Renovera, Tak

Plåt till huset - köpa färdigt och göra själv?

På de flesta hus finns det en rad plåtdetaljer och idag kan du köpa många av dem i en vanlig byggvaruhandel. Här berättar plåtslagaren Ulf Karlborg vilka plåtarbeten på huset du kan göra själv och vad som är viktigt att tänka på.

Svart klicktak.

Svart klicktak. Foto: Medlemmen Thiger

Plåt som byggnadsmaterial har anor ända från 1500-talet, men blev allmänt förekommande på 1800-talet. Plåt är på många sätt överlägset andra material och ingår som en del av husets klimatskal för att skydda mot regn, snö, sol, vind och mekanisk påverkan. De flesta hus har en mängd plåtdetaljer som förstärker skalskyddet.

Plåt är tunt, uthålligt och formbart och fungerar därför utmärkt i överlappningar mellan olika material, i kanter, hörn, vinklar och andra riktigt utsatta ställen. De plåtdetaljer som finns på din villa har oftast en oerhört viktig funktion och därför är det viktigt att montering och utförande är riktigt gjort. Om du dessutom kontrollerar plåtdetaljerna varje år minskar du risken för trista och kostnadskrävande skador.

I bygghandeln finns en mängd fabrikstillverkade plåtprodukter för olika ändamål. Du kan köpa fotplåt till takkanten, vindskiveplåt och plåt till ränndalen där två takfall möts. Till fönstren finns överbleck och fönsterbleck och till dörren nederkant finns tröskelbleck. Takavvattningen sker med hängrännesystem av rännor, ränngavlar, stuprör, rörvinklar, kupor, utkastare och beslag som rännkrokar och rörsvep.

fönsterbleck

Fönsterbleck finns att köpa i byggvaruhandeln. Foto: Medlemmen Drömhus 2012.

Alla de här produkterna fungerar bra för händiga gör-det-självare, men det är klokt att ta del av yrkesmannens kunskap. Ulf Karlborg är plåtslagare och arbetar på Bleck- och plåtslagerimuseet i Gamla Linköping. Här arbetar han i plåtverkstan och berättar om yrket och dess villkor förr och nu.

– Som yrkesman är det klart att jag gärna vill att det ska se snyggt och prydligt ut, men det viktigaste med plåtdetaljerna är självklart funktionen, att det håller tätt och skyddar huset. Många husägare är händiga och kan göra en hel del själva om de är noga, säger Ulf Karlborg.

Bra plåtprodukter i bygghandeln

Men duger de fabrikstillverkade produkterna?

Ulf Karlborg menar att det inte är något större fel på kvaliteten. Däremot kan det i vissa fall bli problem för att varje hus är unikt och kräver lite egna lösningar och då är urvalet lite klent på byggvaruhuset. En plåtslagare kan skräddarsy detaljer som passar perfekt. Det kan vara att vindskiveplåtarnas vingar inte når ner ordentligt i takteglets dalar eller att det är för korta längder som gör att det blir onödigt många skarvar eftersom varje skarv är en läckagerisk. En annan nackdel med fabrikstillverkade plåtdelar är att de ibland kan vara svåra att skarva snyggt även för fackmannen.

Krage plåt

Medlemmen Peter_K fixade ny krage till takkupan. Foto: Peter_K

– Ofta är omslagen, de uppvikta kanterna, lite för små för att kunna föra in plåtarnas ändar i varandra. Istället skarvar många med enbart överlappning och det blir inte lika snyggt, menar Ulf Karlberg.

En riktigt utsatt byggnadsdel är skorstenen där plåtslagaren verkligen behövs. Det finns sällan fabrikstillverkade överbeslag eftersom en skorsten inte har några standardmått och sällan är helt vinkelrät med samma mått runtom. En plåtslagare tillverkar ett överskydd med exakt passform till din skorsten. Vill du spara pengar kan du ta måtten och montera den själv, men kom i så fall överens med plåtslagaren om vilka mått som behövs, och hur de ska tas. Det är inte hela världen om överskyddet är någon cm för stort, men blir det för litet är och man försöker tvinga det på plats är risken stor att skarvarna släpper.

Skorstensskydd

Johan Ivarsson och gjort det här korstensskyddet. Foto: Medlemmen Johan Ivarsson

Nederbeslag som ska täcka övergången mellan skorsten och tak är också svårt att köpa färdigt för egen montering. Här tillverkar en plåtslagare ett skorstensbeslag, en krage, som sedan monteras på skorstenen. Många som lägger om sina tegeltak behåller det gamla skorstensbeslaget trots att den kanske inte alls passar till de nya pannorna.

