Tak

Har du ett sadeltak, platt låglutande tak, mansardtak eller kanske ett pulpettak? Vare sig taket har en beläggning av betongpannor, tegelpannor, papp, plåt eller halm kan läsa här om vad du ska tänka på när du behöver byta taket. Planera takbytet väl, med isolering, duk eller papp, läkt och takpannor. Takavvattningen med stuprör och hängrännor får du inte glömma, det ska både fungera väl och matcha såväl takbeläggning som fasad. En takkupa eller ett lunettfönster lättar upp taket och ger utblickar för övre plan. Tvätta taket när det väl är på plats, så blir det som nytt. Med solceller på taket, eller takpannor med inbyggda solceller kan du få ett tak som genererar el till hushållet.