Bygglov

Johan Jakobssons väl utredda brygga och trädäck godkända till slut

Statsminister Ulf Kristerssons statssekreterare Johan Jakobsson har varit i blåsväder sedan hösten 2022 efter ett anonymt tips om regelvidrig brygga och trädäck. Sedan dess har Jakobssons byggnationer utretts av kommun, länsstyrelse och polis. I förra veckan fick ärendet ett avslut.

Johan Jakobsson, statssekreterare.

Johan Jakobsson, statssekreterare. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Det var den 20 november 2023 vi kunde läsa i Dagens Nyheter att Statsministerns statssekreterare har ett olovligt trädäck. DN “avslöjade” att Värmdö kommun hade öppnat ett tillsynsärende efter ett anonymt tips om en brygga och ett trädäck på en ö utanför Sandhamn, som skulle vara byggda i strid mot strandskyddsreglerna.

Därefter har kommunen utrett brygga och trädäck under mer än ett års tid. Även polisen och länsstyrelsen har undersökt byggnationerna.

Johan Jakobsson och hans hustru köpte fritidshuset med befintlig brygga och trädäck 2015, som de under årens lopp återställde och moderniserade efter en skada, i stort sett till samma utförande som tidigare. 

Johan Jakobsson hänvisade vid kommunens utredning till att det fanns ett besked från 2004 om att platsen för den söka åtgärden hade tagits i anspråk som tomt och att allemansrätten då inte gällde. Även om kommunen menade att det beskedet inte längre var giltigt, så valde man att godkänna upprustningen av brygga och trädäck i efterhand, men man anmälde det till polisen som även de startade en utredning.

Länsstyrelsen i Stockholms län bestämde sig sedan för att överpröva Värmdö kommuns godkännande i december 2023, då de menade att det fanns skäl för att anta att det inte finns förutsättningar för dispens för bryggan. Vad gällde trädäcket misstänkte man på Länsstyrelsen att en brist i ärendets handläggning kunde ha haft betydelse för ärendets utgång. 

Men förundersökningen hos polisen lades ner i början av det här året och även Länsstyrelsen verkar ha gått bet på att hitta fel i byggnationerna. I förra veckan meddelade Johan Jakobsson följande på X:

“Ärendet med min riksbekanta brygga är nu avslutat och den är slutgiltigt godkänd. De många, säkert kloka och flitiga, myndighetsföreträdare, socialdemokrater och journalister som fördjupat sig i plankorna på vår tomt kan nu bidra till samhällsutvecklingen på andra sätt.”