Husdrömmar, Fukt, Tak, Bygga nytt hus

Anebyhuset som läcker i SVT:s Husdrömmar

Bygget av Katjas och Jonnies drömhus var enormt struligt.

Bygget av Katjas och Jonnies drömhus var enormt struligt.

I det fjärde avsnittet av tv-programmet Husdrömmar fick vi följa ett husbygge som kantas av fel och brister som vid programmets slut ännu inte åtgärdats. Vi ringde upp både familjen och hustillverkaren för att höra vad det egentligen var som hände.

- Just nu känns det ganska bra. Jag pratade med Anebyhus VD i morse, han är jätteledsen för allt som har hänt och det verkar som att det vi har förmedlat till byggentreprenören inte riktigt kommit fram på samma sätt till dem. Men nu verkar det som att polletten har trillat ner, säger Katja Tuupanen hoppfullt när vi når henne.

När vi talade med henne dagen innan, innan VD:s samtal, lät det dock inte lika bra. Då var det en frustrerad och uppgiven Katja som inte hade fått något gehör från Anebyhus. Fel efter fel hade dykt upp i huset, även efter att inspelningarna av Husdrömmar hade avslutats. (Reds anmäkning.)

Jonnie och Katja

Vid ett visst skede i bygget blir Katja och Jonnie uppgivna och tror inte längre på ett enda ord hustillverkaren säger.

Missnöjda med entreprenören

I avsnitt 4 av SVT:s Husdrömmar fick vi följa Katja och Jonnies husbygge, som till en början ser ut att gå ganska bra. Det ska bli 202 kvm stort och ha ett garage på 42 kvm. Det ska kosta 4 miljoner kronor. Men i takt med att programmet fortlöpte upptäcktes fler och fler fel. Det var underligt kopplade rörledningar, en felplacerad avloppsstam och dåligt hantverk i köket. Men värst av allt var taket.

felplacerat avlopp

Det första felet de upptäcker är att toaletten är felplacerad.

- På midsommar märkte vi att det forsade in vatten bakom hängrännorna istället för i dem, säger Katja Tuupanen.

Thomas Falk

”Man ser inte felet med blotta ögat, bara när det regnar lite grand", säger projektledaren för bygget, Thomas Falk i programmet.

Nu har det gått ett år sedan huset började resas och åtta månader sedan slutbesiktningen gjordes där det utlovades att alla fel skulle åtgärdas inom tre månader. När byggentreprenören sedan dök upp i början av hösten och försökte fixa felen, uppstod ännu ett läckage från taket och denna gång läckte det in på vinden. Läckan åtgärdades, men familjen hade fått nog, de kände sig inte längre trygga i att huset skulle hålla för väder och vind.

besiktningsmannen

Tätningar är gjorda med en konstig duk man egentligen inte brukar använda, säger besiktningsmannen.

De valde då, i oktober, att ta dit en oberoende besiktningsman. Han konstaterade att vattnet rinner fel och att fönstren måste monteras om.

- Vi sade till Anebyhus att vi absolut inte vill ha mer med den där byggentreprenören att göra, att de får skicka hit någon annan. I januari kom äntligen en snickare hit. Han var helt underbar och fixade genast alla estetiska fel i köket, till exempel de felsågade socklarna och täcksidorna som den ursprungliga byggentreprenören sade inte gick att ordna, säger Katja Tuupanen.

det läcker

När det börjar regna konstaterar de att huset läcker som ett såll.

Takfönstren är dock fortfarande inte åtgärdade, men familjen har kommit överens med Anebyhus om att en fönstermontör specialiserad på deras fönstermärke ska ta över arbetet med dessa.

Byggfelen i Anebyhuset

Hur kan det då få lov att vara sådana här problem under så lång tid?

Precis innan vi ringer upp Katja för vår intervju har Anebyhus VD Peter Bosson just pratat med henne. Han hade ringt henne under morgonen för att be om ursäkt för hur illa processen skötts. Nu har det utlovats hårdare tag och en tidsram för de sista åtgärderna har arbetats fram.

