Renovera, Tak

Underhålla taket - olika taktyper

Det är viktigt att du ser över taket och underhåller det med jämna mellanrum. Här går vi igenom vilket underhåll du bör göra för olika typer av tak.

Svart papptak bredvid ett eternittak.

Svart papptak bredvid ett eternittak. Foto: Marlén Eskilsson

Genom att hålla taket rent och se över att det inte uppstått några skador en gång om året, får du ett tak som håller länge. Sköter du underhållet ordentligt kan du till och med få det att hålla längre än beräknad livslängd. Sköter du det däremot inte, förkortar du i värsta fall livslängden.

Charlotte Andersson

Charlotte Andersson

- Rekommendationen är att du ser över det en gång om året, oavsett vilken taktäckning du har. Gärna en fin höstdag, för då är det även lägligt att rensa hängrännorna inför vintern, säger byggnadsingenjör Charlotte Andersson, expert på Byggahus.se.

Det du ska leta efter beror lite på vilken taktäckning du har, men generellt sett gäller det att se över så att taket håller tätt, inte saknar delar och att det inte är fullt av påväxt så som exempelvis mossa.

- Rengör gör du enklast med högtryckstvätt, men jag brukar inte rekommendera det eftersom du riskerar trycka in vatten i skarvar och i värsta fall förstora eller orsaka annan skada. Det bästa är om du använder vanlig trädgårdsslang, rengöringsmedel och en borste, säger Charlotte Andersson.

Se över takets detaljer

Men det är inte bara själva taket och hängrännorna som bör ses över. Även plåtdetaljer, vindskivor, ventilationshuvar, anslutningar i vinklar och eventuell murstock ingår i översynen. 

Det här bör enligt Charlotte Andersson ingå i översynen av takets detaljer:

  • Att färgen inte börjat släppa på plåtdetaljerna - de ska då rengöras och målas, alternativt bytas.
  • Att plåtdetaljer inte börjat rosta - de ska då rengöras, rostbehandlas och målas, alternativt bytas.
  • Att eventuella skruvar inte sitter löst eller är skadade och behöver bytas.
  • Att murbruket inte börjat släppa och att tegelstenarna inte är skadade på murstocken.  Är skadan liten kan du reparera med murbruk, är skadan stor kan du behöva byta ut tegelstenar och göra om murstocken/delar av den.
  • Att färgen på vindskivorna inte börjat flagna - de ska då skrapas och målas om.

Det är också viktigt att ha koll på livslängden på taket. Då vet du när det börjar bli dags att byta ut det och hinner spara ihop pengar till den kostnad det innebär. Tak i utsatta lägen håller kortare tid än de i gynnsamma, och behöver därför underhållas oftare.

Olika typer av tak kräver lite olika slags omhändertagande. Nedan går vi igenom de olika typerna av tak. Vi tittar på både förväntad livslängd och hur du sköter takets underhåll.

Papptakets livslängd och behov av underhåll 

Ett ordinärt papptak har kortare livslängd än övriga typer av tak och håller bara ca 20 år, sedan kan det vara dags att byta. Rätt skött kan du dock öka på livslängden med ett par år. Takets lutning och dess läge påverkar livslängden. Det finns också kvaliteter av papp idag som egentligen är gummidukar som man svetsar ihop, som håller minst 30 år.

Papptak är generellt känsligare mot skador. När du ska inspektera eller rengöra taket är det därför viktigt att du är försiktig. Har du ett nästintill platt tak kan du lägga ut en skiva som du går på.

Hittar du fel på taket under inspektionen är det oftast enkelt att laga. Du byter ut den skadade pappen mot ny. Men var noggrann med att det blir tätt.

- En nackdel med papptak är att det kan uppstå punkteringsskador som du inte ser med blotta ögat. Därför bör du även inspektera taket underifrån om det går, exempelvis via vinden, säger Charlotte Andersson.

Läs mer: Lägga papptak 

Plåttak

Ett målat plåttak. Foto: Marlén Eskilsson

Plåttakets livslängd och behov av underhåll

Om du sköter ditt plåttak rätt kan det utan problem hålla i 30 år. Men det förutsätter att du har koll så att färgen inte flagnar och att du ser till att hålla det fritt från rost. Det finns billigare plåttak som då inte har lika bra rostskydd och som därmed inte håller lika länge, men det finns även plåttak av betydligt högre kvalitet - Plannja anger exempelvis 50 år som livslängd på plåttak, men säger samtidigt att det beror på vilket material och vilket beläggningssystem produkten är gjord av.

Charlotte Andersson tillägger att mycket sitter i färgen.

- Så länge du har ett färglager på plats är det bra. Så fort det börjar flagna färg på taket bör man måla i det, för förr eller senare börjar det rosta. Färgen är ett skydd för plåten.

Hon rekommenderar då att du kontaktar din närmaste färghandel för att få rätt sorts färg i rätt kulör. Innan du målar ska taket och skadan rengöras ordentligt, ses över så att fler skador inte finns och vid behov rostskyddsbehandlas.

Se också över så att skruvarna är ordentligt idragna. Detta gäller alla plåttak som sätts med skruv med tätning.

Läs mer: Att lägga plåttak

Tegeltak

Medlemmen Snailmans nylagda tegeltak. Foto: Snailman

Tak med betongpannor och tegelpannor – livslängd och underhåll

Panntak med tegelpannor, råspont och papp är det lite extra viktigt att du ser över med jämna mellanrum, åtminstone årligen och efter kraftiga stormar. Takpannorna kan nämligen flytta på sig och då är det viktigt att du snabbt är där och lägger tillbaka dem. 

