Renovera, Tak, Vad kostar det

Vad kostar det att byta tak?

Dags att lägga om taket? Här går vi igenom alla de kostnader du behöver ta med i beräkningen och visar ett exempel på vad det kostade att lägga om ett tak med tegelpannor.

Nytt tvåkupigt lertegel på det här gamla huset.

Nytt tvåkupigt lertegel på det här gamla huset. Foto: Takläggarn Småland

När vi skulle ta reda på vad det kostar att byta taket valde vi att utgå från ett tak med tegelpannor på ett gammalt hus. Allt behöver bytas, såväl råspont som papp, läkt, takpannor och plåtarbeten.

Takläggarn Småland hjälpte oss att sätta ihop en fiktiv offert på att lägga det här 130 kvadratmeter stora taket med takkupa, där allt ska rivas bort och bytas ut.

Kostnad byta tak:

Totalt: 159 110 kronor exklusive ROT-avdrag

Delsummor
Arbete: 90 980 kr
Material: 68 130 kr
Totalt: 159 110 kr
Avgår ev. ROT-avdrag: - 45 490 kr 

Totalt efter ROT-avdrag: 113 620 kr

Arbetsfördelning
Snickare: 146 timmar á 430 kr i timmen
Plåtslagare: 47 timmar á 600 kr i timmen

Material
Underlagsduk Divoroll Top RU, 8 125 kr
Läkt 25*50mm, 3 000 kr
Takpannor Vittinge 2kupig inkl nockpannor, 24 330 kr
Vindskivor 22*145 modell dubbel, 890 kr
Stormlistbeslag, 590 kr
Taksteg inkl glidskydd cw lundberg, 1 525 kr
Rännor och rör inkl detaljer, 9 000 kr
Råspont 22*95, 12 900 kr
Fågelband 20m, 400 kr
Metaroll nocktätning 10m, 1 875 kr
Plåt till kupa, 2 370 kr
Ställning, 3 125 kr
Slutsumma material: 68 130 kr

lertegel

Ett eventuellt snörasskydd behöver du också ta med i kalkylen. Foto: Takläggarn Småland

Priser på hantverkare
Tänk på att priser på hantverkare varierar från stad till stad samt beroende på hur erfaren hantverkare du har.

Planering när du ska byta tak
När du planerar för takbytet bör du först kontrollera om du behöver bygglov. I vissa områden får bara vissa material och färger läggas på taket.

Priset för ditt tak kommer att variera utifrån storleken på taket och dess utformning, om du behöver underlagspapp eller polyesterduk, hur kraftig läkt du ska ha och vilken takpanna du väljer.

Kostnadsposten för taksäkerhet påverkas av takets lutning och husets höjd. Har du mer än 4 meter fasadhöjd räcker det inte med lösa taksteg, utan du måste då ha en fast, rak takstege. Har du brutet tak måste du också ha fast takstege. Andra kostnader som kan tillkomma är t ex snörasskydd ovanför entréerna.

Se till så att alla delar du vill utrusta ditt tak med finns med när du tar in dina offerter. Ta in offerter från flera olika företag och be dem specificera på samma sätt så att du enkelt kan jämföra vad du får för pengarna. 

Svart glaserat tegeltak

Svart, glaserat tegeltak. Foto: Takläggarn Småland

Råspont och papp
Det som påverkar priset på underlaget till taket är dels vilken slags underlagspapp du väljer och dels om du väljer råspont eller råspontluckor. Råspontluckor är något dyrare men går fortare att montera, vilket gör att slutpriset ändå kan bli lägre.

Takläggarna väljer mellan att lägga en heltät papp såsom YAP eller att lägga en diffusionsöppen underlagsduk av polyester. YAP är tjärpapp och troligen det vanligaste att använda, men den andas inte. Underlagsduk som andas är flera gånger dyrare, men har fördelen att den släpper ut ångan från vinden istället för att stänga den inne, samtidigt som den inte släpper in fukt från utsidan. Detta minskar i sin tur risk för mögel och fuktskador.

