Månadens arkitektritade

En gång i månaden publicerar vi en artikel som heter Månadens arkitektritade.