
Golvvärmepaket med fördelare och monteringsdetaljer, 15 000 kr
Betong inkl. pump och transport, 36 000 kr 

Markförutsättningar påverkar priset för plattan på mark

Om marken inte är horisontell eller om den exempelvis är för lös och sumpig, måste den först schaktas ur - i värsta fall ganska ordentligt. Här kan det att dra iväg en del i kostnad om du har otur.

- Det är viktigt att gräva ner till frostfritt djup. Har du otur visar det sig att det finns berg på vägen som måste sprängas och det fördyrar projektet. Andra fördyrande markförutsättningar är om du behöver påla för bättre bärighet eller om du helt enkelt behöver schakta djupare på grund av materialets bärighet, säger Joakim Hilj, grundare av Byggfrank.se.

Sådana här komplikationer innebär dels att grävjobbet tar längre tid och kostar mer samt att du måste fylla upp med mer bergskross än vad du skulle ha behövt annars. Detta kan vara avgörande för priset.

Har du däremot idealiska förutsättningar räcker det att schakta bort det övre jordlagret. Se då till att schakta ut en yta som är cirka 2 meter större än bottenplattan.

Det kan vara en god idé att genomföra en geoteknisk undersökning av marken, för att vara säker på att inga oväntade kostnader kommer att uppstå. En sådan undersökning kostar mellan 3 000-7 000 kronor beroende på var i landet du bor. 

Fler saker som kan göra plattan dyrare: 

  • Hur mycket isolering du vill ha.
  • Ska VVS ingå i jobbet?
  • Ska plattan ha golvvärme?
  • Mängden dränerande material som krävs.
  • En annorlunda planlösning.
  • Bärighet för högre last.

- En krånglig planlösning kan leda till att fler fördelare behövs vilket kan fördyra projektet. Anpassningar till husets förutsättningar, exempelvis laster med mera, kan också dra upp priset, säger Joakim Hilj.

Golvvärme i platta

Eddie drog golvvärmen själv. Foto: Eddie Westergren

Förbered för grunden

När området är schaktat är det dags att förbereda för de delar som ska komma upp i plattan såsom avlopp, tele, nätverk, inkommande vatten och eventuell el samt att se till så att du får rätt fall och att allt sitter fast som det ska.

Klarar du av detta själv kan du spara en del pengar, men känner du dig minsta osäker är det entreprenören som även sköter dessa bitar.

Därefter lägger man en markduk (geotextil) i hålet och låter den sträcka sig cirka 2 meter utanför bottenplattan. Dränering ska anläggas runt plattan. Det ska även finnas rör för dagvatten.

Sedan är det dags att börja fylla upp. Vad du fyller upp med beror på grävdjupet. I Eddies fall hade han grävt ganska djupt och fyllde därför med bergskross 0-90, detta tills det var cirka 15-20 cm kvar till underkanten på kantelementen.

Bergskrosset paddades cirka 4-5 gånger med en 300-500-kilospadda.

De sista 15 centimetrarna ffyllde han först upp med 10 centimeter makadam 16-32.

Makadamen paddades och stämpades av så att resultatet blev någorlunda jämt. Därefter fylldes de sista 5 centimetrarna upp med flis tills det nådde exakt i nivå med underkant på kantelementen.

Fliset paddades och stockades av med en 200-kilospadda.

Höjderna mättes överallt. Det är viktigt att det i det här momentet är så rakt att du bara kan ställa kantelementen direkt på flisen och de ska då hamna exakt på millimetern.

platta på mark

Plattan redo för betong. Foto: Eddie Westergren.

Att gjuta plattan

Nästa steg är att placera ut kantelementen, i det här fallet L-stöd, på flisen. Stäm sedan av höjden igen och se så att alla kantelementen är i rätt höjd i förhållande till referenspunkten som Lantmäteriet satt ut.

Normalt sett lägger man sedan i cirka 30 centimeter frigolitskivor i minst två lager. Se till att placera dem med förskjutna skarvar. Lämna 20 centimeter fritt i ytterkant så att du får kantelement hela vägen runt. Dessa armerar man för att få en stabil ytterkant.

- Betong är dyrt och många grundtillverkare jobbar med att försöka få ner mängden betong som används i betongplattan. Dessutom går det åt mycket energi för att tillverka cement. Det kan vara värt att fundera på att välja kantelement som gör att man använder mindre betong. Dessa har mer cellplast i kantelementen och behöver därför inte lika mycket cement i kantbalken, säger Joakim Hilj.

När kantelementen är på plats lägger man ut en armeringsmatta över all frigolit och på den sätter du distanser som är ungefär 30 millimeter höga.

