Attefallshus, Ekonomi

Bygga attefallshus - regler och priser

Attefallshus med litet trädäck.

Attefallshus med litet trädäck. Foto: Sommarnöjen

De senaste åren har attefallshus blivit mer och mer vanliga. Vi går igenom vilka regler som gäller och vad det kostar att bygga attefallshus.

Ett attefallshus är en upp till 30 kvadratmeter stor bygglovsbefriad komplementbyggnad. För att få bygga den krävs det dock att du gör en bygganmälan till kommunen och får ett startbesked innan du sätter igång.

Det finns också tillfällen då en bygganmälan inte räcker.

- Bygglovsbefrielsen för attefallshus gäller inte inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Kommunen får även i förväg i en detaljplan bestämma att bygglov krävs för attefallshus i ett område som utgör en värdefull miljö. Om det i en detaljplan som antagits före den 2 juli 2014 har beslutats om utökad lovplikt för friggebodar gäller det även för attefallshus, förklarar Elsa Mångård, informatör vid Boverket.

I övrigt gäller de här reglerna gäller för attefallshus: 

  • Får uppföras på tomt där det redan finns ett en- eller två bostadshus.
  • Får vara upp till 30 kvadratmeter stort.
  • Får mäta max fyra meter från mark upp till nock.
  • Får placeras, som närmast, 4,5 meter till tomtgräns. Vid placering närmare än så krävs berörda grannars medgivande.
  • Får användas som självständig bostad (komplementbostad) eller komplementbyggnad som exempelvis förråd, gäststuga eller garage.
  • Det krävs tillstånd inom strandskyddsområde, normalt inom 100 m från hav, sjö och vattendrag.
Attefallshus
Glass House från attefallshus.com

Bygga attefallshus - funktion

När du ska bestämma dig för vilken typ av attefallshus du ska ha bör du först och främst se till funktion. Ska det vara permanentboende ställs större krav på boendet och då kostar det också lite mer att bygga det - exempelvis större mängd isolering och olika typer av anpassningar.

Om attefallshuset ska användas som komplementbostad gäller dessutom samma regler som för hus, exempelvis handikappanpassning (se BBR för mer information).

- Vad det gäller attefallsåtgärderna ska det göras en skillnad om byggnaden ska användas för boende eller om det ska användas som förråd. Är det en byggnad för boende gäller samma egenskapskrav som för ett nybygge av ett enbostadshus. Vid anmälan frågar vi vad byggnaden ska användas till, säger Katarina Haglund, enhetschef småhus vid bygglovsavdelningen Stockholm stad.

Det är också endast när byggnaden ska användas som permanentbostad som det ställs energikrav. Enligt Boverket gäller då krav på genomsnittlig värmegenomgångskoefficient, (Um) [W/m2 K], 0,33, och på klimatskärmens genomsnittliga luftläckage, [l/s m2]  0,6.

Ska attefallshuset däremot bara agera förråd räcker det kanske med lite enklare standard, exempelvis trähus med papptak i sommarstugestandard, placerat på plintar. 

Just plintar uppges dock vara en lämplig grund för både permanentboende och enklare byggnader. Tillverkaren Sommarnöjen berättar att majoriteten av deras attefallshus byggs på plint.

– Lämplig grund är förstås beroende av markförhållanden. Men om marken är stabil nog för plintar är det oftast den bästa lösningen. I vissa fall kan en platta på mark vara ett alternativ, säger Tomas hos Sommarnöjen.

Attefallshuset Theo från Modulhus
Attefallshuset Theo från Modulhus.se

Han berättar även att markförhållandena spelar en stor roll när det kommer till höjd.

– För att utnyttja husens maximala tillåtna höjd på 400 centimeter krävs en plan byggplats då höjden räknas från medelmarknivå. Därför kan markarbeten ibland bli aktuella, säger Tomas.

Markarbeten är således en kostnadspost du eventuellt måste ta i beaktande när du räknar på ditt bygge. Du bör också fundera igenom val så som behovet av el och vatten eftersom dessa också kan utvecklas till stora kostnader i kalkylen - se till att du har koll på alla poster från början.

Attefallshus Solbacka
Attefallshus Solbacka med växthus. Foto: Baseco

När behöver man göra bygganmälan för attefallshus?

När du bestämt dig för vilken typ av funktion attefallshuset ska ha och hur den ska se ut är det dags att skicka in din bygganmälan. Utöver anmälan krävs också en kontrollplan, ritningar och en situationsplan.

– Kontrollplanen ska vara anpassad till omständigheterna i det enskilda fallet. Varje kontrollplan bör alltså vara objektspecifik, säger Elsa Mångård.

I vissa fall krävs också en kontrollansvarig. Det är kommunen som avgör huruvida du behöver en sådan i just ditt fall. Vanligast är dock att det inte krävs.

