Garage, Isolering, Renovera

Så isolerar du friggeboden och garaget

Så isolerar du friggeboden och garaget

För att kunna få ut full funktionalitet från ett garage eller en friggebod bör den vara isolerad. Byggahus visar dig vägen tillsammans med byggnadsingenjör Magnus Klintenberg.

En av de stora fördelarna med att ha en friggebod eller ett garage är förvaring. Du kan förvara alltifrån möbler och flyttlådor till verktyg och färgburkar. Men verktyg som går på el behöver förvaras relativt varmt, och du vill ju heller inte att färgen i färgburkarna ska frysa på vintern.

Magnus Klintenberg
Magnus Klintenberg

– Det blir fler och fler elektriska maskiner som ska förvaras, folk har gräsklippare, trimmers och andra prylar med motor. Då är det viktigt att det inte blir fuktigt i utrymmet där dessa förvaras eftersom de kan oxidera och gå sönder. Jag skulle säga att det är att föredra att du håller minst 15 grader i förvaringsutrymmet året om, säger Magnus Klintenberg som är byggnadsingenjör och arbetar som produktionsansvarig på Rejäl Byggkonsult.

Men att ställa in ett element i en oisolerad friggebod när nätterna är kalla är som att elda för kråkorna. Vi ska därför ta en titt på det här med isolering av friggebodar och garage.

Väggar av trä

– Hur du går tillväga beror på vilket material som friggeboden eller garaget är byggt i, men det vanligaste är ju att det är ett regelverk av trä med träfasad på utsidan. Då är det mineralull eller stenull som är att föredra. Det är bra material som inte är för täta utan passar bra ihop med träkonstruktioner, säger Magnus Klintenberg.

Första steget är då att skapa en luftspalt mellan bakre delen av fasadpanelen och isoleringen. Du kan med fördel använda läkt på 15-20 millimeter.

Nästa steg är att skapa vindskyddet. Här finns det två alternativa tillvägagångssätt och de skiljer sig åt lite beroende på hur gedigen du vill att konstruktionen ska bli och hur mycket tid du är beredd att lägga ner. Antingen sätter du asfaboardskiva (alternativt GU-skiva) mellan reglarna mot läkterna, eller så skippar du det och sätter istället isolering som redan har vindskyddspapp färdigt klistrad på isoleringsskivan.

– Asfaboard blir betydligt mer jobb, det ska fällas in mellan reglarna. Men samtidigt vet man om man väljer detta alternativ att luftspalten verkligen finns. Sätter man bara dit en isolering kan det bli så att man av misstag trycker in den så långt mellan reglarna att den ändå ligger an mot baksidan av fasadpanelen, då blir det ingen luftspalt och då kommer det inte in frisk luft och risken är att det bildas mögel, säger Magnus.

Steget efter det är att sätta dit isoleringen. Magnus menar att isolering med en tjocklek på 95 är tillräckligt i friggebod och garage men att det såklart blir bättre isolerat ju tjockare lager du sätter dit.

– När man som i det här fallet redan har reglar så blir det ofta reglarna som får styra hur tjock isolering man använder eftersom man vill kunna fästa väggskivan på en plan yta. Men man kan ju sadla på reglarna om man vill gå upp i tjocklek, säger Magnus.

Näst sista steget är att sätta dit diffusionsplast som ska se till att den varma och ofta lite fuktiga luften som blir inne i friggeboden eller garaget inte går ut i väggarna och kondenserar i dem, för då finns det risk att det bildas rötskador och mögel. Således ska du sätta dit en diffusionsplast för att förhindra detta.

Sista steget är att montera invändig beklädnad. Magnus anser att spånskiva eller plywood är att föredra i den här typen av utrymmen.

– Gipsen har den stora nackdelen att man inte kan fästa krokar och olika redskapslister, då måste man ha speciella gipsplugg för varenda grej man ska sätta upp. Då är det mycket bättre med spån eller plywood, för då kan man sedan bara spika dit brädor, hänga upp hyllor o allt vad man kan tänkas vilja göra, säger han.

