Renovera, Tak

Byta tak steg för steg

Det gäller att vara insatt i detaljerna när du byter tak.

Det gäller att vara insatt i detaljerna när du byter tak. Foto: Marlén Eskilsson

Arbetsgången när du byter tak är förstås vital att känna till om man tänker ge sig på arbetet själv. Men även den som köper tjänsten har nytta av att vara insatt i detaljerna.

Den som är van att bygga klarar i regel av att själv lägga om sitt tak. Men det är arbetsintensivt så det är bra att vara flera som kan ta i. En god planering underlättar och spar tid och pengar. De flesta fabrikat av takpannor har utförliga lägganvisningar som man bör följa. Här presenterar vi arbetsgången generellt för dig som ska byta ett tak med takpannor.

Förberedelser för att byta tak

Inspektera taket noga. Det är bra om det går att undersöka taket från insidan för att bedöma vad undertaket är byggt av och vilken kondition det är och om mycket kommer att behöva bytas ut. 

Du behöver känna till vilken taklutning taket har. Det påverkar framför allt antalet takpannor som går åt. Takpanneleverantörerna har i sina monteringsanvisningar ofta tabeller där du kan läsa ut takvinkeln. Mät ut en meter vågrätt på husets gavel. Mät sedan höjden till taket från sträckans båda ändpunkter. Minska det högre talet med det mindre. Det tal du nu fått fram jämför du med tabellen för att få fram din takvinkel. 

takvinklar

Taklutningen påverkar antalet takpannor.

Andra mått du bör känna till är takets bredd från gavel till gavel och takfallets höjd från takfot till nock. Om du har ett mer komplicerat tak med mötande takfall blir det aningen krångligare, men inte särskilt svårt. Ytan på den triangel som bildas mellan nocken, ränndalen och avståndet från nocken till takfoten (vid ränndalens slut) beräknas genom att multiplicera avståndet nock/takfot med avståndet längs nocken. Därefter dividerar du med två.  

Skriv en inköpslista för takbytet

Förslag till rubriker i inköpslistan för ditt takbyte:

 • byggställning,
 • presenningar,
 • råspont eller skivor,
 • trekantlist,
 • underlagsduk eller papp,
 • takfotsplåtar,
 • läkt,
 • lertegel eller betongtegel,
 • vindskivor,
 • vindskiveplåt,
 • spik och skruv,
 • färg och penslar till vindskivor och annat som behöver bättras.

Kanske behöver du hyra maskiner och redskap? Räkna med att listan kommer att behöva kompletteras beroende på tak och takets skick. 

arbetsmaterial

Arbetet underlättas om du har allt material hemma redan från början!

Planera tiden för att se till att materialet är hemma när det behövs. Fundera över möjligheten att förvara virke och känsligt material i garaget eller en carport så det skyddas. 

Kontrollera att du vet hur olika produkter ska monteras. Läs igenom monteringsanvisningarna till allt du tänkt använda. Ett tips är att leta monteringsanvisningar från olika leverantörer. Vissa moment kan förklaras bättre eller sämre. 

Har du alla kringprdukter som behövs? Det behövs exempelvis klister för underlagspapp och underlagsduk.

Beräkna takets yta för att beräkna åtgång på tätskikt och mängden pannor. Hur många pannor som går per kvadratmeter varierar, men det går alltid att få uppgift om detta från leverantörerna som också kan upplysa om hur mycket man bör lägga på i marginal för den valda panntypen.

Arbetsgången byta tak steg för steg

1. Bygg arbetsställning.
Ställningskostnaden är beroende av hyrtiden så det gäller att planera så arbetet går så fort som möjligt. Vädret är svårt att gardera sig emot. Se till att ha presenningar redo.

2. Ta ner hängrännorna.
Om hängrännorna är i gott skick tas de ner och läggs åt sidan. Märk upp dem så blir det lättare att få tillbaka dem på samma plats. 

3. Ta ner de gamla takpannorna.
Bygg en enkel ränna som en rutschkana för pannorna så går det ganska fort att ta ner de gamla pannorna om man är några stycken. En eller ett par personer på taket och en där nere som flyttar undan pannorna vartefter. Det går också att hyra en tegel- och materialtransportör med transportband. Den som vänder på slantarna kanske väntar med att hyra den till det är dags att börja ta upp material på taket.

4. Riv gammal läkt och om undertaket behöver lagas även gammal takpapp. Om vindskivorna ska bytas är det dags att ta ner dem också. Försök att få ner dem hela så går det att använda dem som mallar när de nya ska tillverkas.

byta_underlagsduk

Skadade delar på undertak, underlagsduk och läkt måste bytas ut. Foto: Medlemmen charlie2

5. Laga undertaket.
Om takets råspont eller skivor är skadade byts dessa ut så att undertaket är helt och slätt. Sätt trekantlist längs gavlarna. Ska du använda takpapp är det smart att komplettera trekantlisten på utsidan med en 25x50 mm läkt stående på högkant. Då är det lättare att vika pappen runt utan att bryta den. Dessutom blir det bättre skruvfäste för vindskivorna så den gör nytta även om man väljer underlagsduk. 

