Altan

Bygga altantak

Medlemmen Anders80 byggde altantak.

Medlemmen Anders80 byggde altantak. Foto: Anders80

Funderar du på att bygga altantak? Det finns lite olika sätt att gå tillväga på. Vi tog reda på vad du behöver tänka på innan du sätter igång.

Med ett tak på altanen kan du få skydd från regn och stark sol. Det är inte heller jättesvårt att bygga för den som är händig.

– Har du gjort din hemläxa klarar du av att bygga ett stabilt tak på ett par dagar, menar Johan Fröbel som är rådgivare inom trä- och limprodukter hos Svenskt Trä.

Är du inte händig, så kan du naturligtvis anlita någon för jobbet eller köpa ett prefabricerat altantak.

Det du behöver tänka på när du ska bygga altantak är:

  • Behövs bygglov?
  • Hurdan utformning på taket passar till huset?
  • Hur ljusgenomsläppligt ska taket vara?
  • Hur ska jag använda altanen?
  • Kan jag bygga det själv?
  • Hur starka snölaster ska det klara?
  • Behöver grunden förstärkas?
  • Hur löser jag takavvattningen?
  • Vad får det kosta?

Bygglov för altantak
Du kan behöva bygglov när du ska bygga ett altantak, beroende på hur taket ser ut, var det ska placeras och var din fastighet ligger. Börja med att höra med kommunen om du behöver bygglov för att bygga altantaket.

Johan Fröbel

Johan Fröbel

Altantakets utseende
Tänk på att färgerna och materialen du väljer i altantaket ska passa till huset rent estetiskt. Titta runt på olika altantak och se vad du tycker är passar bäst till huset.

Välja material till altantaket
En första fråga du bör ställa dig när du väljer material till altantaket är om du vill ha ett tak som släpper genom ljus eller inte. Kanalplast och glastak släpper igenom sol, medan exempelvis takpapp och plåttak inte gör det. Sol ger mer värme i uterummet under soliga sommardagar och förlänger även säsongen för den som gör om utrymmet till uterum.

altantak

Rejält altantak på hus till salu i Kämpinge. Foto: Bjurfors

– Det påverkar ju även ljusinsläppet i rummet inne i huset som ligger vägg i vägg om du väljer ett täckt tak. Det vanligaste idag är nog att man väljer kanalplast eftersom det släpper igenom ljuset, säger Johan Fröbel.

Altantakets funktion är nästa sak du behöver fundera på.

– Ska taket bara fungera som ett skydd eller vill du ha ett uterum som förlänger säsongen? Sistnämnda kräver kanalplast eller annat material anpassat för ändamålet och kostar således lite mer, säger Johan Fröbel.

Ju bättre isoleringsförmåga, desto dyrare blir materialet. Kanalplast över en altan, där taket bara är ett väderskydd, kostar ungefär hälften så mycket som ett som förlänger säsongen med ett par månader, detta eftersom det består av färre skikt.

- Prisexempel 10-millimeters kanalplasttak 15 kvm med profiler: 4 000-5 500 kronor
- Prisexempel 32-millimeters kanalplasttak 15 kvm med profiler: 7 000-9 000 kronor

altantak

Ibland kan det passa med altantak i form av sadeltak. Foto: The Power House Company

Olika konstruktioner
Ett altantak kan ha olika former
, men det vanligaste är att man väljer att montera ett pulpettak som löper ut från husväggen. Johan Fröbel förklarar att den här konstruktionen bygger på att du fäster en bärlina av konstruktionsvirke/limträ eller balkskor på väggen och sedan använder du konstruktionsvirke eller limträ för att bygga upp taket.

Altantakets konstruktion består av bärreglar, hammarband, takbalkar, vindskivor, stolpar, bärlina, överbleck och taktäckning.

