Renovera, Tak

Byta tak - själv eller anlita hantverkare?

Ett takbyte är en kostsam historia så det kan kännas lockande att göra arbetet själv. Och visst klarar många uppgiften själv, men man ska veta vad man ger sig in på. Här berättar vi vad som är bra att känna till vare sig man anlitar entreprenör eller gör jobbet själv.

Charlie2 berättar om sitt takbyte i tråden "Takbyte (allt görs av firma)".

Charlie2 berättar om sitt takbyte i tråden "Takbyte (allt görs av firma)". Foto: Medlem charlie2

Att byta takpannor med allt vad det för med sig är ett omfattande och viktigt arbete som förtjänar både planering och omsorg. Om inte taket är tätt är huset riktigt illa ute. Takbytet kostar mycket så det gäller att veta vad det handlar om. Här går vi igenom vad du behöver ha reda på. 

De flesta husägare tvekar att gå upp på taket och tanken på att utföra arbete på den höjden får de flesta att ringa en entreprenör. Och det är antagligen bäst i de allra flesta att leja ut hela arbetet. Den som är van att bygga själv kan naturligtvis spara pengar på att göra jobbet själv. Många av arbetsuppgifterna är egentligen inte särskilt komplicerade, men man behöver ha koll på hur allt ska utföras så att det blir rätt och man slipper drabbas av obehagliga överraskningar. Dessutom är arbetsuppgifter som är enkla att utföra på marken knepigare när man dessutom arbetar högt upp och på ett brant tak. 

I vissa kommuner krävs bygglov för att byta takmaterial eller färg på taket. Det kan också krävas en bygganmälan för att utföra ett takbyte. Enklast är att höra med byggnadsnämnden i ett tidigt skede i planeringen.

Anlita plåtslagare när du byter tak

Även om du gör gör själva takläggningen själv bör du leja ut plåtslageriarbeten. Anslutningar runt skorsten, inklädning runt takkupor och andra komplicerade genomföringar i taket kan det kräva skräddarsydda lösningar och då är plåtslagaren rätt person. Takfotsplåtar sätter man själv i samband med tätskiktet. Vindskiveplåtar kan man också montera själv om det passar med fabrikstillverkade standardplåtar.

Plåtarbete runt huv

Plåtarbete runt huv Foto: Medlem oceanis

Kostnaden för takbytet kan landa på 175 000-250 000 kr eller ännu mer för en villa. Självklart beror det på hur taket ser ut. Ett komplicerat tak med brutet takfall eller flera takfall som möter varandra med ränndalar och många krångliga hörn blir förstås dyrare än ett enkelt, rakt sadeltak. Arbetskostnaden kan uppgå till så mycket som två tredjedelar av totalkostnaden så även efter ROT-avdrag blir det mycket pengar att spara in för den som kan utföra arbetet själv. Men takbyte är inget enmansjobb utan man får ta hjälp av hugade släktingar eller vänner och antagligen vara beredd att rycka in med några arbetsdagar när de behöver hjälp någon gång. 

Olika takpannor och olika tätskikt

Takpannor tillverkas antingen av tegel eller betong. Arbetsgången är ungefär densamma. Tegelpannor har generellt lite längre livslängd än betongpannor, men å andra sidan måste tätskiktet, det vill säga underlagspapp eller underlagsduk bytas åtminstone någon gång under pannornas livstid. 

Tätskiktet är kanske takets viktigaste del även om det inte syns eftersom pannorna ligger ovanpå. Principen är att alltid byta tätskiktet om man ändå måste ta ner takpannorna. Traditionellt har man använt underlagspapp, men underlagsdukar rekommenderas av allt fler. Duken har flera fördelar. Den andas och släpper igenom fukt inifrån byggnaden samtidigt som den håller tätt utifrån – ungefär som en modern regnrock. Duken har betydligt lägre vikt. En rulle på 15 kg kan räcka till ett helt takfall. Det gör det säkrare och snabbare att arbeta med. Rullarnas bredd är en meter jämfört med takpappens halvmeter och det snabbar också upp arbetet. En samlad bedömning är att dukens fördelar överväger även om man låter en firma göra arbetet. 

Se till att få rätt typ av underlagsduk. Det finns dukar som är avpassade för tak utan råspont eller annat undertak. Då fästs duken direkt mellan takstolarna och är genomtrampningssäker. Andra dukar är avsedda för att läggas på undertak av trä. Viktigt att veta är att underlagsduken inte klarar solljus någon längre tid. Man ska alltså försöka få upp takpannorna någorlunda snabbt efter att duken lagts. 

