Bygga nytt hus, Fritidshus

Bygga sommarstuga så billigt som möjligt

Att förverkliga drömmen om en egen sommarstuga behöver inte kosta skjortan. Här tittar vi närmare på regler, förutsättningar och budget för att bygga en sommarstuga till så låg kostnad som möjligt.

Medlemmen Stringfellow Hawke byggde ett fritidshus i lösvirke med fokus hårt på kostnader.

Medlemmen Stringfellow Hawke byggde ett fritidshus i lösvirke med fokus hårt på kostnader. Foto: Stringfellow Hawke

Hur billigt kan man bygga en sommarstuga – och ändå se till att stugan uppfyller kraven för bygglov? För att reda ut frågan har vi pratat med Karl Gustafsson, bygglovshandläggare i Simrishamns kommun, samt byggnadsingenjör Charlotte Andersson.

Utgångspunkten är att vi har tillgång till en byggbar tomt på landet (utanför detaljplan) och ska hitta de mest plånboksvänliga bygglösningarna.
I artikeln inriktar vi oss i första hand på budgeten för själva byggnaden. Vill du få koll på övriga kostnadsposter i ett husbygge (tomtköp, markarbeten mm) kan du läsa de här artiklarna:

Vad kostar det att stycka av en tomt?
Kringkostnader för husbygget

Byggregler för fritidshus

Byggreglerna för en sommarstuga (fritidshus) är i stort sett desamma som för ett nybyggt hus för permanentboende. Men det finns två viktiga undantag: tillgänglighet och energihushållning. Det innebär alltså att vi kan bygga en stuga utan krav på handikappsanpassning och energiprestanda.

– Eftersom det inte finns några energikrav brukar vi inte heller lägga så stor vikt vid ventilationen i ett fritidshus. Du kan alltså välja en enklare lösning än de mekaniska ventilationssystem som brukar krävas för luftväxling i nybyggda permanenthus, säger bygglovshandläggare Karl Gustafsson.

vi kan bygga en stuga utan krav på handikappsanpassning och energiprestanda

Även om vi ska bygga en billig och enkel stuga måste byggnaden uppfylla ett antal krav för att godkännas som bostad, till exempel när det gäller bärighet, brandsäkerhet, hygien mm. Vi kan också behöva anlita en godkänd kontrollansvarig som säkerställer att dessa krav uppfylls.

I enstaka fall, när det handlar om mycket enkla stugor, är det inte säkert att du behöver en kontrollansvarig. Men om stugan till exempel rymmer ett våtrum är det ett krav. Kontakta gärna kommunen, eller en kontrollansvarig, för att få vägledning när du planerar för ditt stugprojekt, säger Karl Gustavsson.

Läs mer: Boverkets byggregler 
Sök efter certifierade kontrollansvariga i din kommun

Sommarstuga
Sommarstuga Easy 35 från Easy-Houose, säljs som byggsats.

Kostnader bygglov sommarstuga

– Eftersom stugan ska stå på en fristående tomt måste vi ansöka om bygglov. Undantag som ”friggebod” (15 kvm) eller ”attefallshus” (30 kvm) gäller inte här, även om vi bygger eller beställer en sådan typ av byggnad till vår tomt. Det måste finnas en permanentbostad i nära anslutning på tomten för att byggnaden ska godkännas som friggebod eller attefallshus, påpekar Karl Gustafsson.

Bygglovskostnaden för ett fritidshus avgörs ofta av byggnadens storlek, men den skiljer sig åt mellan olika kommuner.

– I Simrishamn kostar bygglov för hus upp till 50 kvadratmeter cirka 10 000-12 000 kr, säger Karl Gustafsson.

Ett alternativ för att komma undan bygglovet är att placera en mobil bostad på tomten, till exempel en husvagn eller byggbarack på hjul. Då måste vi dock vara beredda på att kunna flytta bostaden regelbundet när kommunen kräver det.

Läs mer: Vad kostar bygglov för att bygga hus?

Byggsats fritidshus
Byggsatsen till fritidshuset Solum på 45 kvm från CA-Boden kostar från 165 300 för en byggsats.

