Renovera, Tak

Välj rätt taktäckning

Husets tak ska tåla blåst, regn och tunga snömassor, år efter år. Därför gäller det att välja taktäckning med omsorg. Vi pratade med en arkitekt och en skadeexpert vid ett försäkringsbolag för att få reda på vad man ska tänka på när man väljer material till taket.

Nylagt tegeltak. Foto: Medlemmen Amstaff_Loco

Nylagt tegeltak. Foto: Medlemmen Amstaff_Loco

Om du planerar att byta tak på ditt hus har du många valmöjligheter. På marknaden finns dels lätta yttertak av plåt, fibercement, shingel eller papp och dels tyngre taktäckning som tegel- eller betongpannor. Det finns också varianter av ”gröna tak” av till exempel halm, torv eller sedum.

Även om utbudet är varierande kan det finnas begränsningar i valet av material. Det säger Per Hemgren som är arkitekt och författare till boken Bygga tak.

Om du planerar att byta ut en lättare taktäckning till en tyngre bör du undersöka om takkonstruktionen håller eller måste förstärkas. Låt en fackman titta på takstolarna eftersom det kan vara svårt att bedöma hållbarheten själv.

betongpannor
Här ligger betongpannor på taket.

En annan begräsning gäller takets lutning. Har du ett flackt eller platt tak är du hänvisad till ett fåtal material – plåt, papp eller gummiduk – som klarar bristfällig avrinning av regnvatten.

Kostnaden för ett takbyte kan minska väsentligt om du har möjlighet att själv göra en insats. Vissa taktäckningsmaterial passar utmärkt för den händige gör-det-självaren.

– Takpapp och shingel är som regel anpassat för ett gör-det-själv-jobb. Även betongpannor är förhållandevis enkelt att lägga eftersom pannorna är likadana sinsemellan, säger Per Hemgren.

Ett traditionellt tegeltak kan vara lite besvärligare, särskilt om man väljer ofalsat tegel där pannorna är lite ojämna och därför svåra att passa in.

plåttak
Ett nylagt plåttak.

När det gäller plåttak går det ofta bra att lägga profilerade plåtpannor. Den andra varianten, slät falsad plåt, kräver däremot fackkunskap.

– När man lägger plåttak krävs stor noggrannhet med infästningarna, särskilt runt skorsten och takkupor där det kan vara svårt att få tätt, säger Per Hemgren.

Takpapp är det material som i allmänhet är känsligast för skador, konstaterar Hans Frank, skadeexpert på Länsförsäkringar Skåne.

papptak
Nylagt papptak på gammalt hus.

– Takpapp har relativt kort livslängd i jämförelse med andra material. Ytbeläggningen slits ned och måste förnyas efter viss tid, vilket är lätt att glömma bort.

Den största faran för taket är stormarna. Den hårda vinden kan flytta takpannor och även skada infästningar i plåttak.

– Betongpannorna klarar stormarna bäst, eftersom pannorna är tunga och ligger jämnt.

halmtak
Den här skånelängan har halmtak.

Tung blötsnö utgör också ett problem för taket, men framför allt är det takstolarna snarare än taktäckningen som inte klarar belastningen.

Det allra viktigaste när man monterar ny taktäckning är att följa tillverkarens föreskrifter, poängterar Hans Frank.

– Var noggrann med att följa instruktionerna till punkt och pricka. Det är viktigt både för takets hållbarhet och livslängd, samt för garanti- och försäkringsvillkoren.

 

Översikt taktäckningsmaterial

Tegelpannor
Allmänt: Tegelpannor förekommer i många kulörer och nyanser, även med glaserad yta. Det finns både en- och tvåkupiga pannor, falsat och ofalsat tegel samt särskilda pannor för flacka tak. Vanligast är tvåkupiga pannor som är enklast att lägga. Väljer du ofalsade tegelpannor, såsom klassiska ”Vittinge”, bör taklutningen vara minst 22 grader.

Fördelar: Lång livslängd och ”behåller sin patina”, i synnerhet ofalsat tegel. Begagnade pannor kan ofta hittas på annons.