Om du ska ha ett tak som bara fungerar som regnskydd lägger du sedan åsar tvärs över bärreglarna, och därefter ett tunt plasttak ovanpå det. Vill du däremot ha en förlängd säsong krävs taktäckning med bättre isoleringsförmåga, med andra ord fler skikt i materialet.

– Det vanligaste är då en tjockare kanalplast, och då är det inte säkert att du behöver åsarna utan det kan räcka med att du anpassar centrumavståndet mellan de primära balkarna och att du monterar kanalplasten däremellan, säger Johan.

Rekommendationen idag är att konstruktionens alla delar som kan utsättas för väder och vind, så som stolpar och överliggare, bör vara tryckimpregnerade och träskyddsklass NTR/A. Övriga delar träskyddsklass NTR/AB.

altantak

Altantak med kanalplast av Utemiljö i Stockholm.

Snölaster och bärighet
Ett altantak får utstå mycket under en livstid - starka vindar, stora mängder snö, stark sol och regn. Det är därför viktigt att materialvalet och konstruktionen är anpassade utifrån det här.

När du ska bygga tak bör du därför ha koll på vilken snözon du bor i, lägstalutningen för takbeläggningen du väljer samt vindavstyvningen av din konstruktion.

– Kanalplast bör generellt ha en lutning om minst 1:10, vilket ger ett fall på minst 10 centimeter per löpmeter. Det är cirka 6 grader, säger Johan Fröbel.

Enkelfalsade plåttak bör inte ha en lägre lutning än 14 grader, samma siffra för dubbelfalsade förzinkade plåttak är 6 grader. Vad gäller papptak bör lutningen inte understiga 14 grader vid enlagstäckning, 3 grader vid tvålagstäckning och 0,5 grader vid trelagstäckning.

Kontrollera med tillverkaren vilka krav som gäller för just det materialet du väljer.

altantak

Prefabricerat altantak, Feria. Foto: Feria

Ibland kan du även behöva förstärka bjälklaget, även om det inte är säkert att det behövs.

– Det viktigaste är att man kan föra ner lasterna. I framkant lägger man en bärlina som vilar på en stolpe som i sin tur vilar på lämplig grundläggning, man för över lasten ner i konstruktionen, förklarar Johan.

Därför kan du behöva förstärka grunden, exempelvis med plintar under stolparna. Det beror på vad du har för typ av grund från början.

Är du osäker när det kommer till det viktiga momentet som dimensioneringen och konstruktionen faktiskt är, bör du ta kontakt med en erfaren byggnadsingenjör på orten för att få hjälp.

Eftersom taktäckningen ska hålla tätt och må bra i många år framöver bör du även välja material av god kvalitet. Kanalplasten ska exempelvis klara snölasten som du kan få i din snözon och ska även tåla solljus, regn och kraftiga vindar utan att gulna eller försämras på andra sätt. Se gärna över garantin som tillverkaren ger för det material du valt, och vad garantin täcker mer exakt. 

– Väljer du sadeltak blir det ännu mer vindstabilisering och sådant. Man måste tänka igenom de här grejerna, det är inte bara att bygga. Man ska planera, undersöka och dimensionera noggrant, även grundläggningen och använda väl beprövade material, säger Johan Fröbel.

Prefabricerade altantak
Vi hittade en leverantör av prefabricerade altantak som är lätta att montera själv som verkar finnas på välsorterade byggvarurhus i landet, Feria. Cirkapris 10 000 - 15 000 kr beroende på storlek.

Byggbeskrivning altantak
Byggbeskrivning altantak från Svenskt Trä (youtube)

Om altantak i Byggahus forum
Medlemmen Cust3000 altantak https://www.byggahus.se/forum/threads/altantak-dimensioner.120909/page-2
Medlemmen Anders80 delar med sig av bilder på sitt altantakbygge https://www.byggahus.se/forum/threads/bilder-pa-mitt-altan-med-tak-bygge.72880/
Fler diskussioner om att bygga altantak i Byggahus forum