Planera stugbygget

Vår stuga ska inte bara godkännas av myndigheterna, den ska också uppfylla våra egna boendekrav. Följande förutsättningar är viktiga att tänka igenom i förväg:
Boyta och planlösning – Hur många ska använda stugan samtidigt? Vilka typer av rum behövs och vilken utrustning? Ju mindre stuga du bygger desto billigare blir den naturligtvis.
Placering – Var på tomten bör stugan placeras, med hänsyn till omgivning, klimatförhållanden mm?
Vistelsetid – Under vilka perioder ska vi vistas i stugan? Ska den t ex kunna fungera som bostad under vintertid? Ja, då behövs mer isolering och dyrare värmesystem.
Komfort – Behöver vi tillgång till rinnande vatten, avlopp, värme och el? Ju mer komfort, desto dyrare stuga.

Kusthuset från Lundqvist kostar 319 900 kr för en byggsats.
Kusthuset från Lundqvist kostar 319 900 kr för en byggsats.

Sommarstuga i nyckelfärdigt, byggsats eller lösvirke?

Det finns i huvudsak tre sätt att bli med sommarstuga:

Nyckelfärdigt: Flera företag erbjuder färdigmonterade stugor från fabrik. Prisnivån varierar kraftigt, beroende på storlek, utrustning och tilläggstjänster. Enklare modeller i storlek 25 kvm kostar 300 000-400 000 kr, vilket motsvarar en kostnad på 12 000-16 000 kr/kvm. Grundläggning ingår inte, men kan eventuellt beställas som extratjänst av företaget.

Byggsats: Innebär att stugan levereras som en stor legokartong med olika delar som ska monteras ihop. Stommen är oftast obehandlad och behöver i regel också kompletteras med taktäckning, isolering och fast inredning. Prisnivån för byggsatser, i storlek 25 kvm, ligger kring 50 000 kr och uppåt. Med grundläggning och kompletteringar kan den färdiga stugan troligen hamna kring 8 000-10 000 kr/kvm.

Lösvirke: Bygger vi med lösvirke kan vi själva bestämma stugans utformning och materialval. Vi kan dra nytta av byggvaruhusens kampanjpriser, köpa virke direkt från sågverk och även fynda begagnat material via nätannonser. Vi kan även handla byggmaterial utomlands, till exempel i Polen. Det är naturligtvis svårt att uppskatta vad totalkostnaden blir, men detta bör kunna bli det billigaste alternativet.

Charlotte Andersson
Charlotte Andersson

Byggnadsingenjör Charlotte Andersson ger följande kommentar till de olika stugalternativen:

– Lösvirkesstugan kan förvisso vara billigast, men det måste vägas mot all den tid du behöver lägga ner på att köpa in material och sedan bygga. Här tillkommer ju även transporter som en extra kostnad. Ska du köpa material utomlands måste du även beakta att det överensstämmer med svenska konstruktionsregler.

– Nyckelfärdigt är den enklaste, smidigaste lösningen. Man får snabbt en användbar stuga men på bekostnad av en högre prislapp.

– Byggsatsen är en medelväg mellan de båda. Lite lättare att få ihop för en glad amatör än lösvirket eftersom det kommer med en färdig montageanvisning, lite som en IKEA-möbel.

Billig grund till sommarstugan

Charlotte Andersson menar att plintgrund är en både praktisk och prisvärd lösning på en grund till sommarstugan. Alternativet är en uteluftsventilerad krypgrund, under förutsättning att den byggs på ett fuktsäkert sätt. En platta på mark är dyrare och kostar omkring 3000 kr/kvm för en helentreprenad, enligt kalkyler på nätet. Plintgrund eller krypgrund är ungefär 20-30 procent billigare.

Sommarstugans konstruktion

Alla stugbyggsatser har trästomme och det är även det billigaste och mest praktiska materialet för gör-det-själv-stugan. Nedanstående prisexempel är hämtade från byggvarukedjor, men kan säkert matchas av lokala sågverksleverantörer och återbruksförsäljare. Tänk på att det tillkommer ytterliga byggdetaljer (bjälkar, reglar, vindskivor, vindpapp, gipsskivor, färg mm) som inte redovisas här.

Väggpanel: Allra billigast är obehandlad granpanel (inkluderar lockpanel, bottenbräda och lockbräda). Men det blir inte så mycket dyrare att köpa en industrimålad panel, i relation till arbetsinsatsen. Prisnivån för behandlade ytterpaneler, i standardmått, är ca 10-15 kr per löpmeter (motsvarar ca 90-125 kr/kvm). (Räkna med visst spill!).

