Altan, Bygga nytt hus

Bygga altan och trädäck - regler

Medlemmen ninjaharrys altan i marknivå med vedhylla.

Medlemmen ninjaharrys altan i marknivå med vedhylla. Foto: ninjaharry

Här börjar altanskolan på Byggahus.se med att gå igenom vilka regler som gäller. Hur stor altan du får bygga, hur hög och vad som gäller när du vill bygga insynsskydd och ha räcke vid altanen.

En uteplats som ligger i nivå med marken kräver inget bygglov. I princip kan man täcka hela tomten med trall, så länge det räknas som marknivå.  Det kan låta lite underligt, men en altan, som per definition bärs upp av pelare eller liknande, kan även den vara befriad från bygglov. Det beror på att praxis efter tidigare rättsfall definierar ”marknivå” i det här sammanhanget hela 1,8 m upp i luften. Kolla för säkerhets skull med din byggnadsnämnd. En del kommuner tillåter även högre altanhöjd utan bygglov.

Men altanen kan ibland kräva bygglov om den övergår till att räknas som ett byggnadsverk. Gränserna är inte knivskarpa och olika kommuner har olika riktlinjer, men om utrymmet under altanen blir användbart kan det vara ett tecken på att bygglov krävs. Andra skäl kan vara om altanen innebär påverkan på omgivningen, till exempel ligger nära tomtgräns så att insyn till grannar blir påtaglig. Tvekar du är ett samtal till byggnadsnämnden alltid bättre än en grannfejd.

Stor altan

Medlemmen Sjöolsa bygger en stor altan med trappor. Foto: Sjöolsa

Staket och spaljéer vid altanen

Om du håller dig inom 3,6 m från bostadshuset får du utan bygglov även omgärda uteplatsen med mur eller staket som är max 1,8 m högt. Avståndet 3,6 m gäller även om du vill sätta upp ett skärmtak på max 15 kvm över uteplatsen. Men om uteplatsen ligger närmare tomtgränsen än 4,5 m krävs att grannarna ger sitt medgivande för skärmtak och staket. Du ska alltid ta ett sådant medgivande skriftligt så gäller det även om grannhuset får nya ägare.

Veranda

Medlemmen Zynx byggde en upphöjd veranda. Foto: Zynx

Du kan nästan alltid sätta upp staket runt uteplatsen utan bygglov så länge staketet är i normalhöjd. Det kan variera mellan olika kommuner, men ett riktmärke kan vara 1,1-1,2 m höjd. Det finns även lite olika definitioner om hur tätt ett staket kan vara innan det räknas som plank. Vissa kommuner talar om att det blir ett bygglovspliktigt plank om ytan till mindre än 25 procent består av luft.

Altan i marknivå

Medlemmen TorOdds altanbygge. Foto: TorOdd

Vill du ha bättre insynsskydd än bara 120 cm kan du utan problem låta staketet övergå i att vara spaljé, det vill säga en gles, genomsiktlig ”vägg” som ändå ger ett visst skydd mot insyn. Särskilt om du låter växter klä den. Men även spaljéer definieras ganska noga av vissa byggnadsnämnder. Ett exempel är att minst 85 procent av ytan ska bestå av luft för att det ska klassas som spaljé.

Altanskolan

Del 1 - Reglerna för att bygga altan
Del 2 - Utforma altanen, storlek, form, trappor
Del 3 - Välja trall till altanen
Del 4 - Välja dimensioner på virke till altan
Del 5 - Plintar och grundläggning
Del 6 - Belysning vid altanen

Läs mer

Altanprojekt - prästgård
Sjöolsas altanbygge (totalrenovering av 80-talshus)
Nu ska det bli av! Altanbygge!
Totalrenovering av 140 m2 hus i Södermanland