- Jag har en bot i centrum också som bär upp hjärtväggen i huset. Jag har också lagt ner en tilluft till öppna spisen i plattan som jag dragit ut i sidan, säger Eddie Westergren.

Ska du ha golvvärme kan du antingen naja den direkt i armeringsnätet, vilket Eddie gjorde, eller så köper du monteringsplattor för golvvärme som slangen dras i. Det senare är något dyrare. 

När du är klar fylls formen upp med betong. Beroende på årstid har man olika slags betong. Är det vinter har man exempelvis frostskydd i betongen, den är marginellt dyrare. 

– Egenskaperna man önskar att betongen ska få kan kosta extra. Ska den torka snabbt, gjutas i kallt klimat et cetera krävs tillsatser och tillbehör, säger Joakim Hilj.

Under tiden som formen fylls med betong vibreras den med stavvibrator för att man ska få bort luften och därefter används en handsloda för att släta till resultatet. Slutligen ska den helst stockas av - gärna med en aluminiumprofil som placeras från kantelement till kantelement och dras i sicksack i små rörelser över hela plattan för att få ett så jämt resultat som möjligt.

Du kan även använda handslodan för att skapa fall för brunnarna direkt i betongen.

- Mitt stora badrum behövde bara flytspacklas 2 centimeter upp eftersom det redan var fall till brunnarna tack vare att Bonitet skapade det direkt i betongen, säger Eddie Westergren.

Nu är plattan klar. Låt den stå och bränna i cirka 4 veckor innan du fortsätter ditt husbygge.

Eddie är väldigt nöjd med resultatet på sin platta, och det faktum att han kunde hjälpa till en hel del själv för att hålla nere kostnaden.

– Plattan diffar bara på en millimeter och det enda jag behövt slipa ner i efterhand var en liten ås på ett ställe, men det räckte med en handslip, säger Eddie Westergren.

Prisexempel på platta på mark från forumet

Priserna på en platta på mark varierar stort beroende på var i landet du bor och huruvida golvväme och VVS är medräknat. Mellan 2 000-3 000 kronor per kvadratmeter är vanligt. Här nedan har vi samlat några prisexempel från forumet:

Carlbanan: För huset blir priset ca 2 000 kr/kvm, men då ligger vvs i en annan post. År: 2011

Mark i Skåne: Mig veterligen ligger priserna i din region (Västerås) på cirka: 2100-2300:-/kvm ink.moms, utan golvvärme. Då ska det vara inklusive schakt, utvändigt VA, tomrör för el&tele, erforderlig återfyllning för gjutning, avjämnat 3 meter runt grund. Bortkörning av överskott och annat runt omkring brukar tillkomma. Har du fått något bra pris?

Nrgize10: 340.000:- för husgrunden platta på mark, 182m2 (1 868 kr/kvm) 300 mm isolering, exklusive golvvärme och bortforsling av schaktmassor. 175.000:- för garageplattan, 102m2. År: 2013

Hampe00: 2 325 kr/kvm. På en platta till ett 145m2 stort hus (160m2 bygg area) och då skulle plattan kosta 380000kr enligt följande: Grundläggningspriset ingår betongplatta med golvvärme, grovplanering ca 3m runt hus med befintliga massor, fyllnadsmassor under hus ingår med 1ton per kvm platta (ca 40cm) Markanslutning av dagvatten samt 10m servis samt radonsäkring (förberett) och tilluft för braskamin. År: 2013 

Jerry Onnmalm: Vi har precis startat vårt bygge och fått pris på en grund till garaget. 1500/kvm oisolerat. 1900/kvm isolerat. Allt arbete och material inräknat. År: 2015

Fler tips från grundentreprenören Joakim Hilj, Byggfrank:

  1. Att dela upp projektet i delentreprenader möjliggör för självfixaren att själv utföra olika delmoment.  Försök sedan dra nytta av dina kontakter för att hitta smarta lösningar. Du kanske har någon i din närhet som har kontakter hos en grävare. Då kan du köpa in just denna del på timme.
  2. Ta hjälp av grundtillverkarnas konstruktörer. Ofta kan du få mycket hjälp direkt av dem när det kommer till att dimensionera för att konstruktionen ska klara av husets laster.
  3. Dela upp offerter från grundläggare i material och arbete. Då kan du själv ta in offerter på materialet på nätet och jämföra med en grundläggares materialpriser.
  4. Många grundläggare ger ett totalpris. Försök bryta ner denna offert i hanterbara delar. Då kan du se vilka delar som kostar mycket och därmed försöka göra mer av dessa delar själv.


Läs mer

Markarbeten innan plattan
Bygga platta på mark
Grundläggning med kantelement