6. Lägg underlagsduk eller underlagspapp.
Många takentreprenörer rekommenderar idag underlagsduk istället för underlagspapp. Det är klokt för underlagsduk släpper igenom fukt från takets insida, men håller tätt utifrån. Duken har också mycket lägre vikt vilket gör arbetet lättare och mindre farligt. Underlagsdukarna kommer i 1 m breda rullar vilket gör arbetet snabbare. Skär först till en våd med halva rullens bredd och lägg längst ner längs takfoten. Spika sedan takfotsplåten längst hela takfoten. Därefter börjar man lägga duken nerifrån. Upptill läggs duken över nocken. Där två takfall möts behövs en ränndalsplåt. Lägg gärna en extra våd duk längs med ränndalen innan ränndalsplåten monteras. En del ränndalsplåtar har extra stadiga kanter och kräver stöd av läkt i ränndalens riktning. Montera dessa läkt innan bärläkten. 

ränndalsläkt

Ränndalsplåt där två takfall möts. Foto: Medlemmen charlie2

7. Spika ströläkt med CC max 60 cm över duken när första våden är lagd. Se till att hela klisterremsan upptill ligger fritt så att den kan fästas ihop med nästa våd. Spika bärläkten med de avstånd du beräknat. Dessa fungerar som stege när nästa våd ska läggas. Fortsätt hela vägen upp. Takfotsläkten, den nedersta bärläkten, ska vara 20-25 mm högre än de övriga, annars får nedersta pannraden fel lutning. Ställ läkten på högkant eller spika dubbel läkt. 

8. Beräkna bärläktsavstånd.
Hur tätt bärläkten ska sitta är det bra att beräkna i förväg. Vissa takpannor har ett fixerat avstånd mellan bärläkten. Andra pannor har flexibelt läktmått så att det ofta går att planera för att slippa kapa de översta pannorna. Pannornas överlappning ska vara större ju lägre lutning taket har. Detta anger leverantören. Översta läkten ska sitta cirka 3 cm från nockbrädan eller så att pannans klack ryms utan att nockbrädan tar emot. Med ställbar nockhållare blir det problemet lite mindre. Mät avståndet mellan översta läktens ovankant och nedersta läktens ovankant. Dela avståndet med det maximala läktavståndet som leverantören anger för din takpanna och för den taklutning du har och avrunda uppåt till närmaste heltal. Detta är så många pannor som behövs från takfot till nock. Dividera antalet pannor med avståndet mellan översta och nedersta bärläkten så vet du vilket läktavstånd du ska använda. Gör ett par mallar så går det snabbare att sätta bärläkten på samma avstånd.

9. Lägg upp de nya pannorna.
När underlagsduk, ströläkt och bärläkt är på plats är det dags att ta upp pannorna. Med en materialtransportör eller en skylift går det lätt. Annars blir det ett drygt bärande av pannor uppför stegar. Placera ut pannorna i buntar på taket.

lägga taktegel

Lägg ut alla takpannorna i högar på taket innan du börjar, det sparar tid. Foto: Byggvaruhusen.se

Det finns lite olika metoder för att lägga pannorna snyggt och enkelt. Här är en variant. Börja lägg pannorna från höger till vänster. Börja med nedersta raden och justera. Vissa fabrikat har halva pannor att fylla ut med. Lägg därefter den högra raden från takfoten upp till nocken. Fyll på med ännu en rad från takfot till nock och justera lodlinjen. En lång, rak regel är bra som rätskiva. Lägg därefter ytterligare en rad nertill. Fortsätt på samma sätt och kontrollera vartefter att raderna blir raka med rätskivan. Det är bra om någon kan stå på marken och titta så raderna blir raka. De två nedersta och de två översta raderna ska fästas med spik eller kramlor. Olika takpannor har lite olika kramlor. Fäst även två rader längs sidorna och intill skorsten, takfönster och andra genomföringar. Nockpannorna ska vila mot takpannorna på båda sidor och även ha stöd av nockbrädan som de fästs i med skruv eller kramlor. Enklast fäster man justerbara nockhållare och monterar en 45x45 mm regel. 

10. Montera vindskivor och vindskiveplåt.
Plåtarna ska sluta om ordentligt ner i takpannans vågdal.

vindskivor_ny

Vindskivorna och den yttersta takpannan ska täckas med vindskiveplåt.

11. Montera tillbaka hängrännan.

montera hangrannor

Rännkrokarna är monterade och klara för hängrännor. Foto: Medlemmen charlie2

12. Sätt slutligen upp de säkerhetsanordningar som behövs.
Takstege, eventuellt snörasskydd och nockräcke som fäste för livlina och gångbrygga vid skorsten.

taksteg

Foto: Medlemmen charlie2

13. Ta hem en plåtslagare som färdigställer plåtarbeten runt skorsten och andra genomföringar där det krävs specialanpassningar. 

Läs mer

Byta tak själv eller anlita hantverkare?
Projekt: Takbyte (allt görs av firma)