- Kontrollansvarig krävs när byggnationen av attefallshuset är av sådan karaktär och har en komplexitet så att en ytterligare kompetens krävs, exempelvis vid tillbyggnader i två våningar. Det kan också krävas kontrollansvarig vid byggnation av attefallshus då det just är ett bostadshus som ska uppföras, säger Katarina Haglund.

Attefallshus Trend
Attefallshus Trend från Attefallsverket.

Om det krävs en kontrollansvarig kan du inte själv vara det, utan personen ifråga måste vara helt oberoende - vilket innebär att inte heller en släkting kan vara kontrollansvarig för ditt bygge.

Då kommunen gått igenom din anmälan och meddelat startbesked kan du sätta igång och bygga.

Prisexempel attefallshus

Som med alla andra byggprojekt så kan priset för attefallshus variera kraftigt. Det som påverkar priset är dels hur mycket du är beredd att göra själv, dels vilken typ av standard du vill ha. Ett fullisolerat attefallshus med el och vatten kostar mer än ett enkelt kallförråd.

Är du händig kan du påverka priset genom att själv vara med och snickra. Bygger du då i lösvirke kan du dessutom ganska fritt förändra och anpassa allt eftersom huset växer fram, och ta in flera offerter på material för att säkerställa att du får det absolut bästa priset på varje del.

Bygger du med en byggsats som grund har du färdiga ritningar från början vilket gör det relativt enkelt att resa huset. Ofta kommer också delarna i färdiga element vilket ger en viss tidsbesparing. Nackdelen är att du inte kan göra anpassningar lika lätt som vid lösvirke.

Tänk även på att två till synes lika byggsatser med olika pris kan ha väldigt olika innehåll. Många levereras omålade och utan takbeklädnad, men det är mycket annat som också kan skilja sig åt, såsom u-värde på fönster, mängden isolering med mera. Ta hänsyn till detta när du jämför.

Slutligen har du de attefallshus som levereras kompletta, färdigmonterade och målade. De levereras direkt till din tomt och lyfts på plats med hjälp av lyftkran. Detta är en smidig lösning för den som inte vill behöva snickra eller tänka alls. Det enda du behöver göra själv är att se till att du har en grund på plats innan huset anländer och att du har hantverkare som vid behov ansluter byggnaden till el och vatten. Dessa attefallshus kostar dock cirka tre gånger mer än vad en enklare typ av byggsats gör.

Inredning i ett attefallshus
Så kan du inreda attefallshuset. Foto: Sommarnöjen

Prisexempel på byggsatser till attefallshus

Attefallshus Loft 24 från Sorselestugan, 71 700 kr, 24 kvm för en 2-rums stuga med 15 kvm allrum och 9 kvm sovrum.
Attefallshus Louise 44 mm virkestjocklek och 2-glasfönster, 119 990 kronor. 23,6 kvm med 10 kvm loft.
Vibo Trivas 25 i funkisstil med prefabricerade väggblock och monterade fönster samt dörr, 126 099 kr.
Attefallshus Mariedal, normalpris 194 990 kronor , inkl treglasfönster. Tillkommer kostnad för isolering. 21,8 kvm + 6,1 kvm loft. Går även få stugan monterad på plats från ytterligare 95 300 kronor.

Prisexempel på nyckelfärdiga attefallshus

För dig som inte vill bygga attefallshuset själv finns det gott om nyckelfärdiga attefallshus. Nedan listas några exempel.
Enkelrum E25 Bas, vinterbonat, 3-glasfönster, komplett el, från 540 000 kronor beroende på tillval. 25 kvm.
Attefallshus Ljusterö med altan och fullutrustat kök och badrum, från 629 000 kronor. 25 kvm med 8,2 kvm loft.
Sommarnöjen Tidlös Sommar 25 med kök och bad, från 880 000 kronor, exkl markarbete och transport.

Prisexempel attefallshus från forumet

Gabbe1: – Jag bygger lösvirke på en sockel av två varv (varav ena varvet under mark) murade lecablock. Eftersom vi pratar om ett oisolerat uthus så är min budget såklart betydligt mindre, jag har räknat med 30 papp.
Falkn: – Vad det kostar beror ju dels på grundläggning samt utrustningsnivå (kök, badrum) o.s.v. Billigast är ju att göra en plintgrund, dyrast att gjuta platta. Skulle tippa på att man hamnar runt 10 000 kr/m2 om man gör det själv i lösvirke.

Fler diskussioner om attefallshus

Duger det med plintgrund eller ska det vara platta?
Hjälp, synpunkter på attefallsritningar

Vill du läsa mer om attefallshus?

Här hittar du allt om attefallshus hos Byggahus