Bygga

Checklista för byggprocessen

Checklista för byggprocessen

- från tomt till inflyttningsklart hus.

Innan du skriver kontrakt på tomt:

 • Får tomten verkligen bebyggas? Kolla detaljplanen hos kommunens stadsbyggnadskontor. Be dem om en nybyggnadskarta.
 • Sätter detaljplanen begränsningar kring byggarea, höjder och hustyp som kan påverka valet av hus och dess placering?
 • Stämmer väderstreck och utsikt med era önskemål?
 • Hur är omgivningen planerad för framtiden? Kontrollera hos kommunen.
 • Finns det något servitut som belastar fastigheten?
 • Är tomten pantsatt?
 • Är säljaren verkligen ägare till tomten? Tingsrätten har alla uppgifter.
 • Är det en tomt som ska styckas av?
 • Vilka andra kostnader kan tillkomma vid tomtköpet? 
 • Går det att ansluta sig till kommunalt vatten och avlopp? Om inte, hur ser vattenkvalitet och tillrinning ut? Vilken typ av enskilt avlopp?

När du har tomt och funderar på hurdant hus du ska bygga:

 • Vad får bygget kosta? Utgå från din hushållsbudget. Sätt en övre gräns. Läs om kalkyler på avdelning Ekonomi & Juridik.
 • Hur mycket arbete ska du göra själv?
 • Hur mycket får du lån till? Kontakta banken för att få en övre gräns för hur mycket du får låna.
 • Hurdant hus får du bygglov till?
 • Var ska huset placeras på tomten? Ta hänsyn till väderstreck, utsikt, insyn från grannar, träd du vill bevara m m.
 • Hur mycket markarbeten behövs? Gör ev. en geoteknisk markundersökning.
 • Vilken grundläggningsmetod är lämplig? Källare, platta på mark eller torpargrund? Gör tomtens beskaffenhet att en viss grundläggningsmetod krävs, t ex pålning? Är någon metod utesluten? Ta hjälp av en grundläggningsentreprenör.
 • Finns det radon i marken?
 • Lösvirkeshus eller prefabricerat hus?
 • Sten- eller trähus?
 • Hur ekologiskt ska huset vara?
 • Har ni allergier ni måste ta hänsyn till?
 • Fasad av trä eller puts?
 • Vilken färg ska huset ha? Vad tillåter detaljplanen och vad passar in i omgivningen?
 • Balkong, terrass eller annan uteplats? Var ska den placeras med hänsyn till väderstreck och insyn?
 • Taktäckningsmaterial – betongpannor, tegelpannor, plåt, papp, halm, sedum eller något annat? Vilket material och färg kräver detaljplanen?
 • Hur många utgångar och hurdana dörrar?
 • Fönster placeras i liv eller indraget? Inåtgående, utåtgående eller fasta fönster? Vilken hängning? U-värde? Fasta eller lösa spröjs?
 • Hurdan trappa och trappräcke?
 • Hurdana plåtarbeten?
 • Isoleringsmaterial?
 • Carport eller garage? Fristående, sammanbyggt med huset eller inbyggt?
 • Förråd?
 • Gäststuga?
 • Yttre vattenposter för att t ex vattna eller tvätta bilen?
 • Stenbelagda ytor kring huset? Ev. gångar, garageuppfart, uppställningsplats, uteplats.

Husets planlösning och insidan av huset:

 • Hur många sovrum?
 • Vardagsrum/allrum?
 • Hur stort kök?
 • Hobbyrum? Biorum
 • Bibliotek?
 • Inbyggda bokhyllor?
 • Arbetsrum?
 • Relaxrum? Läs om hur man bygger badrum.
 • Hur många toaletter?
 • Tvättstuga?
 • Förvaringsutrymmen såsom garderober, klädkammare, förråd, vind?
 • Öppen planlösning?
 • Var är optimal placering av alla rum, med hänsyn till hur ni lever och rör er i huset, väderstreck, ljusinsläpp m m.
 • Vilken takhöjd?
 • Öppet upp i nock?
 • Isolerade innerväggar?
 • Vilka ytmaterial på golv, väggar och tak?
 • Hurdana lister?

