Hustillverkare

Jämförelse hustillverkare - råd och anvisningar

Jämförelse hustillverkare - råd och anvisningar

Funderar du på att bygga hus med en hustillverkare och vet inte vad det är för skillnad mellan de olika företagens byggsatser, arbetsmetoder och erbjudande? Då ska du använda dig av vår jämförelse. I den här artikeln förklarar vi vad du bör titta på när du jämför hustillverkarna och hur du tolkar uppgifterna i jämförelsen.

Samtliga hustillverkare i Sverige har fått ett formulär av oss, med erbjudande om att delta i vår jämförelse. 36 av dem tackade ja och delade med sig information om hur deras hus är konstruerade. 

Vi börjar med en genomgång av vad vi jämför hos hustillverkarna och varför. Det första du bör granska är själva företaget du ska göra affärer med. Det handlar om miljonbelopp och att detaljgranska företaget är nödvändigt och värt mödan.

Om företaget, dess arbetssätt och priser

Granska ägaren

Vem eller vilka som är ägare till husföretaget är viktig information. Vad har dessa personer gjort tidigare? Gick exempelvis företaget man drev tidigare i konkurs efter att ha byggt ett par hus, eller var det ett stabilt företag? Berättar man inte öppenhjärtligt om vad man har gjort tidigare, då ska du vara extra försiktig. Den som har goda avsikter har inget emot att berätta vad man har gjort tidigare. 

Företagets ekonomi

Att företaget är stabilt ekonomiskt är viktigt för att du ska kunna lita på produkten och att företaget finns kvar även om ett antal år om du skulle behöva reklamera något. Om du har organisationsnumret kan du enkelt kontrollera företaget och personerna hos allabolag.se, Skatteverket och hos Kronofogdemyndigheten.

Antal år företaget varit verksamt

Hur många år företaget har verkat på marknaden är en viktig uppgift, menar byggnadsingenjör Charlotte Andersson som arbetar som kontrollansvarig och är specialiserad på juridiska byggfrågor. Man vill försäkra sig om att företaget klarar av att betala sina skatter och avgifter till staten.

Charlotte Andersson
Charlotte Andersson

– Du ser inte förrän efter ett par år om företaget har gjort rätt för sig, säger Charlotte Andersson. Har företaget inte betalat in skatter och avgifter är risken stor att de går i konkurs och att garantierna då inte gäller.

Men naturligtvis är inte nystartade företag dåliga per automatik.

– Om du funderar på att anlita någon som är ny, kontrollera vad de som driver företaget har gjort i tidigare företag eller anställningar, säger Charlotte.

Ska du våga chansa och lägga stora summor pengar hos ett nystartat bolag bör du få ett förmånligt pris som kompensation.

Antal byggda hus

Det är bra om ett företag har byggt många hus tidigare. Det gör att man har haft chans att göra felen på tidigare byggen och minskar risken för fel i ditt bygge.

– Men många hus kan också innebära att man använder sig av många olika underentreprenörer och då kan kvaliteten variera beroende på vem som bygger just ditt hus, säger Charlotte Andersson.

Ett företag som bygger få hus, men där det alltid är samma som bygger, då är kvaliteten jämnare mellan varje hus. Bygger man få hus med olika konstellationer av underentreprenörer på de få husen, då kan man undra vad som är fel. Hittar man ingen att samarbeta med? Varför byter man samarbetspartner? Det är viktigt att fråga vilka underentreprenörer de använder och vilka delar de gör med egen anställd personal.

Analysera priset och erbjudandet

När du tittar på prisuppgifterna hos olika hustillverkare måste du ha i åtanke vad som ingår i företagets åtagande och vilken entreprenadform som prisuppgiften gäller. T ex kan du jämföra priserna mellan företag som bara levererar en byggsats på delad entreprenad med varandra, eller priserna hos företag som levererar ett ”nyckelfärdigt” hus på totalentreprenad. Var vaksam på vad som är inkluderat i priset!

Entreprenadformer: Totalentreprenad, generalentreprenad eller delad entreprenad?

Det finns för- och nackdelar med samtliga entreprenadformer. 

– Det jag ser nu är att fler och fler hustillverkare erbjuder totalentreprenad, kunderna verkar efterfråga det, säger Charlotte Andersson.

Läs gärna mer om de olika entreprenadformerna; totalentreprenad, generalentreprenad och delad entreprenad så att du vet vad som skiljer dem åt.

Se upp för ”falsk” totalentreprenad!