Underlagsduk

Underlagsduken är på. Foto: Medlem mattetvilling

Välj rätt panna till taket

När det gäller takpannor är en vanlig rekommendation att välja pannor som i så hög utsträckning som möjligt liknar de pannor som huset hade när det byggdes. Då fungerar de bäst ihop med husets arkitektur. Ett äldre hus bör med andra ord ha tegelpannor eftersom betongtakpannor började användas först på 1950-talet. Nylagda tak av röda betongpannor är ganska lika tak med lerpannor, men efter några år ser man att materialen åldras olika. Betongpannorna får en jämnare ton, medan lerteglet får en mer levande yta. Glaserade pannor förekommer, men är vanligare nere i Europa. På äldre hus kan de se lite väl pråliga ut, men på villor av modernare snitt kan de bli en elegant hatt.

Betongpannor är falsade och även om de är lite tyngre är de enkla att lägga så taket blir tätt. Numera finns moderna falsade lertegelpannor som är lika lätta att få på plats, men väljer man traditionella ofalsade tegelpannor och kanske rentav enkupiga pannor är det lite mer pysslande för att få till det. 

takskola_betongpannor

Takpannor görs i flera färger och material.

Takpannorna utgör en stor del av slutkostnaden och det finns pannor i olika prisnivåer. Generellt är betongpannor billigare än lertegel, men skillnaden är inte alltid så stor. Det finns lyxiga betongpannor som är dyrare än enklare tegelpannor.

Läkten håller pannorna på plats

Läkt ska vara minst 25x38 mm på ett råsponttak. Men det skadar inte att gå upp i dimension, särskilt som man gärna använder läkten som stege under arbetet. Grövre dimensioner håller också längre. Ska läkten läggas direkt på takstolarna utan råspont krävs 45x70 mm läkt.

Takskola_läkt

Läkten på plats Foto: medlem Charlie2

Byggnadsställningar är absolut nödvändiga för säkerheten vid takbyte. Ställningarna ger en plattform och staket längs takfoten, men när man arbetar invid gavlarna är även livlina och säkerhetssele att rekommendera. För den som bygger själv är det en god idé att verkligen lära sig hur säkerhetsselen fungerar så att man klarar att fira sig ner om olyckan skulle vara framme. Även om linan hindrar att man faller i backen så är det viktigt att snabbt komma ner på ett kontrollerat sätt. 

Säker på taket

När man ändå gör om hela sitt tak ska man passa på att se över säkerhetsanordningar på taket. Takstege och arbetsplattform för sotaren, nockräcke som tjänar som fäste för livlina vid arbete på taket och kanske även snörasskydd. Det finns regler om hur dessa ska monteras och det finns goda skäl för dessa regler. Vanliga bärläktssteg är bara tillåtna om fasadhöjden är under 4 m och takfallets lutning understiger 45 grader. Annars krävs en fast monterad takstege. 

Taksteg

Taksteg. Foto: Medlemmen Suhagg

En annan detalj som är värd att tänka på är att montera fågelband längs takfoten. Fågelbandet hindrar fåglar att komma in under takpannorna och bygga bo. Visserligen behöver också småfåglarna bostäder, men det samlar en massa skräp som täpper till och håller fukt under pannorna. Till nocken finns också speciella nockband för att garantera en tät anslutning och hindra snö, skräp och fåglar att komma in under nockpannorna.

Ta in offerter från flera takläggare

Den som låter en entreprenör göra jobbet bör ta in offerter från minst 3-5 olika företag. Fråga gärna efter referenser. Har dina grannar nyligen lagt om taket är det värt att bjuda på lite kaffe och bröd för att få veta både vad som gått bra och vad som inte gått så bra. Se till att få in offerter som liknar varandra så att det går att jämföra. Var noga med att kontrollera vad som ingår i offerten. Ställningar, bortforsling av avfall, vilket material specificeras, hur många arbetstimmar beräknas och försäkringar är några poster som bör finnas med. Se alltid till att allting finns med i det skrivna avtalet. Ett muntligt avtal gäller visserligen juridiskt, men om det kommer till tvist är det alltid svårt att bevisa vad som sagts om ord står mot ord. 

Läs mer

Projekt: Takbyte (allt görs av firma)