Tak

Lägga sedumtak steg för steg

Lägga sedumtak steg för steg

Foto: Baumraum

Hur lägger man sedumtak, på vilka tak passar det och klarar en privatperson av arbetet? Vi går igenom arbetsgången steg för steg samt tar en titt på andra faktorer såsom uppbyggnad och underhåll av ett sedumtak.

Ett sedumtak är en matta av sedumväxter som man låter vara skydd för takets tätskikt. Det består av växtsubstrat på en geotextil och i detta substrat växer sedumväxter av olika slag. 

Sedum ställer krav på taket

Det är dock inte alla tak som kan ha sedumtak som ytskikt. Ditt tak behöver uppfylla vissa förutsättningar.

  • Inte större lutning än 27 grader
  • En bärighet på minst 50 kilo per kvadratmeter
  • Ett intakt tätskikt

– Har du för kraftig lutning blir sedumtaket för torrt eftersom växterna inte hinner binda vattnet, en lagom lutning brukar vi säga är 8-10 grader för då kan du se taket från marken samtidigt som det blir lagom torrt. Du kan förstås även ha högre eller lägre lutning, men det är ultimat lutning så att säga, säger Ulrica Bjärhov, hos Turfman.

Har du ett väldigt flackt tak krävs en särskild dränerande matta innan du lägger på sedumtaket.

Sedumtak
Foto: Bergknapp

När det kommer till bärigheten på 50 kilo per kvadratmeter så har detta att göra med att sedumtaket väger 50 kilo när det blir vattenmättat.

Kravet på det absolut täta undertaket beror förstås på att sedumtaket inte är vattentätt. 

– Har du ett nytt, modernt tätskikt brukar det vara nog. Men har du exempelvis ett äldre hus med tjärpapp kan det vara bra att lägga ny papp på det. Vi rekommenderar Mataki för gör det själv:are eftersom det säljs till privatpersoner och oberoende tester har visat att det fungerar bra ihop med just sedumtak, säger Ulrica.

Detta gäller alltså när du ska lägga sedumtak på ditt hus. Är det enklare byggnader såsom exempelvis ett skärmtak till din soptunna eller liknande fungerar tjärpapp lika bra.

Lägga sedumtak på uterummet
Medlemmen Henrik_U la sedumtak på sitt uterum. Se länk till hans projekt längst ner i artikeln.

Så lägger du sedumtak steg för steg

Så länge man är två personer så klarar i princip vem som helst av att lägga sedumtak själva, enligt Ulrica Bjärhov.

Börja eller avsluta med plåt i nederkant

Sedumtaket måste för det första utrustas med en rostfri perforerad plåt i nederkant. Det perforerade kantavslutet har till uppgift att hålla kvar sedumen samt dränerar bort överflödigt vatten så att vattnet går ner i hängrännan. 

Det finns två olika vägar att gå när denna ska monteras. Det ena är att du monterar den plåten innan du lägger nytt tätskikt, då kan du skruva den. Det andra sättet - som är mer vanligt på grund av att man ofta får plåten i samma leverans som sedumtaket och då redan har tätskiktet på plats - är att den monteras i efterhand. Detta sker då genom att man placerar en fotplåtsremsa med klisterkant över den delen av plåten som går upp på själva taket. Den ska alltså inte skruvas i detta momentet. 

– När sedumtaket väl ligger nyper det om kantavslutet också så fotplåtsremsan som limmas fast är fullt tillräcklig, säger Ulrica.

Lägga sedumtak
Henrik_U:s uterum när det var klart.

Lägg ut dränerande matta

Om ditt tak är väldigt flackt lägger du nu ut en dränerande matta. Är det däremot inte så att en sådan krävs kommer du nu att lägga ut en vattenhållande filt. Därefter staplas sedummattorna på denna. 

– I vårt fall är de 0,8x1,0 meter stora. Man lyfter i varje hörn, därför behöver man vara två, och börjar nedifrån och arbetar sig uppåt mot nock, säger Ulrica.

Det är bra om du räknar ut hur många mattor som får plats på varje sida, så att den sista som ska hängas över nock får ungefär lika stort överhäng på bägge sidor. 

– Man kan lägga mattorna åt vilket håll man vill, så om 0,8-delen är mest lämplig att placera vertikalt sett till nock så är det det hållet man lägger dem åt.

Cykelförråd med sedumtak
Ett cykelförråd med sedumtak. Foto: Marlén Eskilsson

Plåt vid vindskivor

På sidorna vid vindskivor bör man ha en plåt som går över och nyper om sedumen från sidan, den sträcker sig 3-4 centimeter över sedumen och ska inte ligga rätt ut för då torkar sedumen ut från sidan, den ska nypa om.

Sedumtaket har ingen särskild infästning, dess tyngd håller det på plats. Så när du är klar med att lägga ut det och har plåten på plats är du också färdig med arbetet. Bor du väldigt vindutsatt finns det nät man kan lägga över, men i de allra flesta fall är detta inget som behövs.

Sedumtak
House Behind the Roof av Superhelix Pracowina Projektowa har sedumtak på ena sidan, solceller på den andra. Foto: Bartolomiej Drabik

Underhålla sedumtak

Sedumtaket sköter om sig självt men precis som med ett vanligt tak krävs visst underhåll. Ett vanligt tak tvättar du av, medan sedumtaket behöver rensas på ogräs. En gång om året, vanligen på våren, ser man över taket och rycker bort ogräset. Det kan exempelvis vara en björk som frösått sig i sedummattan, eller gräs som fått fäste.

När taket är nytt är det mer utsatt för ogräs. Men i takt med att det växer ihop sig och blir tätare får du allt mindre sådant underhåll. Efter ett par år brukar det räcka med en snabb översyn.

Något annat som kan vara bra att tänka på är att du kan få problem med att sedumplantorna dör. Har du exempelvis mycket lövträd runtom byggnaden och får problem med ett tjockt täcke löv i ena hörnet som skadar sedumväxterna där kan du antingen låta sedumtaket självt reparera skadan med tiden (detta innebär dock risk för ogräs medan området är kalt). Eller så kan du klippa av några närliggande sedumväxter, kasta ut dem över området där skadan skett och vattna. De kommer då att skjuta rötter ner i underlaget väldigt fort och på så vis repareras området snabbare än om du ska förlita dig på självspridning.

Ytterligare ett alternativ är att du lyfter bort hela skivan och ersätter den med en ny.

– Slutligen kan det vara bra att tänka på att det inte finns något rotskydd. Så låter du bara björken eller gräset slå rot i taket kan du få problem när rötterna letar sig ner. Därför är det årliga underhållet viktigt, säger Ulrica.

Läs mer

Uterum i lärkträ med sedumtak