Däremot ska man vara uppmärksam på att många hustillverkare säger att de har totalentreprenad när de inte har det. Allt ska ingå, även grund och markarbeten. Annars är det inte en totalentreprenad. Det är ett kontrakt som gäller. Skriver du på två, ja då är det ingen totalentreprenad, med alla problem som det kan innebära.

Allt ska ingå, även grund och markarbeten. Annars är det inte en totalentreprenad.

– Till exempel kan man råka ut för att huset inte passar på den gjutna grunden och att man då får ta merkostnaderna för detta, i alla fall tills man får grundentreprenören att stå för sitt fel, säger Charlotte Andersson.

Hus med oinredd övervåning

En del hustillverkare säljer hus med oinredd övervåning, vilket för vissa kan vara en fördel menar Charlotte:

– Det gör att huset blir expanderbart på sikt men att inte hela kostnaden kommer direkt. Om man väntar 5 år kan man göra ROT-avdrag när man inreder ovanvåningen, säger Charlotte.

Rita huset själv

Vill du rita huset själv och sedan bygga med en hustillverkare? Det är inte alla hustillverkare som erbjuder kunden att rita huset själv, vilka som gör det ser du i listan. Stor valfrihet innebär ett riskmoment med fler saker som måste lösas på plats. Detta ska du vara medveten om. Vill du ha ett så smärtfritt bygge eller ett så unikt bygge som möjligt?

Grad av prefabricering

Fördelen med hög grad av prefabricering är att det är ett säkert sätt att bygga. Men ju högre grad av prefabricering, desto mer styrd är du av hustillverkarens standardutförande och ju mindre kan du ändra. Helt prefabricerat innebär också mindre chans för dig att utföra arbete själv. Det innebär också att du måste bestämma hur du vill ha allt från början. När huset väl är i produktion blir det dyrt eller svårt att göra ändringar.

Konstruktion

Du kan läsa om för- och nackdelar med de olika grundläggningsmetoderna under taggen Grund & markarbete. De flesta bygger idag husen på platta på mark, av de som deltar i vår jämförelse är undantagen Älvsbyhus som bygger på krypgrund med avfuktare och Hjältevadshus som bygger på så kallad Isolergrund, vilket är en isolerad grund med en liten kanalfläkt i som skapar ett undertryck för att förhindra att luft från grunden kommer upp i bodelen. 

Trähus eller stenhus?

Om trähus kontra stenhus kan du läsa i artiklarna Bygga i sten eller trä?Så konstrueras väggar i trähus och Stenhus – murad bärande stomme och yttervägg.

Mellanväggarnas konstruktion

Om mellanväggarna är isolerade eller inte samt om de är av trä eller betong handlar om ljudisolering och pris. Det billigaste är en oisolerad trävägg. Med en sådan kommer ljud lätt att transporteras genom väggen och huset blir lyhört. Då är det bättre ljudisolering med en isolerad trävägg och den allra bästa ljudisoleringen uppnår du med en betongvägg. Tunga konstruktioner som de av lättbetong eller lättklinker sätts inte så lätt i svängning och ljuddämpar därför mer effektivt.

Om det finns råspont eller en byggskiva typ OSB eller likvärdig bakom gipsskivan i väggen, går det att fästa upp tunga saker som en tv på väggen. Det kan man inte om man bara har en gipsskiva. Det förbättrar också ljuddämpningen något och gör väggen något tyngre.

Bjälklag av trä eller betong

Om bjälklaget är av trä eller betong handlar delvis om ljud och svikt. Jämfört med betongbjälklag sviktar ett golv på träbjälklag något när man går på det. Trä får med tiden en viss nedböjning och deformeras med tiden. Ett betongbjälklag är statiskt. 

Isoleringsmaterial

Vilket isoleringsmaterial som används kan vara en smaksak. Väljer du ett nytt isoleringsmaterial, undersök noga vilka studier som är gjorda på den långsiktiga hållbarheten hos materialet.

Fönster

Träfönster kräver mer underhåll än fönster av aluminium eller plast. Utseendemässigt är dock träfönster det traditionella här i Sverige och lämpligt om du vill ha ett hus med klassiskt utseende.

Fasadmaterial

På fasaden har man oftast trä eller puts, men även tegel. Puts gör sig bäst på stenhus. Betong eller lättklinker bakom putsen lagrar och fördelar värme, vilket minskar risken för påväxt på en putsad fasad. Om man vill putsa ett trähus monteras en ventilerad skiva ytterst som därefter putsas. 