Under tiden:

 • Välj entreprenör(er) med omsorg. Ta flera referenser på alla som ska vara inblandade i ditt husbygge. Har du delad entreprenad, glöm inte att utse en byggledare som samordnar och kontrollerar alla entreprenörer. Vem ska göra vilket jobb när?
 • Begär att få en uträkning av U-värdet för hela konstruktionen från den som ska leverera ditt hus.
 • Eventuellt förhandsbesked på bygglovet.

Kök:

 • Vilken planlösning i köket? Läs info på avdelning Kök.
 • Hurdana köksluckor?
 • Vilka handtag till luckorna?
 • Vilken leverantör av köksluckor?
 • Diskbänk eller ho inbyggd i bänkskivan?
 • Mer än en ho?
 • Vilket material på bänkskiva?
 • Hurdana blandare?
 • Hurdant stänkskydd?
 • Hurdant kakel?
 • Hurdan fog till kaklet?
 • Vilka vitvaror?
 • Hurdan fläkt? Ska fläktmotorn sitta på vinden?
 • Ugn eller diskmaskin i arbetshöjd?

Badrum:

 • Dusch?
 • Badkar eller bubbelbad?
 • Bastu?
 • Förvaring?
 • Vilket porslin? Vägghängt?
 • Vilka blandare?
 • Handdukstork?
 • Kakel? Plastmatta och våttapet? Bara måla?
 • Trängsel i badrummet på morgonen?

VVS:

El:

 • Hemmanätverk? Läs om intelligenta hus.
 • Belysning? Infällda spotlights eller armaturer?
 • Hur många eluttag? Rita husets elanläggning.
 • Dimmer?
 • Var ska eluttagen sitta?
 • Ska du utföra elarbeten själv? Läs om elarbeten du får göra själv.
 • Speciella uttag för vägglampor och fönsterlampor?
 • Hur många uttag för telefon, tv och bredband?
 • Larm?
 • Ska något vara trådlöst?
 • Utebelysning?
 • Tid-, rörelse- och/eller ljusrelästyrd belysning?
 • Lösvirkesbyggare: Anlita elkonstruktör.

Dessutom:

 • Läs info på avdelning Bygga.
 • Sök bygglov – skaffa nybyggnadskarta, gör bygganmälan, ta fram bygglovshandlingar.
 • Välj entreprenadform. Läs om entreprenadformer på avdelning Ekonomi & Juridik.
 • Skaffa byggnadskreditiv. Välj bank med omsorg. Ta in anbud från minst 5 banker. Förhandla och spela ut dem mot varandra.
 • Utse din kontrollansvarige själv. OBS! Inte den som entreprenören föreslår. Kontrollansvarig ska vara certifierad hos KARF.
 • Vid kontraktsskrivning – se till att lägga till en vitesklausul där du får ersättning för varje försenad arbetsvecka och en klausul om att bygget ska väderskyddas.
 • Dokumentera alla avtal med entreprenörer skriftligt – in i minsta detalj. Kontrakt gällande småhusentreprenader ska vara i enlighet med ABS 09.
 • Teckna försäkringar för bygget.
 • Är du osäker på om kontraktet är utformat korrekt, låt en advokat granska det innan du skriver på.
 • Se till att besiktningar utförs och att ordentliga protokoll upprättas.
 • Kontrollera i god tid före inflyttning att hemförsäkringen gäller även på den nya adressen.
 • Se till att slutbesiktning blir utförd och att eventuella fel blir åtgärdade.
 • Håll inne en del av betalningen tills slutbesiktningen är utförd och du konstaterat att alla fel är åtgärdade.
 • Ha slutsamråd med kommunen och kontrollansvarig.
 • Se till att kontrollansvarig ordnar så att du får ett slutbevis.

Denna artikel har tagits fram i samarbete med fem medlemmar i Byggahus forum.

I checklistan inkluderas inte iordningställande av tomten, inflyttning och förvaltning av huset.