- Nu känns allt lite bättre. Men det är klart, det borde inte ha tagit sådan tid. De har hela tiden tagit ansvar och åtgärdat saker som man tryckt på om, men processen är alldeles för lång från reaktion till handling, säger Katja Tuupanen. 

Felen som fortfarande är kvar inkluderar: 

  • Takfönster som måste ses över och monteras om
  • En garageport som inte går igen ordentligt
  • Felmonterade badrumskommoder

- Nu har vi krävt att få hit folk som vet vad de sysslar med, till exempel en firma som är experter på takfönster, säger Katja Tuupanen och fortsätter:

- Senast sista maj ska de åtgärda allt, då ska sista snickaren ha lämnat huset, säger Katja Tuupanen.

Vi lyckas nå Peter Bosson, VD för Anebyhus, via mejl. Han svarar inte specifikt på våra frågor men kommenterar det inträffade så här.

- Vi är inte heller nöjda med det som hänt och beklagar självklart de fel som har uppstått. Vi har också gjort åtgärder både specifikt i det här fallet och generellt för att detta inte skall inträffa i framtiden. Självklart tar vi ansvar fullt ut i detta ärende och har idag en bra dialog med familjen. 

När Katja får höra vad han skrivit instämmer hon, men påpekar samtidigt att det tagit tid att få upprättelse.

FAKTARUTA / Katjas och Jonnies resa

Januari 2014: Första kontakten med Anebyhus.

Mars 2014: Kontakt med Lantmäteriet för avstyckning av tomten. Problem nummer 1 uppenbarar sig.

-  Vi var på ett möte hos dem där de sade att vi kan stycka tomten hur vi vill. Så vi ritade hur vi ville ha den, men då fick vi ett meddelande en vecka senare att så fick vi inte alls göra utan det fanns en planritning som skulle följas. Vi fick veta att exakt så här måste den styckas, och det visade sig vara rakt igenom friggeboden. Så vi fick helt enkelt plocka ner den nybyggda friggeboden och bygga upp den på ett annat ställe, säger Katja Tuupanen.

Maj 2014: Kontakt med kommunen för bygglovsansökan. Problem nummer 2 uppenbarar sig.

- Vi har valt ett Anebyhus Konvergent, men eftersom kommunen mäter byggnadshöjden från ett visst håll så blev huset för högt. Vi var därför tvungna att beställa en version av huset där taket har roterats. Det gjorde att vi fick problem för det var fullhöjd där sovrummet skulle vara men nu var det bara 1,80 på lägsta punkten där och istället fick vi fullhöjd i badrummet, trappan hamnade fel med mera, säger Katja Tuupanen.

Februari 2015: Huset börjar byggas, och i takt med att bygget fortlöper upptäcks allt fler problem, exempelvis felmonterade takfönster, felplacerad avloppsstam med mera (se artikel för mer information).

Juni 2015: Slutbesiktning och ett antal fel upptäcks som Anebyhus lovar ska vara åtgärdade inom tre månader.

I början av hösten 2015: Det är först efter påtryckningar under hösten som byggentreprenören dyker upp och försöker fixa en del av felen. De lyckas avhjälpa problemen med rör och avloppsstam, men inte övriga fel. Dessutom börjar det läcka in vatten på vinden. Byggentreprenören täpper till läckaget men Katja och Jonnie känner sig inte längre trygga med husets kvalitet.

Oktober 2015: Katja och Jonnie tar dit en oberoende besiktningsman som konstaterar att fönstren måste monteras om. Katja och Jonnie känner att de fått nog och ber Anebyhus att få dit nya hantverkare.

Januari 2016: En plåtslagare monterar plåtar runt takfönstren, men det räcker inte som lösning utan fönstren kommer att behöva ses över och monteras om av ett företag med expertkunskap inom området. En snickare är också på plats och åtgärdar de estetiska felen i köket. Övriga fel är fortfarande kvar.

Februari 2016: Anebyhus lovar att de återstående felen i huset ska vara åtgärdade senast sista maj.

Läs mer

Husdrömmar del 4 - Nyfiken på hustillverkaren