Checklista

Bygga hus checklista

Ett prefabricerat hus lyfts på plats.

Ett prefabricerat hus lyfts på plats. Foto: Medlemmen PAF

Använd vår stora checklista som täcker alla moment när du ska bygga hus – från tomt till inflyttningsklart hus.

Kolla innan du skriver kontrakt på tomt

Tänk igenom följande när du har tomt och funderar på hurdant hus du ska bygga

 • Vad får bygget kosta? Utgå från din hushållsbudget. Sätt en övre gräns. Läs om kalkyler på avdelning Ekonomi & Juridik.
 • Hur mycket arbete ska du göra själv?
 • Hur mycket får du lån till? Kontakta banken för att få en övre gräns för hur mycket du får låna.
 • Hurdant hus får du bygglov till? Kontrollera detaljplanen hos kommunens stadsbyggnadskontor.
 • Var ska huset placeras på tomten? Ta hänsyn till väderstreck, utsikt, insyn från grannar, träd du vill bevara m m.
 • Hur mycket markarbeten behövs? Gör ev. en geoteknisk markundersökning.
 • Vilken grundläggningsmetod är lämplig? Källare, platta på mark eller torpargrund? Gör tomtens beskaffenhet att en viss grundläggningsmetod krävs, t ex pålning? Är någon metod utesluten? Ta hjälp av en grundläggningsentreprenör.
 • Finns det radon i marken?
 • Lösvirkeshus eller prefabricerat hus?
 • Sten- eller trähus?
 • Hur ekologiskt ska huset vara?
 • Har ni allergier ni måste ta hänsyn till?
 • Fasad av trä eller puts?
 • Vilken färg ska huset ha? Vad tillåter detaljplanen och vad passar in i omgivningen?
 • Balkong, terrass eller annan uteplats? Var ska den placeras med hänsyn till väderstreck och insyn?
 • Taktäckningsmaterial – betongpannor, tegelpannor, plåt, papp, halm, sedum eller något annat? Vilket material och färg kräver detaljplanen?
 • Hur många utgångar och hurdana dörrar?
 • Fönster placeras i liv eller indraget? Inåtgående, utåtgående eller fasta fönster? Vilken hängning? U-värde? Fasta eller lösa spröjs?
 • Hurdan trappa och trappräcke?
 • Hurdana plåtarbeten?
 • Isoleringsmaterial?
 • Carport eller garage? Fristående, sammanbyggt med huset eller inbyggt?
 • Förråd?
 • Gäststuga?
 • Yttre vattenposter för att t ex vattna eller tvätta bilen?
 • Stenbelagda ytor kring huset? Ev. gångar, garageuppfart, uppställningsplats, uteplats.

Fundera igenom följande när du tar fram husets planlösning och utformar insidan av huset

 • Hur många sovrum?
 • Vardagsrum/allrum?
 • Hur stort kök?
 • Hobbyrum? Biorum
 • Bibliotek?
 • Inbyggda bokhyllor?
 • Arbetsrum?
 • Relaxrum? Läs om hur man bygger badrum.
 • Hur många toaletter?
 • Tvättstuga?
 • Förvaringsutrymmen såsom garderober, klädkammare, förråd, vind?
 • Öppen planlösning?
 • Var är optimal placering av alla rum, med hänsyn till hur ni lever och rör er i huset, väderstreck, ljusinsläpp m m.
 • Vilken takhöjd?
 • Öppet upp i nock?
 • Isolerade innerväggar?
 • Vilka ytmaterial på golv, väggar och tak?
 • Hurdana lister?

Viktiga moment i husbygget du behöver utföra under tiden

 • Välj entreprenör(er) med omsorg. Ta flera referenser på alla som ska vara inblandade i ditt husbygge. Har du delad entreprenad, glöm inte att utse en byggledare som samordnar och kontrollerar alla entreprenörer. Vem ska göra vilket jobb när?
 • Begär att få en uträkning av U-värdet för hela konstruktionen från den som ska leverera ditt hus.
 • Sök eventuellt förhandsbesked på bygglovet. Det kan du göra utan att ha ritningarna klara.

Utforma köket i nya huset

 • Vilken planlösning i köket? Läs info på avdelning Kök.
 • Hurdana köksluckor?
 • Vilka handtag till luckorna?
 • Vilken leverantör av köksluckor?
 • Diskbänk eller ho inbyggd i bänkskivan?
 • Mer än en ho?
 • Vilket material på bänkskiva?
 • Hurdana blandare?
 • Hurdant stänkskydd?
 • Hurdant kakel?
 • Hurdan fog till kaklet?
 • Vilka vitvaror?
 • Hurdan fläkt? Ska fläktmotorn sitta på vinden?
 • Ugn eller diskmaskin i arbetshöjd?

Utforma badrummet i nya huset

 • Dusch?
 • Badkar eller bubbelbad?
 • Bastu?
 • Förvaring?
 • Vilket porslin? Vägghängt?
 • Vilka blandare?
 • Handdukstork?
 • Kakel? Plastmatta och våttapet? Bara måla?
 • Trängsel i badrummet på morgonen?

Välj rätt värmesystem och ventilation

Tänk igenom nya husets elsystem

Kontrakt, viktig administration och nödvändiga kontakter med kommunen

 • Läs info på avdelning Bygga.
 • Köp nybyggnadskarta från kommunen eller lantmäteriet. Prisexempel 2018: Göteborg 7280 kr, Sollentuna 8655 kr. 
 • Ta fram bygglovshandlingar, dvs ritningar.
 • Sök bygglov hos kommunens stadsbyggnadskontor. Läs mer: Pris bygglov per kommun.
 • Välj entreprenadform. Läs om entreprenadformer på avdelning Ekonomi & Juridik.
 • Skaffa byggnadskreditiv. Välj bank med omsorg. Ta in anbud från minst 5 banker. Förhandla och spela ut dem mot varandra.
 • Utse din kontrollansvarige (KA)  själv. OBS! Inte den som entreprenören föreslår. Sök certifierad KA hos Boverket.
 • Vid kontraktsskrivning – se till att lägga till en vitesklausul där du får ersättning för varje försenad arbetsvecka och en klausul om att bygget ska väderskyddas.
 • Dokumentera alla avtal med entreprenörer skriftligt – in i minsta detalj. Kontrakt gällande småhusentreprenader ska vara i enlighet med ABS18.
 • Teckna försäkringar för bygget.
 • Är du osäker på om kontraktet är utformat korrekt, låt en advokat granska det innan du skriver på.
 • Gör bygganmälan till kommunens stadsbyggnadskontor.
 • Se till att besiktningar utförs och att ordentliga protokoll upprättas.
 • Kontrollera i god tid före inflyttning att hemförsäkringen gäller även på den nya adressen.
 • Se till att slutbesiktning blir utförd och att eventuella fel blir åtgärdade.
 • Håll inne en del av betalningen tills slutbesiktningen är utförd och du konstaterat att alla fel är åtgärdade.
 • Ha slutsamråd med kommunen och kontrollansvarig.
 • Se till att kontrollansvarig ordnar så att du får ett slutbesked.

Denna artikel har tagits fram i samarbete med fem medlemmar i Byggahus forum.

I checklistan inkluderas inte iordningställande av tomten, inflyttning och förvaltning av huset.