Ekonomi, Vatten & avlopp, Bygga nytt hus

Kostnad dra fram el, vatten & avlopp till tomten

Kostnad dra fram el, vatten & avlopp till tomten

Har du köpt en tomt där det varken finns vatten, avlopp eller el framdraget? Här går vi igenom vad det kan kosta att dra det till tomten.

När du köper en obebyggd tomt finns ibland inte ledningar för vatten och avlopp (VA) och el framdragna till tomten. Då behöver du göra det i samband med att du bygger huset. Kostnaderna kan variera kraftigt, men vi har här tagit fram exempel på vad det kan kosta.  Observera att våra prisexempel för grävningskostnaden vad gäller el och VA kommer från olika platser i landet.

Kostnaderna varierar från kommun till kommun och med den enskilda tomtens förutsättningar.

Exempel på kostnader för kommunalt V/A (30 meter) i Eksjö
Schaktning 30 meter = 30 000 kr (1 000 kr/meter)

Rörmaterial: 3 000 kr
Etablering: 3 000 kr
Anslutningsavgift (Ekerö): 171 311 kr

Totalt: 207 311 kr

Exempel på enskilt avlopp med slamavskiljare och infiltration samt borrad brunn
Tillstånd för infiltrationsanläggning: 5 950 kr
Grävning 30 kvm infiltration, inklusive tank slamavskiljare Uponor med en våtvolym på 2 kubik: 126 000 kr
Borrning av brunn 4,5” 60 meter, foderrör minst 6 m, inklusive komplett installation av pump, slang, hydropress, rördelar, elanslutning till befintligt eluttag (220V) samt indragning av slang och kabel till byggnad: 67 150 kronor.

Totalt: 193 150 kr 

Exempel på kostnad för att dra fram el i Malmö
Fasadmätarskåp: 5 000 kr* (material)
Nedgrävning av skyddsrör 30 meter: 18 000 kronor (600 kr/meter)
Skyddsrör (110mm) 30 meter: 1 500 kronor
Anslutningsavgift: 16-25A huvudsäkringar med avstånd upp till 200 meter kostar 27 625:- inkl. moms i anslutningsavgift i Malmöregionen (EON). Det är elbolaget som drar kabeln i skyddsröret.

Totalt: 52 125 kr

Skaffa vatten och avlopp
En enskild anläggning innebär att du har en brunn på tomten som ger hushållet vatten, och en egen anläggning som renar avloppsvattnet och tar hand om fekalier - till exempel en infiltrationsanläggning med slamavskiljare som töms 1-2 gånger per år av slamsugarbil. Kommunalt V/A innebär istället att kommunen tar hand om avloppet samt tillgodoser ditt hushåll med vatten.

Vilket du väljer beror lite på planerna i det område som du bor i. Om din tomt befinner sig inom ett verksamhetsområde för vatten och avlopp är det kommunens skyldighet att leverera vatten och avlopp till din tomt. Kommunen har, enligt vattentjänstlagen, ingen rätt att tvinga dig att ansluta din tomt till kommunalt V/A, men oavsett om du väljer att ansluta din tomt eller ej, måste du betala anslutningsavgiften.

Kommunalt V/ANär du ska koppla in din tomt till kommunalt V/A står du själv för kostnaderna för material och nedgrävning av ledningar på egna tomten - detta utöver själva anslutningsavgiften.

Det kostar i genomsnitt 1 000 kronor per meter att schakta ur för ledningarna under optimala förutsättningar. Själva ledningarna kostar därutöver inte mer än någon hundralapp per meter. Men har du inte optimala förutsättningar ökar priset.

- Har du självfallssystem och det ska ligga frostfritt bör det ligga på minst 1,20, på många ställen går inte det och då lägger man isolering runt med en värmekabel i, vilket då tillkommer på kostnaden. Det kan också vara så att det är berg ivägen och då måste man kanske spränga, säger Janne Ernstgård.

Han förklarar även att många av de nya systemen som kommunen lägger ner kräver en LPS-pump vid tomtgränsen, du kan då gå med självfall ut till tomtgräns och sedan koppla på en pump som pumpar ut innehållet i avloppssystemet. Har du inte möjlighet att ha ett självfallsystem kan du även behöva koppla in en egen pump i systemet.