Tegelkonstruktion

Har du istället väggar av tegel, troligen då på ditt garage, så finns det två sätt att isolera på. Antingen på ungefär samma sätt som ovan med en regelstomme med luftspalt på baksidan av tegelväggen. Dock krävs det i så fall att det finns lufthål i över- och underkant av tegelväggen för att det ska kunna komma in frisk luft - utan dessa är det risk att din nya konstruktion ruttnar.

– Det är ganska lätt att se om tegelväggen är luftad från början, i botten brukar det finnas hål i fogarna här och där, stötfogarna är inte fyllda med bruk, säger Magnus.

Det andra tillvägagångssättet som Magnus nämner är att du murar dit leka- eller siporexblock.
– Då behövs det ingen luftspalt över huvud taget, det är snarare en fördel om man murar helt tätt mot teglet. Det är stenmaterial och då bildar hela väggen inklusive teglet en homogen väggkonstruktion, och då behövs heller ingen plast eller liknande på insidan, säger han.
Dock kan en regelstomme kännas enklare för den som inte är van att mura.

Isolera taket

Det hjälper inte att du har bra isolering i väggarna om inte tak och golv håller tätt. Framför allt taket är av största vikt då värme stiger och är taket oisolerat blir det där som den stora värmeförlusten sker.

– Ofta när det gäller garage och friggebodar är det ju små takstolar kan man säga, med en underram som bildar innertaket. Det vanligaste då är att man först häftar plastfolie på undersidan av takstolarna och sedan spikar en glespanel med cc 30 centimeter. Man kan säga att man gör ett undertak, förklarar Magnus.

Därefter sätter du dit den takskiva du vill ha, vanligen faller valet på gipsskiva - du skruvar fast den i glespanelen.
Slutligen måste du ha möjlighet att ta dig upp på vinden för att där rulla ut isoleringsmattor.

– Du ska helst välja med papp på ovansidan. De heter ofta något i stil med isoleringsskiva för vindbjälklag och tillverkarna brukar ha mycket bra instruktioner på sina hemsidor där du kan läsa dig till hela processen, säger Magnus.

Isolera golvet

Slutligen har du golvkonstruktionen att ta hänsyn till. Det vanligaste i garage är att du har en gjuten betongplatta och vill du isolera den rekommenderar Magnus att du väljer cellplastisolering eftersom den inte suger åt sig fukt. För att vara på säkra sidan bör du dock lägga en ventilerad fuktskyddsmatta, exempelvis platonmatta, först mot underlaget. Då är du helt garderad från fuktproblem i konstruktionen.

Efter att cellplasten lagts dit, lägger du en golvspånskiva löst ovanpå. Detta kallas för flytande golv.

Har du istället en friggebod du ska isolera golvet i handlar det oftast om träbjälklag med torpargrund. Det kluriga här är att om du isolerar direkt på det befintliga golvet blir det hos många problem med för lågt i tak och att dörrar och liknande måste justeras. Därför anser Magnus att det är bäst att riva bort det befintliga golvet.

– När man rivit bort det börjar man med att läkta på sidorna i underkant på golvreglarna och så lägger man dit en asfaboardskiva som håller isoleringen på plats så att den inte ramlar ner. Sedan lägger man i isoleringen, och sist en golvspånskiva.

Ventilation

För att både du och huset ska må bra, måste utrymmet ventileras väl. Det sker enklast genom självdragsprincipen, det vill säga att luft kommer in via en lågt placerad ytterväggsventil och lämnar rummet via en högt placerad sådan. Har du fönster där du gärna placerar ditt värmeelement, så är friskluftsintaget idealiskt att placera under, bakom eller över elementet. Då värms den kalla luften upp direkt, stiger och passerar fönstret, och förhindrar på så vis kallras.

Nu är du redo för hösten och vinterns annalkande och kan luta dig tillbaka i solstolen resten av sommaren.