– Tunnputs på putsbärande skivor kan riskera att få påväxter eftersom skivan saknar möjlighet att magasinera värme. Detta kan kräva ett omfattande underhåll av fasaden, speciellt om man väljer en ljus kulör, säger Charlotte.

En trähusfasad behöver normalt målas om ungefär vart 5-10 år, medan en putsfasad brukar klara sig dubbelt så lång tid.

Läs mer: Välj rätt fasad

Energi

En byggnads energianvändning definieras av Boverket som:

”Den energi som, vid normalt brukande, under ett normalår behöver levereras till en byggnad (oftast benämnd köpt energi) för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och byggnadens fastighetsenergi. Om golvvärme, handdukstork eller annan apparat för uppvärmning installeras, inräknas även dess energianvändning.”

Boverkets krav för energianvändning omarbetas ständigt med en målsättning att nyproducerade hus ska vara 0-energihus inom en snar framtid.

– Maximieergiåtgång är just nu benämnt som ett primärenergital på 90 kWh/m2 och år. Maximal tillåten installerad eleffekt varierar mellan 6 kW-7,6 kW beroende på var i landet villan ska byggas, berättar Charlotte.

– För några år sedan hade Boverket som mål att komma ner på 0-energibyggnader 2020, det verkar lite väl strängt, men målsättningen är att sänka energibehovet ytterligare i framtiden. Eftersom det är politiska signaler som styr Boverket så är inte detta specificerat just nu.

Ett hus energianvändning styrs inte bara av konstruktionen, utan också av omständigheter som vilken klimatzon* det ligger i, hur stora fönsterytor man har, om fönstren är placerade i söderläge eller åt något mindre gynnsamt håll ur energisynpunkt.

Klarar man Boverkets krav tycker jag att man redan har en så låg driftskostnad det är risk att man slösar med pengar om man väljer att isolera ytterligare.

– Klarar man Boverkets krav, vilket alla hustillverkarna måste göra, tycker jag att man redan har en så låg driftskostnad det är risk att man slösar med pengar om man väljer att isolera ytterligare, säger Charlotte Andersson.

Detta apropå vår fråga om det går att välja tjockare isolering än standard. Charlottes råd är alltså att inte reflexmässigt göra alla energiförbättrande tillval, utan att undersöka om det verkligen lönar sig också.

Provtryckning och energideklaration

Vissa hustillverkare provtrycker sina hus per automatik. En provtryckning innebär att man sätter igen ventilationshålen och skapar ett undertryck i huset, innan man fotograferar det med en värmekamera. På så sätt kan man se eventuella kallare zoner där man missat att isolera.

Läs mer: Är ditt nya hus så tätt och energieffektivt som hustillverkaren lovade?

Det finns nu krav att alla nybyggda hus ska energideklareras innan man kan få slutbesked.

– Antingen kan man välja att mäta den faktiska energiåtgången vilket ska göras under en 1-års period någon gång under de två första åren man brukar huset. DÅ får men ett interimistiskt slutbesked till kommunen har fått en godkänd mätning.

– Eller så kan man göra en ny energiberäkning där man stoppar in alla kända värden från tex provtryckningen och eventuella konstruktionsändringar så att man får ett mer rättvisande teoretiskt värde säger Charlotte.

Det är viktigt att du och din entreprenör/husleverantör är överens om vilken metod ovan som ska gälla för ert nybygge och även vem som ska ta vilken kostnad.

Tänk på att vid interimistiskt slutbesked kan man få extrakostnader såsom en extra avgift från kommunen, högre kostnader om banken inte vill placera lånen samt kostnaden för den som ska göra mätningen.

Välja värmekälla

Vilka värmekällor en hustillverkare erbjuder styrs ibland av lokala faktorer. Det går t ex inte att borra för bergvärme överallt i landet och fjärrvärme finns inte framdraget till alla tomter etc.

Vi har även ställt frågor om distributionsformerna radiatorer eller golvvärme och ventilationen. Läs mer om värme och ventilation.

Majoriteten av hustillverkarna har vattenburen golvvärme på plan ett och vattenburen radiatorvärme på plan två.

Klimatzon I = Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län.

Klimatzon II = Västernorrlands, Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län.

Klimatzon III = Västra Götalands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Östergötlands, Södermanlands, Örebro, Västmanlands, Stockholms, Uppsala, Skåne, Hallands, Blekinge och Gotlands län.

https://www.byggahus.se/hustillverkare