Solcellsinstallatör förstörde plåttak

Husägare fick bucklor i taket - som nu bör läggas om - efter att en byggfirma inte använt trampskydd under solcellsinstallationen.

En husägare står med omfattande skador på sitt plåttak efter att ett solcellsföretag installerat solceller utan att använda avtalat trampskydd. Under installationen uppstod bucklor och deformationer på taket, men företaget och husägaren lyckades inte komma överens om ersättningen för skadorna - vilket ledde till att husägaren gick till Allmänna reklamationsnämnden.

Tvisten står mellan solcellsföretaget som erbjudit en kompensation på 25 000 kronor, med hänvisning till att mindre bucklor är en förväntad konsekvens av arbetet. Husägaren ansåg dock att skadorna var betydligt mer omfattande och krävde en fullständig takomläggning.

Efter att ha granskat fallet kommer Allmänna reklamationsnämnden fram till att skadorna på taket är så pass allvarliga att hela taket behöver göras om. Nämnden rekommenderade därför solcellsföretaget att betala 85 000 kronor i ersättning samt stå för kostnaderna för att nedmontera och återmontera solpanelerna efter takbytet. Summan 85 000 kronor baseras på den uppskattade kostnaden för att ersätta taket.