Ricky Karlquist på Takläggarn Småland förklarar att de alltid rekommenderar polyesterduk om husägaren har inredd vind. Men han anser samtidigt att det, oavsett hustyp, alltid är det bästa alternativet även om det är ganska mycket dyrare. Den duken gör att risken för fuktpåverkan på råsponten minskar och dessutom är den bättre ur energisynpunkt.

Plåtdetaljer/avvattningssystem
Priset på plåt påverkas av plåtens kvalitet. En kvalitetsplåt är kraftig och har en tjock och bra ytbehandling som skyddar den från skador och rostangrepp, medan en lite sämre plåt är tunnare och har mindre mängd ytbehandling. Den lite bättre plåten har längre livslängd, men kostar också lite mer.

Har du detaljer som en takkupa eller liknande på taket är det främst arbetskostnaden för plåtarbetena som blir högre, eftersom det krävs mycket små plåtdetaljer vid en takkupa.

Totalt, med byte av taket på takkupan och inköp av material, kan du lägga på omkring 15 000-30 000 kronor extra i kalkylen om du har en takkupa. I vår kalkyl utgör takkupan ca 20 000 kronor inklusive moms, inkl. både material och arbetstid.

brutet tak

Tegel på ett brutet tak. Foto: Takläggarn Småland

Läkt
I offerten ovan har företaget använt både strö- och bärläkt som mäter 25x50 millimeter. Fördelen är att de kan köpa in en stor mängd och då få ner priset och samtidigt får du ett kraftigt, hållbart tak.

För att komma ner i pris kan du välja tunnare strö- och bärläkt, eller läktvirke av sämre kvalitet. Byggreglerna kräver strö- och bärläkt som mäter minst 25x38 millimeter. Enligt Ricky Karlquist håller läktkonstruktionen längre om du väljer en tjockare läkt, så det kan löna sig i längden även om inköpspriset blev lite högre.

Vindskivor
När läkten är på plats är det dags för trekantslister på gavlarna och vindskivor. Det som påverkar priset upp eller ned här är huruvida du väljer enkla eller dubbla brädor, och om du väljer grundmålad eller målar själv. Dubbla brädor anses ofta snyggare rent estetiskt och det något bättre stöd, men det är också dubbelt så dyrt. Det är också dyrare att köpa grundmålat än omålat 

Ricky Karlquist förklarar att det råder lite delade meningar om trekantslisten. Den behövs egentligen inte vid bruk av polyesterduk istället för tjärpapp. Tjärpapp är tjockt och rivs lätt sönder eller spricker och därför används trekantslisten. Men vid bruk av polyesterduk behövs den egentligen inte. De sätter den dock ändå för att det inte ska bli något trassel med försäkringar och annat längre fram.

Takpannor
Valet av panna
utgör en stor del av kostnaden för det nya taket. Pannorna står för 25-40 procent av slutkostnaden för materialet. Det finns olika slags pannor och olika tillverkare.

Lertegel, som vi valt i den här artikeln, är en klassisk panna. Men det finns olika slags lertegelpannor som är olika dyra i inköp. En falsad lertegelpanna av god kvalitet är bland det dyraste du kan lägga på taket idag, medan en ofalsad tvåkupig Vittinge, en sådan vi valt i det här exemplet, bara kostar cirka tre kronor mer per panna än en betongpanna av god kvalitet.

Tegeltak åldras vackert och har du redan ett tegeltak idag som du vill lägga om, har du också alternativet att bara byta ut skadade pannor när du lägger om taket. Du tar ner de gamla pannorna, lägger om undertaket, tvättar pannorna, lägger på dem igen kompletterat med så många nya det behövs. En stor kostnadspost i takbytet har då försvunnit.

Prisexempel takpannor:
Betongpanna: Cirka 8 kronor styck
2-kupig ofalsad lertegelpanna: Cirka 12 kronor styck
Falsad lertegelpanna: Cirka 20-30 kronor styck.
Dock går det åt 2-3 fler lertegelpannor per kvadratmeter än betongpannor då betongpannorna är större. De tar även lite längre tid att lägga.

Läs mer 
Välj rätt taktäckning 
Material till taket
Byta tak och bygga takkupor
Eternit - byta ut eller bevara
Köpa snörasskydd