– Risken finns att det inte blir tätt och att regn och framför allt yrsnö kommer in och orsakar skador, varnar Ulf Karlberg.

Ytterligare en oerhört känslig del av taket är ränndalen där två takfall möts. Där rinner stora mängder vatten och där lägger sig gärna snö och is. I skarven mellan takpannorna förstärks taket med plåt. Att ränndalsplåten läggs korrekt är viktigt för att undvika skador.

Snickeri och plåtslageri samverkar

En annan sak du ska tänka på för att husets plåtarbeten ska fungera fullt ut är vissa snickeriarbeten. Vindskivor ska vara minst en cm högre än takteglets högsta punkter för att vindskiveplåten ska hamna rätt och smita åt ordentligt. Vid fönstren sätter man överbleck ovanför fönstren för att leda regnvatten på fasaden ut från själva fönstret. Helst ska överblecken sitta bakom panelen, så ta med det i planeringen för fasadsnickrandet.

Fönsterblecket ska ha fall ut från fönstret och därför kan det vara klokt att sätta blecket innan man sätter fönsterfodrets undre del så det finns utrymme för fall. Fönsterbleck ska alltid bockas upp i gavlarna, men du får aldrig klippa upp plåten i hörnet. Istället gör du en”knyta”, som en paketvikning, i hörnet och viker in den överblivna trekanten antingen mot fönsterkarmen eller åt sidan, vilket som du känner är lättast att få tätt och snyggt. Detta varierar mellan plåtslagare också, men funktionen, att det blir tätt, är huvudsaken.

Överbleck till fönster kan även användas på höga träfasader som listbeslag tvärs över hela fasaden istället för att skarva panelbrädorna. Då ska det finnas en bräda bakom som ger stöd åt blecket och spikfäste för panelen. Plåtarna ska överlappa varandra och helst även skjutas in i varandra för snyggast skarv. Det gör du genom att du ”snipsar”, klipper bort, en del av ena plåtens omslag och skjuter in blecket minst 100 mm under den andra.

Hängrännor och stuprör kallas av branschen takavvattningssystem. Varje del i systemet är kanske inte så dyr, men sammanlagt blir det många tusenlappar. Särskilt om taket har många vinklar, hörn och takkupor. Många husägare tycker att cc-måttet på 60 cm mellan rännkrokarna som håller hängrännan är lite väl tätt och sätter dem glesare.

– Det folk inte tänker på är den kraft snö och is har, säger Ulf Karlberg.

För den som är intresserad av byggnadsvård finns ytterligare en fördyring. Det var först på 1950-talet man kom på att tillverka stuprörsvinklar med runda böjar maskinellt. Innan dess tillverkades rörvinklarna för hand och de blev då kantiga. För den som vill ha tidstypiska, gammaldags skarprörsvinklar till ett hus som byggts före mitten på 1950-talet tillkommer en kostnad på många hundra kronor för varje rörvinkel eftersom dessa fortfarande tillverkas hantverksmässigt. Det finns idag färdiga skarprörsvinklar hos de stora grossisterna, men de ingår sällan i bassortimentet hos återförsäljarna.

Hur skarven på stuprören ska placeras råder det delade meningar om. Enligt Bygg-AMA ska skarven vändas ut från fasaden för att undvika skador om röret fryser sönder. Sten- och putsfasader är särskilt känsliga för den typen av vattenskador. Många väljer ändå av estetiska skäl att vända skarven inåt mot fasaden. Gör du det bör du vara medveten om den ökade risken och vara extra noga med att inspektera stuprören varje år.

Plåt som takmaterial

De flesta hus har plåtdetaljer på tak och fasad, men plåt har sedan 1800-talet allmänt använts som taktäckningsmaterial. Det finns exempel på plåttak från 1500-talet. Fördelen med plåt är att det är ett lätt material som inte kräver lika stabil underkonstruktion som exempelvis tegel. En annan fördel är att plåten kan göras tät på riktigt lågsluttande tak och på tak med många vinklar.

Det klassiska plåttaket hade skarvar både längsgående och tvärs mot takets lutning. Det berodde på de format plåten levererades i förr. Numera används oftare bandplåt på rulle som läggs i takfallets hela längd.

