Vad kostar det, Arkitektur

Så mycket kostar en arkitekt

Tillbyggnad i aluminium av UNIT arkitekter, Sands hus av Thomas Marcks och Villa Widlund av Claesson Koivisto Rune.

Tillbyggnad i aluminium av UNIT arkitekter, Sands hus av Thomas Marcks och Villa Widlund av Claesson Koivisto Rune.

Vad kostar det att anlita en arkitekt? Vad får du för pengarna? Vi undersökte timpriser och vad som kan ingå i arkitektens uppdrag.

Funderar du på att anlita en arkitekt för att rita hus? För många kan det kännas skrämmande, för det låter dyrt. Vi försökte bena ut vad du kan anlita en arkitekt till och vad det kan kosta att anlita en arkitekt

Pris på arkitekt

En välrenommerad arkitekt med specialistkunskaper och lång erfarenhet kan ta bra mycket mer betalt än en arkitekt som precis tagit examen. Med många goda referenser höjs arkitektens marknadsvärde och hon/han kan ta mer betalt – du vet å andra sidan mer vad du får än i fallet med den nybakade studenten. Dessutom påverkas slutpriset av hur omfattande just ditt projekt är. Vill du bara ha en bedömning av en skiss eller vill du ha både konstruktionsritningar och handledning under själva bygget?

Branschorganisationen Sveriges Arkitekter analyserar årligen arvoden och löner för arkitektbranschen. 2016 var genomsnittsarvodet för arkitektarbete (snitt taget på alla arkitektkategorier) 1 062,5 kronor per timma. Priset för en projektansvarig arkitekt i ett normalprojekt uppges variera mellan 1 125-1 875 kronor per timma. Medan du kan komma ner i betydligt lägre summor om du anlitar en praktikant, de kostar istället mellan 562-825 kronor per timma. Samtliga angivna priser är inklusive moms.

Vad arkitekten kan hjälpa till med

En arkitekt har koll på saker du själv kanske inte har kunskap om. Till exempel kan hon/han se direkt på en ritning hur ett rum kommer att upplevas, hur sambandet blir till de övriga rummen i huset, och hur huset passar in och bör placeras på tomten. Du får hjälp med att prioritera det som är viktigt när du utformar ditt boende och arkitekten kan förklara vilka konsekvenser varje val ger. Det berättar Petra Vestberg vid QPG arkitektur i Göteborg.

Petra Vestberg

Petra Vestberg

Petra menar att de timmar du låter en arkitekt lägga på ditt hus, är timmar som gör att du kan spara in tid senare under bygget och när du bor i huset. Har du bra ritningar behöver inte snickaren fundera över lösningar på plats, och har du planerat huset så att det är enkelt att flytta väggar och liknande, behöver du inte bygga om när du ett par år senare skaffar barn. Ett hus kan designas för att innebära lite underhåll eller för att vara särskilt energieffektivt.

Arkitekten kan hjälpa till med en eller flera av följande ritningar/arbetsuppgifter:

  • Skisser
  • 3d-modell
  • Illustrationer
  • Plan-, fasad- och sektionsritning (krävs normalt när du söker bygglov)
  • Situationsplan (krävs normalt när du söker bygglov)
  • Administrera bygglov och nybyggnadskarta
  • Förfrågningsunderlag
  • Detaljritningar
  • Bygghandlingar
  • Projektledning av husbygget

Timkostnad för en arkitekt kontra tid

Hur lång tid ett enskilt uppdrag kommer att ta är beroende på vilka av ovanstående arbetsuppgifter som ingår.

Du räkna med att det innebär en och en halv veckas arbete för arkitekten att ta fram ett seriöst förslag som du kan använda för att söka bygglov - med plan, sektioner, fasad och situationsplan.

Arbetsgången när du anlitar arkitekt

Om arkitekten ska ta fram ritningar enligt ovan, har arkitekten och du som kund först ett möte där du och din familj får berätta om era behov, livssituation och önskemål. Därefter kan arkitekten lägga 1-2 dagar beroende på hur komplicerad uppgiften är. Sedan är det dags för ett andra möte där skissen diskuteras. Arkitekten bearbetar därefter huset utifrån vad ni diskuterade. Sedan sker ännu omtag som leder till en slutlig bearbetning. Du kan avtala om ett fast pris på hur många timmar och möten som ingår för att kostnaden inte ska skena iväg. I exemplet ovan var överenskommelsen en och en halv veckas arbete inklusive tre möten.

villa ritad av qpg

Villa ritad av arkitektkontoret QPG i Göteborg.

Ett mer omfattande exempel är ett där arkitekten även tar fram bygghandlingar. Bygghandlingar är de ritningar som hantverkarna kan använda för att bygga huset, om man vill styra dem exakt. Bygghandlingarna består förutom av av planer, fasader och sektioner också av ritningar som exakt beskriver t ex måtten på fönster och deras placering eller exakt var allt ska placeras i kök eller badrum, sk köks- eller badrumsuppställning. Det kan vara allt från ett fåtal ritningar upp till 20-30 stycken, allt beroende på hur detaljerad du som kund väljer att vara. Ska det vara ekparkett av en viss standard eller räcker det att det är just ekparkett? Ska fönstren utformas på ett speciellt sätt? Det går att precisera allt på detaljnivå om så önskas.

– Ju mer detaljerad du är, desto smidigare går det att bygga huset. Byggaren behöver inte fundera igenom lösningar på plats om det är väl redovisat på ritningarna. På så sätt sparar du tid under bygget. Man får då också lättare den sorts kvalitet på huset som man är ute efter, säger Petra Vestberg och fortsätter:

– Om man kontaktar en byggare som man har förtroende för kan man få dem att lägga in kostnaden för bygghandlingen i totalsumman för byggnadskostnaden. Då kan arkitekt, kund och byggare tillsammans diskutera lösningar redan när man tar fram ritningarna. Tycker exempelvis byggaren att det är krångligt att bygga på ett visst sätt kan man diskutera det tillsammans, hitta en annan bra lösning och spara både tid och pengar i själva byggandet.

– Arkitektarvodet brukar enligt våra erfarenheter utgöra ca 10 procent av den totala byggkostnaden om du anlitar en arkitekt genom hela processen, från bygglov till bygghandling, säger Petra Vestberg

En fördel om arkitekten även hjälper till med förfrågningsunderlag, dvs detaljerade listor över materialval ner på ”sprik-och-skruv-nivå”, är att kunden kan jämföra och förhandla priser från olika byggare redan inledningsvis och få en god bild över vad projektet kommer att kosta utifrån den standard man valt.

– Bygger du ett hus utifrån en detaljerad bygghandling har också arkitekten ansvar för att huset håller och att bygglagstiftningen efterföljs. Men glöm inte att se till att din arkitekt är försäkrad, avslutar Petra.