Tillbyggnad

Bygga till huset - välj rätt konstruktion

Medlemmen sir_daniel byggde till sitt trähus.

Medlemmen sir_daniel byggde till sitt trähus. Foto: sir_daniel

När du ska bygga till huset finns det ett antal grundläggande byggtekniska principer du behöver känna till och följa. Här förklarar Justus Andersson dessa principer för att välja grund, stomme och förena en tillbyggnad med det befintliga huset.

I den här artikeln ska jag behandla några av de praktiska problem som uppstår när man ska bygga till sitt hus. Jag bortser således helt från frågor om planlösning, väderstreck, detaljplanebestämmelser etc, utan tänker bara på tekniska aspekter såsom valet av grund, stomme och principer för att förena tillbyggnaden med det befintliga huset.

Välja grund till tillbyggnaden

Om marken (undergrunden) består av berg, morän, grus, sand eller fast lera, kan man grundlägga tillbyggnaden på samma sätt som det befintliga huset. I annat fall bör man anlita en konstruktör med geoteknisk kompetens. Det kan mycket väl hända att man bör göra det ändå, inte minst om man tänker lägga tillbyggnaden på en annan nivå.

Tillbyggnadens stomme

En huvudregel är att se till att tillbyggnaden har integritet, d.v.s. att den är en självständig byggnad med egen bärande stomme. Förenklat uttryckt: River man huset ska tillbyggnaden stå kvar. Denna regel måste man dock ibland göra undantag ifrån, vilket jag återkommer till. 

Förena tillbygge
sir_daniel passade på att byta panel och lägga om taket på hela huset. Sedan smälter tillbyggnaden in riktigt bra. Foto: sir_daniel

Förena tillbyggnaden med huset

En annan viktig princip är att tillbyggnaden och det befintliga huset måste kunna röra sig i förhållande till varandra. Beroende på vilka material som hus och tillbyggnad är uppförda i löser man det på olika sätt. 

Man brukar förena byggnaderna med en rörelsefog (dilatationsfog på byggspråk). Valet av rörelsefog beror på de material som möts. 

Murade och gjutna delar bör skiljas åt genom mjuka fogar, t.ex. mineralullsskivor eller cellplast. Trä kan man skilja åt med skivmaterial, t.ex. OSB eller plywood. 

Trots förekomsten av en rörelsefog måste givetvis tak och väggar vara täta utåt. Skarvar i murverk eller betong bör tätas på utsidan med en silikonfog eller liknande.

Rörelsemöjligheterna måste man också tänka på när det gäller installationer som el, VVS och ventilation.

Undantag vid små tillbyggnader - farstu, uterum

Det finns några typer av tillbyggnader där man kan bortse ifrån vad jag tidigare skrev om integritet.  Dels gäller det väldigt små tillbyggnader, som vindfång, förstugor eller liknande, dels gäller det uterum som ska placeras framför en befintlig långsidesfasad. I det senare fallet blir det ofta för lågt i tak i uterummet om det ska placeras under en befintlig takfot. Då är det ofta bättre att låta uterummets takstolar vila på husets befintliga (som kan behöva förstärkas). Tillbyggnaden av takkupor måste givetvis ta stöd av den befintliga stommen. 

Jag ska ge några exempel.

En betongplatta som ansluter till ett befintligt stenmaterial måste alltid isoleras med en rörelsefog. Olika varianter av cellplast och formfasta mineralullsskivor är lämpliga material.

Husgrund
Exempel på rörelsefog mellan befintlig stengrund och betongplatta. Foto: Justus Andersson

Bygga till hus med träfasad

När man bygger till ett hus med träfasad är det lämpligt att ta bort delar av eller hela träpanelen. Är det stående panel med lockläkt eller lockbrädor bör man definitivt ta bort de senare. 

Under alla omständigheter bör man såga upp spår i panelen för de nya väggarnas anslutning. Inga panelbrädor bör ligga hela genom tillbyggnadsväggen. Detta gäller för en stor mängd av situationer. Material med en mer begränsad livslängd bör inte låsas fast av mer långlivade delar.

Tillbyggnad
Tillbyggnad till hus med plankstomme där den gamla panelen och vindpappen avlägsnats helt. Foto: Byggahus medlem charlie.bananaking.

Tänk på skarvarna

Kravet på att tillbyggnaden ska kunna röra sig i förhållande till det befintliga huset betyder inte att det får finnas otäta skarvar, vare sig på tak eller fasader. Skarvtätningar på tak med papp måste skyddas av plåttäckningar som monteras så att plåtens infästning inte påverkas av rörelser.

Tillbygge med lecablock
Exempel på tillbyggnad med stomme av murade Lecablock som ansluter till en tegelfasad. Taket bärs upp av Kertobalkar. En så vacker tegelfasad bör man naturligtvis inte dölja. Anslutningen mellan tak och tegel tätas på utsidan med papp och plåt. Plåten dras upp rejält på tegelfasaden. Foto: Byggahus medlem M.Kristensen.

Möjligheten att göra bra och täta anslutningar mellan befintligt hus och tillbyggnad ökar om tillbyggnaden är förskjuten i både sid- och höjdled.

Förskjuten tillbyggnad
Exempel på förskjuten tillbyggnad. Foto: Byggahus medlem Kretikos.

Läs mer: Vårt första hus - ett rött med vita knutar anno 1909