Tomt, Uterum

Bygga uterum steg för steg

Ett uterum förlänger trädgårdssäsongen och kan vara räddningen om åskmolnen hotar förstöra trädgårdsfesten. Här går vi igenom steg för steg vad man bör tänka på när man planerar, bygger eller låter bygga ett uterum.

Gränsen mellan växthus, organgeri och uterum är flytande, ibland samma sak.

Gränsen mellan växthus, organgeri och uterum är flytande, ibland samma sak. Foto: Medlemmen växthus12

Lite elakt kallas husets uterum ibland för pensionärskuvös. Det är verkligen lite orättvist för ett uterum kan tillföra huset så mycket. Med god planering kan uterummet bli den där länken mellan ute och inne som kan behövas i vårt klimat. Uterummet kan förlänga den sommarsäsongen eller till och med bli till ett extra året-runt-rum. Allt beror på vad man satsar i planering och pengar.

Uterum från Skånska byggvaror
 Uterum med heltäckande tak. Foto: Skånska byggvaror

Vad avgör valet av uterum?

Det klassiska uterummet är en tillbyggnad på huset. Det har mer eller mindre glasade väggar, ofta med skjutdörrar och det kan ha glastak eller ett slutet tak. Men det finns också fristående uterum. Leverantörerna erbjuder en mängd olika modeller och kvalitetsnivåer. Att försöka få en överblick av precis alla valmöjligheter är inte helt lätt, men kanske inte heller riktigt nödvändigt.

Utgå istället ifrån vad du tänker dig att uterummet ska användas till. Här hjälper leverantörerna till med olika rubriker som anger för vilka tider på året en viss uterumsmodell lämpar sig. Ska rummet användas enbart på sommaren eller kanske förlänga sommaren? Ska rummet också kunna funka på våren och hösten eller ska det rentav även kunna vara en vinterträdgård som kan nyttjas året om?

Nästa fråga är förstås vilka aktiviteter rummet ska lämpa sig för. Ska det vara för umgänge med matbord och skönt avkopplingshäng eller övervintring och odling av växter. Eller är det kanske både och? Här tar man hänsyn till aspekter som uterummets isolering, men också golvmaterial och utformning av inredningen.

Sweden Green House
Arkitektritat uterum utanför Falun av Sweden Green House, sammanbyggt med en ateljé. Foto: Sweden Green House

Arkitektråd kan vara guld värda

Till sist kommer förstås frågan om utseendet. En utbyggnad måste självklart passa villans stil. En 1920-talsvilla ställer helt andra krav på modellvalet än en nybyggd villa. För många är det här svårt.

En ful tillbyggnad kan dra ner värdet på fastigheten medan ett vackert utformat uterum kan ge mervärde. Det kan därför vara befogat att anlita en arkitekt som ger goda råd och ritar en enkel skiss på vad som passar just din villa eller som ritar hela uterummet utifrån de färdiga delar som marknaden erbjuder.

Arkitekten är tränad i formspråk och proportioner. För den som har ett hus med byggnadsvårdsvärde kan det exempelvis mynna ut i rådet som att välja en fristående modell och knyta samman uterummet och huvudhuset med en enkel glasgång om det inte passar med en tillbyggnad. 

Ritning för uterum
Rita upp uterummet innan du börjar bygga, som medlemmen Arne999. Foto: Arne999

Budgetalternativet

Det mest ekonomiska är att välja bland det stora utbud standardmodeller som finns. Ofta kan leverantörerna komma med goda råd om vilka modeller som lämpar sig för olika hus. Leverantörerna har också olika system som går att måttbeställa ifall förutsättningarna kräver lite specialanpassning. De större leverantörerna har också olika digitala verktyg där man kan skräddarsy sin egen lösning eller se hur en basmodell skulle passa ihop med det egna huset.

Bygg själv eller anlita med ROT?

Om man vill spara in en slant och bygga själv så går det utmärkt att beställa hem uterum och montera själv. De flesta är avsedda att vara enkla att montera och kommer med kompletta monteringsanvisningar. Men man bör förstås vara lite bekväm med byggande och ha tillgång till en del verktyg. 

Anlitar du en byggare för att bygga uterummet kan du göra ROT-avdrag för själva arbetskostnaden, dock inte för friliggande uterum utan bara om det sitter ihop med huset. 

Uterum i lärk
Medlemmen Henrik_U byggde sitt uterum av lärk, sedmtak och baksidan mot en mur. Foto: Henrik_U

Grundläggning

Det allra enklaste uterummet har ett enkelt trallgolv. Det kan funka fint för ett sommaruterum med enkelglas som ger skydd för regn och vind. Och det går absolut att tillfälligt värma upp ett sådant rum och använda det både vår och höst, men där går nog gränsen. Samma sak gäller om man bygger sitt uterum på en botten av trädgårdsplattor direkt på marken.

Ofta föreslår uterumsleverantörerna att man gör en lite mer avancerad gjuten grund med markisolering. Med tanke på att själva uterummet med sina glasade väggar och tak kostar en del är det nog att rekommendera. 

För golvvärme lägger man extra isolering i botten. Det är viktigt för att inte förlora för mycket energi, men också för att inte få problem med omvänd fuktvandring när man stänger av golvvärmen om sommaren.