Kostnader kommunalt V/A:

  • Grävning
  • Material i form av ledningar samt eventuella pumpar, isolering och värmekabel
  • Anslutningsavgift

Prisexempel anslutningsavgift kommunalt vatten och avlopp
I vissa fall, när du köper tomt och planerar för kommunalt V/A, är anslutningsavgiften för vatten och avlopp redan betald. I andra fall är den inte det och då måste du även räkna in den i din budget.

Ekerö kommun i Stockholms län har ett räkneexempel på anslutningskostnaden för kommunalt vatten och avlopp. Tomten i exemplet mäter 3 000 kvadratmeter.

Servisavgift (för två vattentjänster): 47 813 kr
Tomtyteavgift (2278 kvm, reducerad tomtyteavgift*): 85 653 kr
Lägenhetsavgift (1 lägenhetsavgift = normalstor villa): 37 845 kr
Total anslutningsavgift: 171 311 kr

I Norrtälje kommun är det något dyrare. En 2 000 kvadratmeter stor tomt med två serviceledningar kostar där omkring 200 000 kronor.

Har du inte råd eller möjlighet att finansiera den här kostnaden själv är kommunen enligt lag skyldiga att erbjuda dig ett V/A-lån.

Enskild avloppsanläggning och borrad brunn
När det gäller enskilda avlopp finns det ett flertal lösningar, exempelvis markbädd, sluten tank och minireningsverk. Här är det svårt att göra en uppskattning av kostnaden eftersom anläggningarna varierar i pris. Men som en jämförelse kan vi ta kostnaden för min egen infiltrationsanläggning, samt borrad brunn.

Det som påverkar priset upp och ner när det kommer till brunnsborrning är hur djupt du måste borra brunnen innan du stöter på vatten, om du eventuellt måste trycka brunnen för att du inte kan borra djupare och hur mycket material som går åt.

Det som påverkar priset vid enskild avloppsanläggning är markförhållandena, sandig jord är till exempel enkel att gräva i, medan lerig jord med stora stenar i kanske gör att du inte ens kan ha den anläggning som du tänkt dig, och berg höjer såklart priset eftersom du då måste spränga. Ju svårare markförhållanden, desto längre tid tar grävningen och det påverkar i sin tur priset. Även anläggninstypen påverkar priset.

Gräva ner el
Har du en tomt där el inte finns framdraget redan kallas strömmen du drar dit omätt ström. Vid omätt ström är det elbolaget som har ansvaret. Då placerar elektrikern du anlitar endast ut ett fasadmätarskåp på tomten, gräver ner ett skyddsrör för kabeln fram till tomtgräns samt sköter föranmälan och färdiganmälan till kommunen. Därefter sköter elbolaget resterande del.

Anslutningsavgiften varierar utifrån avstånd. Enligt Energimarknadsbyrån är det dels en grundavgift, dels en meteravgift för anslutningar längre bort än 200 meter. Priserna varierar mellan:

Anslutningsavgift (belopp exklusive moms)
0 – 200 meter, 22.100 kr
200 – 600 meter, 22.100 kr + 189 kr/meter
600 – 1200 meter, 97.700 kr + 112 kr/meter
1200 meter – 1800 meter, 164.900 kr + 167 kr/meter

Enligt: Avstånd till närmaste anslutningspunkt (fågelvägen)

Läs mer om anslutningsavgifter hos Energimarknadsbyrån

För aktuella, exakta anslutningspriser bör du konsultera ditt elbolag. 

Tack till Totalel.se för hjälp att plocka fram prisuppgifterna på el.
Tack till Markentreprenad.nu för hjälp att plocka fram prisuppgifterna på V/A.

* Fasadmätarskåpet monteras inte in förrän huset är byggt och kan läggas till kostnaden för huset om man vill.

Läs mer
Kommunalt eller enskilt avlopp?
Växter renar hennes avloppsvatten
Kostnad gräva från fritidshus till kommunal anslutning tacksam för hjälp (forum)