Bygga nytt hus, Tillbyggnad, Vad kostar det

Vad kostar det att bygga ut huset?

Vad kostar det att bygga ut huset och vad ska man tänka på? Vi har pratat tillbyggnad med två arkitekter och har fått kostnaderna redovisade i detalj för en utbyggnad de har ritat.

Tillbyggnad på 75 kvadratmeter i etage.

Tillbyggnad på 75 kvadratmeter i etage.

I takt med att familjen växer kan huset börja kännas trångt. Det som från början var ett hus av utomordentlig storlek räcker inte längre till. Det kan bli aktuellt att bygga ut och bygga till huset. 

Den ena utbyggnaden är oftast inte den andra lik. Du kan bygga till lite eller mycket, fylla det nya utrymmet med komplicerade installationer som badrum och kök, eller kanske var det bara ett nytt sovrum du behövde. Kostnaderna för att bygga till huset skiljer sig alltså åt väldigt mycket.

Här tittar vi närmare på vad det kostar att bygga till huset genom att se vad det kostade Björn Bergqvist att bygga till huset med familjens drömtillbyggnad på hela 75 kvadratmeter. Originalhuset är ett hus från 1912 med källare. Tillbyggnaden är i etage. Det är mycket som gör att den kostar mer än snittet: Grundarbetena, att den är i etage, materialvalen och att den har ett fönster i fasaden som man kan krypa upp och sätta sig i.

– Vill man göra det billigaste med ekonomiskt effektiva är inte det här en representativ tillbyggnad, här har man velat spänna bågen och få sin drömtillbyggnad, säger arkitekt Calle Posse, Posse Arkitektur.

Calle Posse
Calle Posse, arkitekt.

I priset ingår även ny tvättstuga och badrum i gamla delen till ett uppskattat värde av cirka 110 000 kronor eftersom detta byggdes på samma entreprenad.

Tillbyggnaden är ritad av arkitekt Björn Bergqvist, Arkimark, som också är den som bor i huset tillsammans med sin familj. Artikeln bygger på fakta och prisuppgifter från honom, samt från arkitekt Calle Posse.

Totalkostnad: 1 955 000 kr 

Total arbetskostnad: 1 135 050 kr (ca 1 974 h, á 575 kr/h)
Total materialkostnad: 999 950 kr
Avgår eventuell rot: 180 000 kr
Totalkostnad efter ROT: 1 955 000 kr

Generella kostnader: 86 000 kr (ställning, container, servicebil, bankkostnader)

Bygg och mark: 1 827 000 kr
Arbetskostnad: 975 200 kr
Materialkostnad: 937 800 kr 

Delmoment
Rivning av befintlig yttervägg: 12 500 kr
Grävning, sprängning, bortforsling, markarbeten, gjutning av platta & murning: 217 500 kr
Golv: 320 000 kr
Yttervägg trästomme, isolering, grundmålad panel: 480 000 kr
Innervägg: 127 500 kr
Tak: 212 500 kr
14 st fönster: 172 000 kr
2 st Trappor: 37 500 kr
Badrum & wc: 190 000 kr
3 st Dörrar: 57 500

El: 115 000 kr
Arbetskostnad: 74 750 kr
Materialkostnad: 40 250 kr

VVS: 107 000 kr
Arbetskostnad: 85 100 kr
Materialkostnad: 21 900 kr

Om projektet - så tänkte arkitekten

Husets tillbyggnad kom sig av att Björn och hans familj behövde större utrymme. Köket, som är hemmets hjärta, kändes lite för litet och barnen ville dessutom ha egna sovrum istället för att dela. Familjen valde därför att bygga till huset med en rejäl ny del på hela 70 kvadratmeter. Dit kunde man omfördela rum och på så vis frigöra rum och utrymme i gamla delen. 

Tillbyggnad
Tillbyggnad i nivåskillnad på hus från 1912.

Tillbyggnaden beslutade man skulle bryta av från det äldre huset. Detta är en vanlig metod när man ritar tillbyggnader.

– Det är enklare att bryta av och markera nytt från gammalt. Det är också ärligare mot den äldre delen. Men framför allt så ska man förstås bygga för att trivas och fungera, säger Björn Bergqvist.

Han berättar att de valde att hålla sig till en avskalad estetik. Tillbyggnaden har stående slät träpanel med smäckra fönsterbågar. Det flacka taket saknar takfot.

