Tak, Tillbyggnad

Att bygga takkupa

Homeja till vänster, frontespis till höger på den här skånelängan.

Homeja till vänster, frontespis till höger på den här skånelängan. Foto: Marlén Eskilsson

Vad är viktigt att tänka på när det är dags att bygga takkupa? Och hur går det till när snickaren bygger den? Vi pratade med en arkitekt och en snickare för att få svar på frågorna.

Takkupan har funnits med sedan många år tillbaka, men har förändrat utseende och både minskat och ökat i popularitet under åren. Före 1900-talet var takkuporna ganska sällsynta beroende på att man då sällan inredde vinden utan nyttjade detta utrymme som kallvind för förråd med mera.

Under 1920-talet var det populärt med få så kallade homejor, vilket är väldigt små takkupor med halvmåneformade fönster, medan det på 1970-talets prefabricerade hus ofta byggdes större takkupor klädda i trä. Funktionalismens platta taklandskap tillät inte några takkupor och därför finns det inte så många från denna epok.

Homeja takkupa
Två homejor på nybyggt hus. Foto: Marlén Eskilsson

Ska du bygga en takkupa är det placering och formgivning som är de viktigaste första stegen.

– Något som är fint är om man försöker få takkupor med glas eller fönster i hörn, så att man inte bara ser rakt fram. Man får utsikt snett. För ofta hamnar takkupor som ett litet schakt i rummet, då är det fint om man kan se snett, säger Ingvar Blixt som är arkitekt och vd på Ritningen Arkitektbyrå.

Rak takkupa
Moderna takkupor, Danmark. Foto: Marlén Eskilsson

Han nämner flera fördelar med att ha takkupa på huset, till exempel att det är ett stiligt sätt att släppa in naturligt ljus på övre planet eller på en vindsvåning som du vill inreda men som saknar fönster. Du får också en fin utblick åt olika håll om du placerat takkupan på ett bra sätt. Det kan slutligen också vara ett sätt att öka den användbara ytan på ett vindsplan där takhöjden är låg.

Ingvar Blixt menar att placering och form är a och o vid den här typen av investering. Felaktig placering kan förstöra en vacker form på taket. För det är just en investering, då du både behöver skaffa bygglov och ha dit flera olika typer av yrkesgrupper som ska ta bygga den.

Gammalt hus med takkupor
Annorlunda lösning av fönster på vinden, Öland. Foto: Marlén Eskilsson

– Placeringen bör man göra så att den hamnar åt något vackert håll, där man ser något intressant, eller så att man får in mycket ljus. Den bör inte placeras för högt upp, men heller inte för nära takfoten, för då ser det oproportionerligt ut. Man bör studera hur takfallet ser ut, så att den placeras på ett snyggt sätt. Takkuporna ska helst inte ligga nere vid hängrännan. Det vill säga om man inte väljer att bygga en frontespis som är en uppbyggnad på taket i liv med ytterväggen, som kan vara ett bra alternativ.

Takkupor och frontespis
Takkupor och frontespis på nybyggt hus. Foto: Marlén Eskilsson

Samtidigt gäller det att takkupan matchar ditt hus.  Den får inte vara så stor att den dominerar och den bör heller inte vara för liten, för då försvinner dess funktion. Den får gärna anpassas till husets stil.
– Jag tycker att om man ska göra en takkupa på ett befintligt hus är det viktigt att studera vilken arkitekturstil byggnaden har och utifrån den och de rumsliga behov som den skall uppfylla utforma takkupan på ett intressant sätt.

På de flesta hus är det en fördel om den stämmer överens med husets uttryck men det kan ibland vara en fördel om den ges en stark form eller ett eget uttryck.
– Det är extra roligt om kupan upplevs som ett litet smycke på taket, säger Ingvar.

Takkupor på mansardtak
Takkupor på mansardtak, både smycke och funktion. Foto: Marlén Eskilsson.

Materialval är en annan del du bör fundera över. Ingvar föredrar plåt framför trä eftersom det innebär att inte krävs så mycket underhåll.
 

– Det är inte så praktiskt att ha trä på dem, det är svårt att komma upp och underhålla när det ska målas, speciellt om du har ett tak som lutar kraftigt. Hellre då ett material som håller länge, till exempel plåt. Fönstrens funktion och rengöring är också något man bör studera och fundera över.
Han säger också att du bör sträva efter att få dit detaljer som gör just din takkupa unik.