Nackdelar: Dyrare än betongpannor. Kräver stor noggrannhet vid läggningen, särskilt ofalsat tegel är svårt att få tätt.

 

Betongpannor
Allmänt: Betongpannor är det vanligaste taktäckningsmaterialet idag och finns i olika färger och former (enkupiga, tvåkupiga och platta). Pannorna klarar en taklutning ner till 14 grader. Till skillnad från klassiska tegelpannor har betongpannor exakta mått. Förr i tiden var betongpannor tunga, men har idag ungefär samma vikt som tegelpannor.

Fördelar: Lång livslängd, mycket frostbeständiga och betydligt billigare än tegelpannor. Också lättare att lägga själv. Stort utbud på tillbehör.

Nackdelar: Anses inte lika vackert som tegel.

 

Plåt 
Allmänt: Tak av plåt, stål och aluminium har blivit allt mer populärt de senaste decennierna. Finns i en mängd utföranden, till exempel bandtäckning med slät plåt och profilerade plåtpannor. De senare kräver vanligtvis en taklutning på minst 14 grader. I kustklimat rekommenderas aluminium som inte påverkas av saltvindar. Tjockleken och ytbeläggningen på plåttaket har stor betydelse för livslängden.

Fördelar: Ett lätt material som anses underhållsfritt minst 25 år.

Nackdelar: Ytbehandlad plåt bör målas om. Bandtäckning kräver en plåtslagare vid läggningen.

 

Papp och shingel
Allmänt: Papptak, impregnerat med asfalt eller tjära, är vanligt på flacka tak. Ytpapp på rulle är lämpligt för gör-det-självaren. Taket bör rengöras från mossa och skräp och kan med rätt skötsel hålla i över 20 år.

Shingel är en senare tids taktäckning bestående av formskurna, självklistrande glasfiberplattor som impregnerats med asfalt. Plattorna är lätta, beständiga mot fukt och passar de flesta hustyper.

Fördelar: Lätt material och billigt. Fungerar bra på flacka tak. Shingel brukar beskrivas som ”det perfekta gör-det-sjäv-taket”

Nackdelar: Papptaken måste underhållas med en kompletterande takmassa på sikt. Behöver som regel bytas efter 20-30 år.

 

Fibercementplattor
Allmänt: Takmaterial av fibercement har numera ersatt eternit, som innehöll asbest. Plattorna finns i olika utförande, bland annat tegelrött vågformade eller skifferliknade. Storleken på plattorna är i regel större än vanliga takpannor, vilket gör att takläggningen går snabbare.

Fördelar: Lätt och miljövänligt material som klarar låglutande tak ned mot 14 grader, i vissa fall ännu lägre.

Nackdelar: Plattorna fästes med skruvar, vilket innebär att de kan vara svåra att byta ut vid skador.

 

Gröna tak
Allmänt: Gräs, torv och vass har använts som taktäckningsmaterial långt tillbaka i historien. Idag ökar intresset för gröna tak, i synnerhet torv- och sedumtak men också stråtak av halm. Torvtaken är beväxta med gräs medan sedumtak består av en matta med härdiga fetbladsväxter. För sedum bör taket ha ett ordentligt tätskikt och lutningen avgör om man behöver ett dränerande eller fukthållande underlag.

Takläggningen kräver som regel en fackman.

Fördelar: Isolerar och skyddar taket. Pittoreskt och miljövänligt.

Nackdelar: Hög kostnad för takläggning. Kräver viss skötsel: gödning och klippning (torv). Endast sedumtak är brandklassat.

 

Plasttak
Allmänt: Plasttak finns att köpa som kanalplast eller som korrigerad plast och används i synnerhet för oisolerade uterum och altaner. Själva plastmaterialet kan variera, men vanligast är det tåliga materialet PVC. Brukar ha en garantitid kring 10 år.

Fördelar: Billigt och lätt att lägga själv. Ljusgenomsläpplig och klarar UV-strålning bra.

Nackdelar: Kort hållbarhet. Svårt att reparera skador. Kräver regelbunden rengöring.