Månadens arkitektritade

Dubbelt upp av Claesson Koivisto Rune

Den hemliga beställaren hade önskat en betydligt större byggnad, något som arkitekterna löste genom att skapa lika stor yta utomhus som inne. Genom att arrangera en serie slutna och öppna volymer förskjutna sinsemellan, och med olika inre proportioner, vävs ute och inne samman till en dubblerad bostadsyta. De tre arkitekterna Mårten Claesson, Eero Koivisto och Ola Rune har skapat ett fascinerande stycke arkitektur.

Gavlarna på House of many courtyards

Foto: Claesson Koivisto Rune Architects

Detaljplanen tillät en maxarea om 170 kvadratmeter. Hur bygga dubbelt så stort? Claesson Koivisto Runes lösning var att dubblera de inre rummen med yttre.

– Nyckeln till hela projektet, som vi kallar House of Many Courtyards, var att skära upp det likt en förlängd låda och förskjuta de olika delarna i en alternerande parallell uppdelning längs med den här sammanbindande axeln, säger Mårten Claesson. Lite som en vevaxel i en bilmotor.

Pool

Foto: Claesson Koivisto Rune Architects

Varje volym innehåller en funktion: sovrum, kök med mera. Istället för en förbindande korridor gestaltar arkitekterna en 40 meter lång kommunikationsaxel som förändras alltefter att man rör sig igenom den. Här är det inte längre centralperspektivets objektiva rum som gäller, rummet byter skepnad med rörelsen precis som i filmens och dataspelens subjektiva världar. Här anspelar man på stjärnarkitekter som Zaha Hadid, Thom Mayne och Wolf Prix.

– Vi gör det på svenskt manér utan några stora utsvävningar, det ska vara lite lugn och ro. Men det är allt annat än en modernistisk arkitektur. Det blir skalförskjutning som hos Le Corbusier, en arkitektonisk promenad i en rumslighet som bara går att uppleva i rörelse.

Korridor

Foto: Claesson Koivisto Rune Architects

Svensk arkitektur har på sistone fått åtskillig kritik för att vara fast i ett modernistiskt arv. Många hävdar, utan att titta närmare på byggnaderna, att det bara byggs lådor när det stora problemet inte är estetiken utan att det som byggs inte motsvarar vår tids efterfrågan. Lådarkitektur är knappast något man kan anklaga Claesson Koivisto Rune för, de har dock mer chans att visa vad de är mäktiga i privata projekt.

– Vi känner oss verkligen inte låsta i en modernistisk tradition där formen ska följa funktionen eller konstruktionen, understryker Mårten Claesson. Tvärtom, det som gäller för oss är att formen ska följa upplevelsen. Vi tar vårt ansvar gentemot kundens krav på upplevelser i första hand, därefter gentemot ingenjörskonsten.

Uteplatser

Foto: Claesson Koivisto Rune Architects

Varje rum har anpassade proportioner så att de alla skiljer sig från varandra.

– Volymerna skiljer sig från varandra utifrån placering i huset, förhållande till utsikten, storlek och så vidare. Varje rum har höjd och bredd anpassat så att proportioneringen i tre dimensioner bidrar till en spänning. Ett smalt rum kan vara lågt eller extra högt, ett annat tvärtom, alla har sina proportioner, här följer vi rumskänslan snarare än en matematisk formel.

Matplats

Foto: Claesson Koivisto Rune Architects

Villan ligger i nära anslutning till stranden. Istället för en stor volym ger de uppdelade huskropparna trots sin nästan klassiska framtoning ett diskret intryck i landskapet.

– Villan landar rätt mjukt i en natur som består av övervuxna sanddynor. Vegetationen ger fin böljande grön bas som huset står på. Genom att bryta upp det i mindre block blir det inte så dominant. Skalförskjutningarna och materialvalen gör att det passar väl in med sandstranden och den omgivande naturen.

Trappa utomhus

Foto: Claesson Koivisto Rune Architects

Danska Petersens handslagna Kolumba-tegel har använts till hela fasadbeklädnaden. Teglet togs ursprungligen fram till Peter Zumthors Kolumba-museum i Köln.

– En gång i tiden hade ju nästan varje by i Skandinavien ett tegelbruk, idag är det bara Petersen som producerar lokalt. Vi har valt en kulör som matchar sandstranden utanför, det är knappt man märker huset därifrån, så väl smälter det ihop med landskapet.

Skjutdörrar i glas

Foto: Claesson Koivisto Rune Architects

Proportioner och material har studerats och valts ut med största noggrannhet. De skjutbara glaspartierna har minsta möjliga karm.

– Det är gedigna material tvärs igenom, säger Mårten Claesson. Det är sällan vi har den här kvaliteten i vår tids byggande, men det här huset kommer absolut att hålla mer än 100 år.

Stora fönsterpartier

Foto: Claesson Koivisto Rune Architects

Kommunens stadsbyggnadskontor angav material som trä och puts i detaljplanebestämmelserna. 

– De ytmaterialen är kanske inte så rimliga när årliga stormar med salt vatten piskar fasaderna, vi föreslog betydligt tåligare material. Det var inte några problem med att få igenom teglet, och det är just det som är arkitektens uppgift: att tänja på reglerna utan att gå emot dem. Att vara kreativ helt enkelt.

Uteplatser på rad

Foto: Claesson Koivisto Rune Architects

Golv och markbeläggning är lagt i samma mönster och material både inne och ute.

– Vi har använt sandsten i samma proportioner men i större skala jämfört med tegelförbandet. Där vi har använt trä i undertaket har sågat till i samma mönster för att speglingen ska återfinnas överallt.

Uteplats

Foto: Claesson Koivisto Rune Architects

Även poolen och relaxytorna bildar kompletterande rum utomhus.

Uteplats med utsikt

Foto: Claesson Koivisto Rune Architects

Korridor

Foto: Claesson Koivisto Rune Architects

Garderober

Foto: Claesson Koivisto Rune Architects

Uteplatser

Foto: Claesson Koivisto Rune Architects

Pool och uteplats

Foto: Claesson Koivisto Rune Architects

Förskjutning

Ritning: Claesson Koivisto Rune Architects

Modell av hus

Modell: Claesson Koivisto Rune Architects

Planlösning

Ritning: Claesson Koivisto Rune Architects

Fasadritning

Ritning: Claesson Koivisto Rune Architects