På äldre hus med plåttak ser man ibland ståndrännor i takfallets nedre kant. Det är det gamla sättet att lösa takavvattningen istället för hängrännor. Ett riktigt plåttak med ståndrännor är ett gott alternativ för både äldre och nybyggda hus, men det kräver förstås att man anlitar en riktig plåtslagare.

Idag finns ett flertal takplåtprodukter som är relativt enkla att lägga själv. Det är olika typer av plåtar som antingen skarvas genom att läggas omlott eller med olika snäppsystem. Dessa typer av plåt kan ofta läggas av lekmannen. På släta takfall utan några hinder är det sällan några problem, men Ulf Karlborg menar att det kan bli bekymmer med anslutningen runt skorstenen, ventilationshuvar och rörgenomföringar.

– Det förekommer beslag som man bara trär in under takplåten ovanför, men det är svårt att få hundra procent tätt, säger Ulf Karlborg.

En lösning är att låta en plåtslagare tillverka ett tätt beslag som fortsätter med en slät plåt ovanför skorstenen, ventilationshuven eller rörgenomföringen ända in under nockpannan eller nockplåten. Nackdelen med det är att taket inte ser enhetligt ut och att merkostnaden kan kännas orimligt stor, kanske lika stor som för resten av taket.

Takplåtens olika utföranden ger olika uttryck och påverkar husets utseende. Korrugerad plåt finns med mjuka sinuskurvor eller trapetskorrugerad och passar bäst på enklare byggnader, men kan naturligtvis även användas på boningshus. Takplåt som ser ut som klassisk bandplåt men snäpps ihop kan vara ett billigare alternativ än att anlita plåtslagare om taket inte är för komplicerat med mötande fall och många genomföringar. Det finns också plåt som utseendemässigt försöker efterlikna tegeltak. Dessa läggs ofta på läkt och fungerar utmärkt. En del av dessa tak är känsliga att gå på eftersom det inte finns något stöd under den relativt tunna plåten.

Takprodukter i bygghandeln

Här är några av de fabrikstillverkade plåtprodukter som finns i bygghandeln.

Takplåt         
Korrugerad plåt, pannplåt, plåttegel, släta plåttak med snäppkanter. (Bandplåt kräver plåtslagarkompetens och köps oftast av plåtslagaren.) 

Fotplåt
Monteras på takfallets nedre del för att leda bort vatten från takfoten och skapa en droppnäsa ner i hängrännan.

Vindskiveplåt
Monteras på vindskivan för att överlappa skarven mellan vindskiva och taktegel (eller ibland takplåt). Ersätter vattbrädan som förr spikades på vindskivans ovansida.

Ränndal
Plåt som monteras i ränndalen där två takfall möts. I vissa trakter kallas det vinkelränna.

Nockplåt
En bockad plåt som monteras över nocken på många moderna plåttak.

Takavvattning
Takavvattningssystem består av många delar som hängränna, stuprör, rörvinkel, omvikningskupa, utkastare, rörsvep, räknnkrokar, ränngavlar. Takavvattningen ska leda bort vattnet från taket för att skydda fasaden.

Överbleck
Bockad plåt som monteras ovanför fönster för att leda ut vatten som rinner längs fasaden. Överbleck används ibland även vid skarvning av panelbrädor och nertill på fasaden för att skydda grunden.

Fönsterbleck
Sitter under fönstret för att leda vatten ut från fasaden.

Tröskelbleck
Monteras i ytterdörrens tröskel för att skydda mötet mellan tröskel och fasad.

Verktyg för plåtarbeten

Plåtsaxar går att köpa för ett överkomligt pris på byggvaruhuset. De är ofta hel ok att arbeta med. Många märker efter ett tags klippande att de plötsligt blir sämre, men det är i regel enkelt att åtgärda. Ibland räcker det med att dra åt muttern. Ibland får man lossa på muttern, dra åt skruven och därefter låsa muttern igen.

Falstång är bra att ha, men den kostar lite mer och det kan kännas lite onödigt för ett verktyg som används sällan. Falstången är bra när man exempelvis bockar upp kanter på fönsterbleck. Många bockningar går att göra genom att hålla plåten mot en stadig kant och knacka med plast eller träklubba.

Plåtslagarhammaren har fyrkantigt huvud och en pen i bakänden tillskillnad mot snickarhammarens runda huvud och klo för spikutdragning. Plåtslagarhammaren underlättar för att komma åt och knacka till fönsterbleck längst in i hörnen.