Månadens arkitektritade

Field House - Funktionell estetik på Fårö

Varför inte börja smått och lämna plats för framtida utbyggnad? David Lookofsky inspireras i Field House på Fårö av gamla fiskebodar och lador, men här i en moderniserad förfinad variant.

Field House på Fårö

Foto: Mattias Hamrén

Field House är uppdelad i tydliga enheter: sovrum i en del, vardagsrum och kök i en annan samt läsrum, entré och bad i en tredje. Arkitekt Lookofsky har helt enkelt tagit en enda lång volym, delat upp den och förskjutit de olika delarna.

 En tydlig materialhantering med exakta mått och stor detaljering utgår från gråtonad sibirisk lärk på utsidan och hårdvaxoljad björkplywood på insidan.

Laduhus

Foto: Mattias Hamrén

David Lookofsky uppger att huset som med mineralullsisolering och vattenburen golvvärme fungerar som året-runt-boende gick på under 2 miljoner kronor i byggkostnader.

– Med tanke på svårighetsgraden när det gäller husets detaljer, och att vi använde bra material i hela huset, kan väl man säga att vi ändå lyckades landa på en hyfsat bra nivå kostnadsmässigt, förklarar David Lookofsky. Bland annat tack vare prefabricerade vägg- och takmoduler, och inte minst en skicklig husbyggare som har egen stomfabrik, egen möbelsnickare och egen konstruktör inom ett och samma företag.

Field House

Foto: Mattias Hamrén

Inspirationen från Gotland och inte minst Fårös fiskebodar och alla lador i det öppna landskapet är inte att ta fel på. Field House är beläget vid en äng knappt en kilometer från havet och gör ett diskret avtryck.

– Idén med att göra en sorts nytolkning av små funktionsbyggnader och fiskebodar var ett viktigt grepp för att få så mycket rumslig variation som möjligt, och för att åstadkomma många avskilda rum på en liten yta både inomhus och utomhus. Det finns många små nischer och vrår där man kan vara avskild från resten av huset och omgivningen.

Field House på Fårö

Foto: Mattias Hamrén

Utsidan är täckt med stående obehandlad certifierad sibirisk lärkpanel. Regn, sol och vind har redan gett den en jämn silvergrå patina. David Lookofsky förklarar att om huset hade byggt i Stockholm, Skåne eller på en skuggig plats så hade det nog krävts en behandling med exempelvis järnvitriol förutom flera plåtdetaljer.

– Klimatet på Gotland är relativt varmt och torrt om man jämför med resten av Sverige. Eftersom huset ligger ganska öppet i landskapet var det inte nödvändigt att behandla panelen. Alla horisontella ytor i trä är spårade alternativt snedkapade på undersidan för att säkra att vatten inte rinner under trät och att virket kan torka när det har blivit fuktigt. 

Field House på Fårö

Foto: Mattias Hamrén

Den valda platsen har satt sitt avtryck i både materialval och form. Genom att bygga i flera olika enheter lämnas också plats för framtida utbyggnader med ytterligare moduler som kan rymma fler bäddar, en studio eller andra drömmar. Här tar David Lookofsky fasta på äldre tiders byggnadsteknik i lador, magasin och industribyggnader där man lade till och drog ifrån alltefter behov.

– Fördelen med att rita ett hus för en specifik plats är att man kan göra något som passar helt specifikt till de lokala förhållanden, och att huset kan få sin karaktär från platsens unika förutsättningar.

Kök med matplats

Foto: Mattias Hamrén

Invändigt är det björkplywood behandlad med svagt pigmenterad hårdvaxolja som gäller. David Lookofsky och beställarna har vinnlagt sig om en hög detaljeringsgrad med exakta möten och utan listverk.

– Kunden var väldigt öppen för nya idéer och tankar kring hur de ville bo och tillbringa sin semester, berättar David Lookofsky som också påpekar att huskropparna är omgivna av björkträd. Det enda kravet de ställde var en hög nivå på detaljer både invändigt och utvändigt, förutom att alla nödvändiga funktioner skulle få plats. 

Hall

Foto: Mattias Hamrén

– Kunden prioriterade kvalitet över kvantitet och därför var det naturligt att huset skulle vara ganska kompakt för att hålla en så pass hög detaljeringsgrad på en liten budget.

Kök

Foto: Mattias Hamrén

Trots de små måtten, Field House är endast 51 kvadratmeter, så ger sadeltaket en variation i takhöjd invändigt med en generös rumslighet.

– Den väl tilltagna takhöjden och de många inbyggda lösningarna gör att huset och rummen känns mycket större än de faktisk är rent kvadratmetermässigt, säger David Lookofsky som understryker att fördelen med att anlita en arkitekt är just att kunna gå ner i volym och ändå få en optimal lösning av alla behov, emotionella såväl som tekniskt funktionella.

Fönster

Foto: Mattias Hamrén

Mötet mellan beställare och arkitekt är inte olikt att gå till en psykolog. Analysen ska ge svar på vad man egentligen drömmer om? Hur ser ens vardag ut och ens helg? Arkitektens uppdrag är att kunna tolka och samtidigt ge något mer än det som förväntas.

– Jag brukar säga att jag vill ge kunden ett hus som de inte visste att de drömde om. Det låter kanske lite klyschigt, men om kunden har förtroende för arkitekten kan man åstadkomma mycket mer än att förverkliga drömmar. För att komma dit måste man som arkitekt ha en viss frihet att kunna prioritera och lyfta fram det som hjälper helheten utan att kunden behöver förlora funktionaliteten. Det är först när alla tanker, idéer och begränsningar sätts ihop till en sammanhängande helhet som det händer något extra.

Fasad i lärkträ

Foto: Mattias Hamrén

Utvändigt övergår huskropparnas betongplatta till att bli terrass, en anspelning på Gotlands kalkstenshällar. Kvadratiska öppningar ger plats till egen plantering.

Kök

Foto: Mattias Hamrén

Köket har en större lanternin som ger rikligt med naturligt ljus. De olika materialen är i modernistisk anda klart åtskilda.

Allrum

Foto: Mattias Hamrén

Huset har inte fått någon särskild akustikbehandling, men David Lookofsky menar att trähus med träväggar generellt sett ger en bättre akustik än betongväggar eller putsade ytor.

– Kanske beror det på att en trävägg har många små fibrer och osynliga ojämnheter och att det finns mjuk isolering och en regelstomme bakom väggarna som tar upp vibrationer. Dessutom utgör golvytan i betong en ganska liten del av husets ytan invändigt och skrå vinklar i taket gör att ljudet inte studsar rakt tillbaka.

Inredning av plywood

Foto: Mattias Hamrén

Glasdörrar

Foto: Mattias Hamrén

Inredning i plywood

Foto: Mattias Hamrén

Förskjutna huskroppar

Foto: Mattias Hamrén

Förskjutna huskroppar

Foto: Mattias Hamrén

Field House

Foto: Mattias Hamrén

Field House

Foto: Mattias Hamrén