Golvbeklädnad: Furugolv är det billigaste alternativet. Prisnivå: ca 120 kr/kvm.

Takbeklädnad: Takpapp (ytpapp) på rulle är billigast, Prisnivå: ca 40 kr/kvm. Vi kan även överväga en enkel variant av plåttak, eller undersöka möjligheten att köpa in begagnade takpannor.

Fönster: Englas träfönster kostar minst, men för komfortens skull bör vi åtminstone gå upp till tvåglasfönster. Prisnivå: (obehandlade, sidohängda med standardmått 10 x 12) från 1200 kr och uppåt. Det finns även billiga varianter av PVC-fönster i motsvarande storlek kring drygt 2000 kr. Ett alternativ som kan bli ännu billigare är att köpa begagnade fönster.

Ytterdörrar: De enklaste modellerna i standardmått (100 x 210, utan glas) hamnar kring 2000 kr.

Isolering: krävs för att få ett acceptabelt inomhusklimat i stugan såväl sommar som vinter. Här får vistelsebehovet styra isolertjockleken (lambda-värdet) för golv, väggar och tak. Isolerskivor i mineralull är billigare än t ex cellplast. Lägsta prisnivån för en 120 mm mineralullsskiva ligger kring 50 kr/kvm.

Budgetalternativ för vatten och avlopp till sommarstugan

Att koppla in stugan till kommunalt vatten- och avlopp är oftast inte möjligt på landet. Det är inte heller ekonomiskt försvarbart. Anslutningsavgiften ligger generellt en bit över 100 000 kr i landets kommuner. Att gräva eller borra en vattenbrunn är också dyrt för en enkel stuga. En djupborrad brunn kan totalt hamna kring 40 000-60 000 kr.

Här måste vi titta på andra alternativ för vattenförsörjning, framhåller Charlotte Andersson.
- En regnvattenuppsamlare kan tillgodose behovet för tvätt, disk och vattning. När det gäller dricksvatten är det enklast att ta med sig dunkar hemifrån. 

När det gäller avlopp är någon typ av utedass (mulltoa) det bästa budgetalternativet. Det billigaste vi hittat är portabla toaletter för knappt 1000 kronor. Alternativet är en fast monterad fritidstoalett. Vi hittar bl a en Mulltoa Separett anpassad för kompostering för reapriset 1700 kr. En variant med urinseparering och fläkt (12 V) kostar 4500 kr.

Kostnad för att dra in el till sommarstugan

Att dra in el är en dyr historia, särskilt om vår tomt är placerad långt från närmaste nätanslutningspunkt. Dessutom får vi dras med abonnemangsavgifter. Enbart anslutningsavgiften brukar hamna kring 25 000-30 000 kr. Priserna varierar hos olika nätbolag, exempelvis kostar det hos Eon 236 kr/m om huset ligger längre bort från anslutningspunkten än 200 meter.

Ligger stugan i soligt läge kan vi istället ordna lite elförsörjning via ett 12 volts off grid-paket (solcellspanel, regulator, batteri och monteringstillbehör). Ett paket på 100 watt/260 Ah kostar ca 10 000 kr. Det räcker för att driva ledbelysning, laddare och enstaka apparater anpassade för 12 V. Leverantörer av camping- och husvagnsutrustning kan vara en bra ingång för att hitta rätt produkter, liksom nätbutiker som Sunwind.se och 24 Volt.eu. Här kan du även hitta övrig utrustning för den enkla stugan: gasolkök, gasolkamin etc.

Gasolkamin
Sunwind Miniflame V16 kostar 960 kr.

Prisvärd uppvärmning i sommarstugan

Bör den billiga stugan ha en värmekälla? Här tror vi att alternativet vedkamin/skorsten bli för dyrt och skrymmande, även om det är mysigt. Eldstaden kräver dessutom bygganmälan, besiktning och sotning. Valet blir en portabel gasolkamin som är lätt att hantera och värmer stugan snabbt. Vi hittar billiga modeller kring 700 kronor (max 1600 W). Gasoltuben tillkommer för cirka 1200 kr och behöver fyllas på. Totalt hamnar vi kring 2000 kronor för en kamin, laddad och klar. Här får vi dock tänka på att driftskostnaden blir högre än om vi hade valt en liten vedkamin.