Altan, Trädgård

Välja trall till altanen

Terrass av värmebehandlad trall vid Labyritiska trävillan på Älgö.

Terrass av värmebehandlad trall vid Labyritiska trävillan på Älgö. Foto: Åke E:son Lindman

På byggmarknaderna är vanlig tryckimpregnerad furu ofta en kampanjvara mer eller mindre hela sommarsäsongen, men det är inte det enda alternativet. Valet av trall handlar om hållbarhet, utseende, skötsel, pris och miljö.

När det är altanbyggarsäsong har varenda byggmarknad med självaktning högar med tryckimpregnerad trall som lockvara. Den tryckta trallen är därför ofta det mest prisvärda alternativet. Tryckt virke har ofta också helt rimlig hållbarhet, men för den som ogillar kemikalier kan det förstås ändå kännas fel.

Trä håller länge

Alla som varit på en hembygdsgård vet att vi har trähus som stått obehandlade i hundratals år. Trä av god kvalitet som hinner torka ut mellan vätorna kan i princip hålla hur länge som helst. Ett altangolv är lite mer utsatt än en vägg eftersom det är plant och ska klara snö, regn och fuktbelastning. Men egentligen går det utmärkt att använda obehandlad furu som trallgolv.

Det finns också andra träslag som har en naturlig motståndskraft mot röta, exempelvis ek, lärk och olika regnskogsträslag. Idag finns också komposittrall som består av träfibrer och plast. Även bambukomposit finns att tillgå.

Rätt skruv

Oberoende vad man väljer ska man vara noga med vilken skruv man använder till golvet. I de flesta fall är rostfri skruv av hög kvalitet att föredra för att slippa tråkiga överraskningar som missfärgningar. Vissa träslag, och även tryckimpregnerat virke, innehåller också ämnen som gör att skruven korroderar om den inte är av tillräcklig rostskyddskvalitet.

Rostfri trallskruv

Rostfri trallskruv rekommenderas. Foto: Arvid Nilsson.

Tryckimpregnerad trall

Tryckimpregnerad trall tillverkas oftast av furu som inte är av högsta kvalitet eftersom det då är lättare att under tryck pressa in impregneringsmedlet i virket. Modern tryckimpregnerad trall ska vara NTR-märkt (Nordiska Träskyddsrådet) som ger dig 20 års konsumentgaranti. Trallvirke har impregneringsklass NTR AB som är förhållandevis skonsam, men den innehåller kemikalier och den som har miljöbetänkligheter ska fundera över andra alternativ. Impregnerat virke finns i den vanliga gröna färgen, men numera även i en brun variant. Tryckt virke är i princip underhållsfritt, men kan behandlas med träolja för att motverka sprickor.

Rengöring med såpa, vatten och vanlig långborste, men inte högtryck. Träet kommer att naturligt gråna med tiden.

tryckt virke

Medlemmen Apollonia har byggt altan av tryckt virke med infällda näckrosdammar. Foto: Apollonia

Obehandlad långsamtväxande furu

Ett miljövänligt alternativ är svensk långsamtväxande furu. Om man väljer furu av hög kvalitet kommer den att hålla väl under förutsättning att trallen får möjlighet att torka ut ordentligt efter regn. Obehandlad trall är inte lika lätt att hitta på marknaden som den tryckta trallen utan du kan vara tvungen att vara ute i god tid och beställa. Man får också räkna med ett högre pris.

Trallen kan oljas för att undvika sprickor och få finare lyster. Rengöring med såpa, vatten och vanlig långborste, men inte högtryck. Träet kommer att bli naturligt grått efter några år.

Regnskogsträ

Det finns trall av olika regnskogsträslag. Dessa är hårda och härdiga mot röta. Om du tänker välja regnskogsträ är den allmänna miljörekommendationen att välja virke som är kontrollerat för att motverka skogsskövling. FSC-märkning är en av flera miljömärkningar. FSC står för Forest Stewardship Council.

Rengöring med såpa, vatten och vanlig långborste, men inte högtryck. Ytan blir som för allt trä grått efter ett par år i solljus.  

Altan exotiska träslag

Trall i regnskogsträslag. Foto: Shelterness.com

Ek

Den som har möjlighet att få tag i svensk ek får ett mycket fint och långlivat trägolv. Ek är hårt och rötbeständigt. Det sliter en del på verktygen och du behöver förborra innan skruvning.

Rengöring med såpa, vatten och vanlig långborste, men inte högtryck. Även ek blir vackert silvergrått efter ett par år.

Ektrall på altanen

Trall av ek. Foto: Fagereds Trä & Fritid

Sibirisk lärk

Lärk ett barrträd precis som tall, men är naturligt lite mer motståndskraftig mot röta. För att få riktigt bra lärktrall krävs att den är tillverkad av arten Sibirisk lärk som verkligen kommer från Sibirien där det hårda klimatet får trädet att växa långsamt. Det gör virket hårt och du behöver förborra innan du skruvar fast trallen.

Rengöring med såpa, vatten och vanlig långborste, men inte högtryck. Träet grånar som andra träslag med tiden.

Sibirisk lärk - altan

Projekt: Zynx byggde en oregelbunden uteplats i lärk, bild ovan.

Värmebehandlad trall

Trall av värmebehandlat virke har en god beständighet mot röta. I regel används inga kemikalier i processen utan enbart höga temperaturer och vattenånga. Kontrollera att råvaran består av långsamtväxande furu för att få en trall med lång livslängd.

Trallen kan oljas och laseras. Rengöring med såpa, vatten och vanlig långborste, men inte högtryck. Träet kommer att naturligt gråna med tiden.

Komposit

Trall av komposit som består av träfibrer och plast finns i olika utföranden. Trallen kräver mycket lite underhåll och är formbeständig. Beroende på tillverkningsmetod är den förhållandevis miljövänlig. Oftast används spillvirke som råvara.

Komposittrall ger dig ett problemfritt altangolv, men på grund av plastinblandningen ger det inte riktigt samma barfotakänsla som riktigt trä. Komposittrall grånar inte på samma sätt som massivt trä, men den ursprungliga färgen kan blekna. 

Altan i träkomposit

Projekt: NybroLuleå byggde 100 kvm altan i träkomposit, bild ovan.

Altanskolan

Del 1 - Reglerna för att bygga altan
Del 2 - Utforma altanen, storlek, form, trappor
Del 3 - Välja trall till altanen
Del 4 - Välja dimensioner på virke till altan
Del 5 - Plintar och grundläggning
Del 6 - Belysning vid altanen