Renovera, Skorsten, Tak

Skorstenshuv - pris, för- och nackdelar

Allt vanligare med skorstenshuv.

Allt vanligare med skorstenshuv. Foto: My Wahlberg

Det är populärt att installera en huv på skorstenen. Men i många fall är installationen onödig och kan rentav utgöra en brandrisk, menar sotarbranschen.

Skorstenshuvar har blivit en allt vanligare syn i småhusområdena. Huvarna kan vara dekorativa, men marknadsförs också som ”ett viktigt skydd mot regn och snö” och som ett bra hjälpmedel för att ”öka draget och få ett bättre inomhusklimat!”.

- Reklamen är vilseledande. I de flesta fall behöver man inte ha någon skyddande huv på skorstenen, säger Johan Schön, teknisk konsulent på Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund, SSR.

Många husägare låter montera en huv på skorstenen efter byte av husets värmesystem. Men även om uppvärmningen inte längre baseras på eldning är det oftast inte nödvändigt att skydda skorstenen mot blöt väderlek.

- Det enda motivet kan vara om skorstenen helt tagits ur bruk och varken rök- eller ventilationskanaler används. Men det är en överdrift att påstå att skorstenen slits mycket snabbare och inte klarar sig utan skyddet.

skorstenhuv

Foto: Medlemmen storstark

Tegelskorstenar drar naturligt åt sig fukt, men fukten försvinner snabbt om man eldar och ventilerar huset. Har huset däremot en stålrörsskorsten kan det vara befogat att skydda den, menar Johan Schön.

- Stålrörsskorstenar har inte förmågan att naturligt avlägsna fukten, så i det fallet kan man få problem med att regnvatten rinner ner i kanalerna.

Det är viktigt att skorstenshuven är rätt konstruerad, i annat fall riskerar den att orsaka mer skada än nytta.

-  Ett vanligt problem är att huven inte är rätt monterad i förhållande till vindriktningen, vilket kan göra att rökgaserna sugs in, snarare än att draget ökar, när det råder undertryck i huset, säger Johan Schön.

En värre risk är att gnistor kan slå upp i huven och falla tillbaka i skorstenens olika kanaler. I medierna har det rapporterats om flera fall där huven bidragit till att soteld spridits via ventilationskanalerna ut i vindbjälklag.

- Problemet uppstår om det är för litet avstånd mellan skorstenstoppen och huven. Man undviker detta genom att förlänga rökröret så att den går upp genom huven.

Sotarna har också noterat att en del skorstenshuvar är krångliga att öppna, vilket leder till praktiska svårigheter vid sotning.

- Huven måste gå att demontera, så att det går att komma åt skorstenskanalerna på ett enkelt sätt, säger Johan Schön.

För- och nackdelar med skorstenshuvar

+ Utsmyckning på taket.
+ Skyddar skorstenstoppen om kanalerna är igensatta och inte längre är i bruk.
+ Skyddar stålrörsskorsten som inte kan avlägsna regnvatten.
- Risk för rök och soteld om huven är felaktigt utformad.
- Kan utgöra ett praktiskt problem för sotaren.

Tänk på!

  • Huven bör ha tillräckligt stort avstånd till skorstenstoppen och vara öppen på alla sidor.
  • Huven ska vara enkel att öppna vid sotning och service.
  • Huvarna tillverkas vanligtvis i lackerad plåt, men finns också i zink- och kopparplåt. Tänk på att materialkvaliteten kan variera mycket mellan olika modeller. 
  • Komplettera gärna huven med ett fågelskydd, som är lätt att demontera.

Pris på skorstenshuvar (beroende på storlek och material)

Standardiserade huvar: 1000-4000 kr.

Måttbeställda huvar: 3000-8 000 kr.

Vissa modeller av huvar är anpassade för självmontering. Kostnaden för att anlita en plåtslagare för montering är cirka 450-500 kr/tim, plus resetillägg. Arbetet tar vanligtvis inte mer än en timme.