Renovera, Tak

Så tvättar du taket

På det här taket har man lagt på Grön-Fri från Jape på den "rena" delen, för två år sedan.

På det här taket har man lagt på Grön-Fri från Jape på den "rena" delen, för två år sedan. Foto: Jape

Våren är här i delar av landet och har du inte redan kastat ett getöga på ditt tak är det hög tid att göra det nu. Våren och hösten är nämligen de bästa årstiderna för att rengöra taket.

Mossa, alger och lavar är växter som trivs på tak, men som inte bör vara där.

– Mossan till exempel, den binder rätt så mycket vatten. Och växterna äter ju på pannan, den tar stryk för det är lite surt, säger Daniel Fredriksson, entreprenör inom fastighetsvård med företaget Danmek.

Rötterna från mossan kan även ta sig runt och under pannorna och skapa oreda bland dem, samt orsaka frostsprängning vintertid vilket skadar takmaterialet. Därför är det viktigt att hålla taket rent.

– Om man väljer att tvätta med kemikalier, vilket jag rekommenderar, så är höst och vår de bästa tiderna att göra det. Detta för att det aktiva ämnet som man använder försvagas av ultraviolett ljus och därför får du inte riktigt samma effekt en solvarm dag. Men så som säsongerna ser ut nu så kan man ju nästan tvätta året om beroende på var man bor i landet, säger Daniel Fredriksson.

Anledningen till att han rekommenderar att man använder någon form av kemikalie är för att han menar att det går snabbast och är bäst ur säkerhetssynpunkt. Dessutom fungerar det oavsett vilket takmaterial du har.

tvättar taket från en skylift

Här tvättas taket från en skylift. Foto: Tak & Fasadtvätt Kalmar AB.

Du kan även rengöra genom att borsta av taket, men då bör du vara medveten om att en mossklump består av sporer och när du borstar så sprider du sporerna. Är det stora mängder mossa kan du dock behöva borsta av taket först för att få bästa effekt från kemikalierna. Är taket brant bör du kanske fundera över att anlita en professionell takrengörare, som har rätt utrustning för jobbet.

Med ordentlig spolutrustning och teleskopslansar med cirka sex meter räckvidd gör du jobbet på omkring två timmar, på ett normalstort hus. Utrustningen gör ju också att du slipper kliva runt på taket, menar Daniel Fredriksson.

Gör du jobbet med bara handspruta tror Danel att jobbet kan ta kan ta en hel dag att utföra.

Ett plåttak kan du rengöra genom att spola av det med högtryckstvätt, som ett alternativ till kemikalier och borstar. Det är dock förenat med vissa risker att göra så.

– Plåttaket går ju i regel att tvätta precis som man tvättar bilen, men har du en spricka i färgen kan du blåsa upp en större fläck, så jag rekommenderar att man tar bort det kemiskt. Då är man minst tid på taket och risken är minimal. Man kan ju inte göra sönder något med vanligt tvättmedel och det spolas av med väder och vind, menar Daniel Fredriksson.

Han talar också om den gamla beprövade koppartråden som du kan spänna upp på taket och när det regnar på den så trivs inte mossan. I vissa fall sägs det fungera, i andra inte.

Steg två efter taktvätten är att hålla det rent så länge som möjligt.

– Det här systemet som vi kör med rekommenderas att man gör om efter runt 4-5 år, det är för att hålla ytan steril så att inget kan växa på den. Men i vissa fall har jag sett hustak som håller sig fina i upp till 10 år, i andra fall bara i 2 år. Det beror på omgivningen, säger Daniel Fredriksson.

En faktor som påverkar växtligheten på taket är hur länge taket utsätts för fukt, växter gillar som bekant fukt och framför allt alger gillar när fukten stannar kvar länge på taket.

Vedeldning och stora träd i närheten av taket är två andra faktorer som påverkar hur smutsigt taket blir. Vedeldning innebär till exempel att det frisätts många näringsämnen som växterna gillar.

Norrsidan är ofta mer utsatt än tak som vetter åt andra väderstreck.

Vad kostar det då att anlita en firma för att tvätta taket? Har du möjlighet får du göra ROT-avdrag för taktvätten. Priserna på taktvätt varierar över landet och med hur stort och hur smutsigt taket är. Firman Tak & fasadtvätt i Kalmar AB uppger exempelvis  på sin hemsida att de tar 2 800 kr inklusive moms och ROT-avdrag för att tvätta ett normalt villatak. Firman LA Takvård visar ett prisexempel på en taktvätt som kostar 7 900 kr, med ROT-avdrag på - 3 200 kr och slutsumma 4 700 kr.