Börja aldrig gjuta grunden förrän du bestämt exakt hur uterummet ska se ut annars riskerar du att få en botten med fel mått.

Den bärande stommen

Den bärande stommen måste klara att bära takets vikt. Här måste man också ta hänsyn till snözoner, särskilt om utbyggnaden har ett flackt tak där snön kan bli liggande.

Stommen måste även vara formstabil för att de inpassade glaspartierna ska hålla och fungera som de är tänkta. Mindre uterum går förstås att bygga i vanliga konstruktionsreglar, men större spännvidder kräver starkare material. Limträ, som består av flera hoplimmade skikt av trä, är formstabilt och starkt för sin vikt och lämpar sig väl för den här typen av konstruktioner där man vill ha så stora fria ytor som möjligt. 

Fristående uterum
Asserbo House i Danmark är som ett enda stort fristående uterum. Foto: Pernille Poulsen

De viktiga glaspartierna

Uterummets mest karaktäristiska byggnadsdel är de stora glaspartierna. Väggarna kan vara helt i glas eller med vissa partier täckta. Vanligast är att alla väggar är helt glasade. Oftast väljer man att vissa moduler är fasta medan andra består av öppningsbara dörrar som kan vara vanliga slagdörrar, skjutdörrspartier eller vikdörrspartier. 

Glaspartierna är olika isolerade beroende på vilka säsonger man tänkt sig använda sitt uterum. I glaspartier avsedda för vinterbruk är isolervärdet ofta nog så gott som i ett vanligt fönster. Oftast består glasen av dubbla glas med gas emellan. De energisnålaste glaskassetterna har dessutom energiglas. Viktigt är också att glaspartiernas ramar och stommar har brutna köldbryggor för att minska energiförluster.

Glasade väggar kräver alltid härdat eller laminerat glas. Härdat glas är mycket starkare än vanligt glas och när det väl går sönder blir det små bitar för att man inte ska skada sig. Laminerat glas består av två glas med en plastfilm emellan så att glaset hänger ihop även om det spricker. 

Uterum från Willab Garden
Uterum med pulpettak. Foto: Willab Garden

Täckt tak eller glas?

Det vanligaste är nog ett vanligt sluttande pulpettak, men sadeltak är också ett vanligt val. Sadeltaket har fördelen att det ger högre höjd inne i uterummet. 

Taket kan var täckt och förses med i stort sett vilket ytmaterial som helst som harmonierar med huvudbyggnadens tak: plåt, tegel, takpapp. Eller varför inte ett grönt tak med sedumväxter för att maximera växtligheten i trädgården?

Tak av glas fungerar också och ger ännu mer ljus, men också mer överskottsvärme på sommaren. Vanligt är tak av kanalplast som består av plast med isolerande luftkanaler och finns i varierande tjocklekar från 10 mm till 55 mm. Kanalplasten går att få klar, men också opalvit eller rökfärgad. 

Den nödvändiga ventilationen

Glöm inte bort att ett glasat rum skapar mycket överskottsvärme vissa tider av året. Därför är en god ventilation nödvändig. Planera för öppningsbara fönster. Det går till och med att använda samma teknik som i växthus med automatiska öppnare för ventilationsfönstren. 

Vansta Loggia Carmague
Fristående uterummet Vansta Loggia Carmague. Foto: Vansta trädgård

Varmare när kylan kryper på

Golvvärme är möjligt, men kräver förstås extra isolering för att inte bli onödigt kostsamt i uppvärmning. Fördelen är att man slipper störande radiatorer. Ett mindre exakt sätt att värma upp uterummet är förstås att låta dörren in till huset stå öppen så att husets värme läcker ut i uterummet. Nackdelen med det är att rummet innanför kan kännas kallare. Man bör också tänka på inbrottsrisken om uterummet inte är försett med säkra lås.

För dem som nöjer sig med att värma upp utrymmet just när det används kan en braskamin vara ett mysigt alternativ. 

Uterum från Skånska Byggvaror
Golvet i uterummet fortsätter som en terrass utanför. Foto: Skånska Byggvaror

Knyt ihop inne och ute

För att verkligen få uterummet att knyta ihop inne och ute finns några basknep. De stora glasytorna låter dig se trädgården inifrån uterummet och vice versa. Om golvmaterialet i uterummet fortsätter som en terrass utanför skapas en känsla av samhörighet. Den kan förstärkas med om uterummets och terrassens möbler går i samma stil.

Även färg på stomme och på spaljéer och annat på uteplatsen kan få uterum och uteplats att smälta samman. Växter i krukor inne i uterummet som samspelar med buskar utanför hjälper också till att få uterummet att flyta ihop med trädgården utanför. 

Vad säger reglerna?

Du kan bygga ett fristående uterum på 15-30 kvm inom friggebods- och attefallsreglerna, dvs utan att bygglov krävs. Du kan också bygga uterummet som en max 15 kvm stor tillbyggnad på huset. Vill du bygga större än så, eller redan har utnyttjat dessa regler är det säkrast att kolla med kommunens byggnadsavdelning vad som gäller. Bygglov kan då behövas.

Läs mer

Uterum i lärk med sedumtak
Vad kostar det att bygga uterum?