Takkupa i plåt
Annorlunda takkupa i plåt. Foto: Marlén Eskilsson

240 timmar

Att bygga en takkupa är inget som gemene man ger sig på men för en professionell är det inte ett jättekomplicerat projekt. Mikael Juutilainen, snickare på MTB Sverige, har byggt flera takkupor och anser att det är alla momenten som tar tid.

– Det spelar egentligen ingen roll vilken storlek du väljer, med andra ord hur bred den är, för avväxlingen måste ändå dit, säger han.

Det kan gå lite fortare om takkupan är prefabricerad och under 1,40 i bredd för då kan den monteras på plan mark och sedan lyftas upp med kranbil. Men Mikael föredrar lösvirke om takkupan är större eftersom det är enklare att justera detaljer då du bygger den från grunden. Totalt säger han att de bygger en genomsnittlig takkupa på cirka 240 timmar.

Rak takkupa
Rak takkupa på nybyggt hus. Foto: Marlén Eskilsson.

Bygget av en takkupa börjar med att de river taket inifrån så att de får fram takstolarna och kan mäta.

– Nästa steg är själva fronten, då sätter man en syll i botten som väger av så det blir rakt. Sedan bygger man uppåt för att få korrekt höjd. Därefter går man upp på taket och tar bort takpannor och läkt så att det är fritt. Sedan börjar man med sidoväggarna. Råsponten är fortfarande kvar i det här läget så att inget står öppet med tanke på läckagerisk och kyla, säger Mikael Juutilainen.

När detta är klart klär de väggarna med utvändig gips och panel för att därefter bygga takstolarna och klä med råspont och papp.

– Sedan går vi in och börjar med avväxlingen. I och med att man tar bort en takstol måste en del av takstolen som är kvar hållas upp av en balk eller liknande, det kallas för avväxling. Vanligtvis tar vi bort två takstolar, då måste det sitta en balk mellan första och fjärde med spikförband och liknande. Ytan blir då cirka tio kvadratmeter därinne. Två eller tre brukar vi plocka, rent tidsmässigt spelar det inte så stor roll, säger Mikael. 

Nybyggd takkupa
Frontespis och takkupa på nybyggt hus. Foto: Marlén Eskilsson

Här bör det nämnas att man ofta väljer att placera in en takkupa mellan två takstolar om det går, vilket gör att man slipper avväxla med de risker för konstruktionen som det inne bär. Dessutom kommer man ner en hel del i antalet arbetstimmar för snickaren.

Nästa steg är luftspalten, den sätter de underifrån. Sedan isolerar de tak och väggar och sätter plast. Vanligtvis brukar det komma dit elektriker och rörmokare i samband med detta moment för att montera radiator och dra el.

– Sedan sätter vi plyfa och gips runtom. I tak brukar vi ha två lager gips och i väggar brukar vi sätta plyfa och gips. Sedan sätter vi i fönster, foder och invändiga smygar, lägger golv, sätter socklar. Sedan är det kort och gott klart, bara plåttaket kvar men det gör en plåtslagare, säger Mikael.

Missar som kan ske

Bland vanliga fallgropar nämner Mikael för klent virke, för dålig isolering och slarv med avväxlingen så att den blir för svag. Det är delar där du som kund bör hålla ett extra öga så att det blir rätt utfört.

– Ju fler stolar man tar bort, desto grövre måste virket vara för avväxlingen för det är den som bär upp. Med lite snö och tyngd på inser man snabbt att virket måste vara ganska kraftigt, säger Mikael.

Han nämner även att du kan kolla så att pappen går upp cirka 30 centimeter mot gavlarna på kupan och att det finns en underplåt. Men framför allt bör du se till att ställa frågor före bygger så att du vet ifall den hantverkare du anlitar faktiskt har byggt takkupor förut och vet hur ett sådant bygge går till.

– Detta kan man som kund kolla själva och ställa frågor kring. Säger de att det räcker med 120 isolering så ska man kanske tänka till, det ska inte vara mindre än 170 i väggar och 190 i tak. Som kund kan man aldrig fråga för mycket, säger Mikael.