På insidan blev det, på grund av markförhållandena, en nivåskillnad. Man valde att placera vardagsrum med platsbyggda bokhyllor i den nedsänkta delen eftersom bokhyllorna då blev som ett fallskydd vid övre delen. Vidare gjorde man ett arbetsrum i den nya delen.

För att markera tillbyggnaden lite valde man att smycka den med ett utskjutande fönster som det går att krypa upp och sitta i.

– Det finns tydliga anslag mot sen 60-talsarkitektur i tillbyggnaden. Inredningen hämtas från den färgstarkare delen av 50-, 60- och 70-talet, och blandas gärna med nytt där det passar. Krypuppfönstret blev tidigt familjens favorit och var väl värt allt extra arbete, säger Björn.

Utöver arbetsrum och vardagsrum tillkom även badrum och ett sovrum med klädkammare. Sovrummet blev Björn och hans fru Jessicas, så att barnen kunde få varsitt rum i den äldre delen. Det som tidigare var ett matrum, blev nu istället kök.

Materialvalen på insidan går, precis som de på utsidan, åt det naturliga hållet.

Vardagsrum
Obehandlad plywood pryder innerväggarna.

– Vi valde rena ytor och naturliga material, såsom obehandlad plywood och öländsk kalksten. Detta gav Jessica full frihet när det kommer till färg och form som är hennes stora intresse, säger Björn.

Bygga till - tänk på det här

När du ska bygga till huset är det viktigt att du först har bott in dig ordentligt i det befintliga huset så att du vet vilka funktioner du saknar och vilka behov som finns.

Det befintliga husets utseende är sedan en aspekt som du måste ta hänsyn till när du ritar tillbyggnaden. Ska de gå i samma stil eller bryta av mot varandra? Vidare bör du väga in tomten och dess utseende. 

– När Björn och Jessica till slut bestämde sig för hur de ville bygga ut så lät de husets placering på tomten och tomtens beskaffenhet, bergskulle med gräs på, bestämma den slutgiltiga utformningen, berättar Calle.

Utöver rena behov är det även viktigt att tillbyggnaden följer gällande regler och lagar. 

– Det finns många enkla regler för hur ett rum bör utformas för att det ska bli bra, och en mängd regler som man ska, bör och måste förhålla sig till. Det är därför väl investerad tid och pengar att prata med någon som kan hjälpa er att utforma tillbyggnaden så den blir optimal, säger Calle Posse och fortsätter: 

– Var inte rädd för att föra samtal med ett par olika arkitekter initialt så ni vet att dom förstår er. Och det är likadant med entreprenörerna, bygg, el, vvs osv. Det är jätteviktigt för slutresultatet att alla förstår och respekterar varandra och framför allt er, ni är byggherre. 

Om du själv inte har så mycket erfarenhet av byggprojekt kan det vara bra att ha med en projektledare, det kan exempelvis vara arkitekten eller en helt oberoende projektledare. 

Något som ofta driver upp priset på tillbyggnader är att man inte tänkt igenom projektet ordentligt från början. Brådskande beslut som fattas under byggnationsfasen blir ofta dyrare än nödvändigt. Ju fler beslut du kan fatta i ett tidigt skede desto bättre arbetsflöde och översikt får du. 

Innertak ett underifrån.
Innertaket sett underifrån.

Calle säger även att en vanlig fallgrop är att man väljer billiga material för att hålla nere priset. Men på sikt blir det då dyrare. 

– Välj gärna kvalitetsmaterial med lång livstid, och låt planeringsfasen ta tid. Det är också viktigt att titta på hållbarhet och tänka på ekonomin i ett längre perspektiv både vad det gäller konstruktion, produkt- och materialval.

Har man gott om tid på sig och planerar så blir det ekonomiska resultatet bättre.

Sedan kostar olika typer av tillbyggnader förstås olika mycket. Om du har bra markförhållanden och bara ska bygga till med en rektangulär 15 kvadratmeter stor tillbyggnad av vardagsrummet, så är detta betydligt billigare än om du har markarbeten, tillbyggnad i etage, komplicerade vinklar eller om du ska bygga till huset med kök och badrum.

Man får utgå från sin budget och titta på vad man har råd med och vad man behöver.