Johan Johansson som är expert hos Monier berättar att ett väl lagt tak med takpannor håller i 50 år.

- Ett tak är för dåligt gjort om det inte håller i 50 år, tycker jag. Men det beror såklart på vilka material som används ihop och hur de monteras. Något man ofta sparar in på, eller tycker är oviktigt, är underarbetet. Men ett tegel- eller betongpannetak tar alltid slut under först. Man byter ofta pannor fastän de skulle ha kunnat ligga dubbelt så länge. Det är för man lagt för lite omsorg på underarbetet, säger han.

Skillnaden på tegelpannor och betongpannor är att de senare är något tyngre och därför står emot stormar bättre, de ger också något mindre risk för läckage. Dock bör ditt tak klara stormar, menar Johan Johansson. 

- Om takpannorna blåser av så är taket troligen felkonstruerat, således inte tillräckligt fastsatt för de rådande omständigheterna. Då bör du anlita en fackman som kommer dit och kompletterar infästningar. I värsta fall får du till och med börja göra om hela taket, säger Johan Johansson.

betongpannor

Nybyggt hus med betongpannor. Foto: Marlén Eskilsson

Värt att veta är också att betongpannor har en tendens att få påväxt av mossa i skuggiga lägen.

- Mossan i sig är inte farlig, men det är fult och när det regnar kan den lossna och täppa igen hängrännorna vars stillastående vatten i sin tur kan orsaka rost på rännan eller skador på fasaden, säger Charlotte Andersson.

Så kallade lavar bör du också hålla borta från taket eftersom de kan orsaka skada, speciellt på tak med betongpannor. Håll därför taket rent, gärna med hjälp av en borste.

- Med den här typen av enkla kontroller säkerställer du en lång livslängd på ditt tak, säger Johan Johansson.    

Läs mer: Vad kostar det att byta tak? 

Eternittakets livslängd och behov av underhåll

Livslängden på ett eternittak är generellt sett väldigt lång.

- Det finns eternittak som hållit i över 80 år i Sverige, säger Charlotte Andersson.

Men nackdelen med dem är att de innehåller asbest. De bör därför inte rengöras alls eftersom du då riskerar frigöra farliga ämnen. Däremot måste du hålla koll på taket så att det inte uppstår några skador. 

Eventuella skador lagas enklast med ersättningsplattor av fibercement som stoppas in och tätas. Det ser likadant ut men innehåller inte asbest.

Handlar det om stora skador, eller en liten skada som av någon orsak inte kan lagas (exempelvis för du riskerar sprida asbest), är rekommendationen vanligen att du låter ett professionellt företag byta ut hela taktäckningen, antingen mot fibercement eller mot en helt annan typ av material.

Läs mer: Eternit – byta ut eller bevara 

Fibercementtak – livslängd och underhåll

Fibercement är den typ av taktäckning som kommit att ersätta eternittaket, men det är sällan man ser denna typ av taktäckning vid nyproduktion.

- Förmodligen för att inte arkitekterna tycker det är estetiskt tilltalande. Det används mest i lantbruken i den mån det används. Men modet kan ändra sig och de kan komma i ropet igen, säger Charlotte Andersson.

Materialet har lång livslängd och smuts utgör ingen funktionsnedsättning för takets del.

- Det är mer en fråga om utseende, att man tycker att det är fult när det är smutsigt och har påväxt, säger Charlotte Andersson.

Skador som uppstår lagas genom att du byter ut den skadade plattan och tätar. Till skillnad från eternittaket behöver du inte oroa dig över asbest.

Läs mer: Välj rätt taktäckning 

stråtak

Ett renoverat stråtak. Foto: Therese Melin

Stråtakets underhåll och livslängd

Ett vass- eller halmtak bör som alla andra taktyper ses över årligen eftersom lokala stormar och djurangrepp kan orsaka skador som gör att de inte håller tätt. Den del som är känsligast är ryggningen på nocken eftersom stråna där inte binds ihop på samma sätt som resten av taket och eftersom ryggningen saknar slityta. Ryggningen bör underhållas professionellt vart sjunde år.

Livslängden för ett vasstak i övrigt är längre än den för ett halmtak, 50 år mot halmtakets 25 år. Men det finns både tak som klarat att bli äldre och de som behöver läggas om oftare. Det beror mycket på hur utsatt läge ditt hus står i och vilka väderstreck taket vetter mot - men även kvaliteten på vassen/halmen samt hantverket påverkar livslängden.

- Om det har uppstått en stormskada på ett ställe kan du laga det punktvis. Du behöver inte göra om hela taket, sade vasstakläggare Therese Melin när vi pratar med henne om vasstak tidigare i år.

Det bör dock vara en professionell stråtaksläggare som lagar skadan, om du inte har erfarenhet av att lägga vass- och halmtak sedan tidigare.

Läs mer: Lägga stråtak, vass eller halm

Sedumtak

Sedumtak på Skäret av Bjartmar & Hylta. Foto: Bjartmar/Hylta

Sedumtakets livslängd och underhåll

Ett sedumtak anses av många vara underhållsfritt, men helt underhållsfritt är det inte och du bör såklart ändå se över det årligen så att fetbladsväxterna lever och mår bra och så att tätskiktet är intakt.

Underhållet består annars bara av att taket bör gödslas ungefär varannat år.

Forskning har visat att sedumtak generellt sett har längre livslängd än många andra taktäckningar, dubbelt så lång som exempelvis papp- och plåttak. Det finns sedumtak som stått sig i 100 år. Enligt experterna beror detta på att taktäckningen håller tätskiktet i en relativt jämn temperatur året om vilket gör att det slits mindre.

Läs mer: Sedumtak