Månadens arkitektritade

Kretsloppsanpassat hus i hus - Ankis Naturhus

Går det att bygga kretsloppsanpassat med gängse teknik och utan gå i strid med befintliga regelverk? Både ja och nej. Greenhouse Living har nära Söderåsens nationalpark i Skåne kommit en bra bit på vägen. Ankis Naturhus beräknas bli nästan helt självförsörjande genom att låta bygga små husvolymer i ett större växthus.

Ankis naturhus

Foto: Kalle Sanner

Anki Poszon hade redan hittat en tomt invid Söderåsens nationalpark, och hade dessutom köpt fyra lätt begagnade bostadsmoduler.

– Visionen för Ankis Naturhus var att integrera ett ouppvärmt växthus med välisolerade, uppvärmda bostadsmoduler, berättar arkitekt Fredrik Olson vid Greenhouse Living i Göteborg. Växthuset minskar energiförlusterna och ger också ett medelhavsliknande klimat.

Invändig trappa

Foto: Kalle Sanner

Att bygga in boendemoduler i ett växthus ger en omgivande tempererad zon som kombinerar egenodling med boende. Ankis naturhus fungerar som permanentboende för två och har en 90 kvadratmeter uppvärmd boyta i totalt 150 kvadratmeter växthus i två våningar.

– Ett naturhus kan vara mer än bara en bostad, det kan kombinera växthus och kretsloppstänk genom att ge energieffektivare lösningar och ta tillvara både spill- och regnvatten.

Läs mer: Naturhus i Vadstena - Grand Designs

Öppen övervåning

Foto: Kalle Sanner

Naturhuset stod klart i september och har därför inte ännu några siffror på energiförbrukning och övriga energivärden.

– Vi har övervägt mer avancerad lösningar i andra projekt, förklarar Fredrik Olson och nämner Naturhuset i Vadstena där man har ett komplett kretsloppssystem som tar hand om allt spillvatten (både svart- och gråvatten). I ett så pass litet projekt som det här är det fortfarande tyvärr alldeles för dyrt. Inte desto mindre låter vi husets gråvatten bidra till takterrassens grönsaksodlingar, endast en tiondel av avloppsvattnet går ut i det kommunala avloppet.

Fasad med stående panel

Foto: Kalle Sanner

Växthusdelen är uppbyggd med limträbalkar och en inglasning med 4 millimeter härdat enkelglas fixerad med aluminiumprofiler.

– Jo, vi hade fått en trögare värmeöverföring med isolerglas, som är betydligt dyrare, säger Fredrik Olson, men traditionella nockventiler och korsdrag från öppningar ger tillsammans med skuggande textiler och omgivande trädkronor ger som mest cirka 35 grader under sommarens hetaste dagar.

Invändig atrium

Foto: Kalle Sanner

Den privata delen med sov- och badrum knyts samma med det mer publika köket via orangeriet som är husets vardagsrum och öppnar upp mot växthusets ouppvärmda del.

– Vår vision var ett nästintill självförsörjande hus för energi, vattenanvändning och näring. Metoden vi valde var att låta ett ouppvärmt växthus fungera som klimatskal för välisolerade uppvärmda bostadsmoduler.

Gavel

Foto: Kalle Sanner

Växthuset förlänger sommaren med grönsaker, blommor, microgreens och annat utöver säsongen. Takets regnvatten tas tillvara tillsammans med husets gråvatten.

Bostadsmodul

Foto: Kalle Sanner

Den arkitektoniska gestaltningen hade förstås underlättats om Tailor Made Arkitekter själva hade kunnat utforma den inre delen, de färdigdesignade byggmodulerna innebär en viss begränsning där bodelen hade tjänat på mer utrymme runt omkring.

– Visst, vi hade nog försökt fått vår kund att bygga ett större växthus om kommunens detaljplan inte haft en begränsning om max 150 kvadratmeter boyta.

Läs mer: Naturhus i Kungsbacka

Naturhus

Foto: Kalle Sanner

Tailor Made Arkitekter och Greenhouse Living samarbetar sedan flera år med att rita Naturhus. Å ena sidan ett arkitektkontor, å den andra teknisk kompetens kring konstruktion energiteknik med bland annat en avloppsdoktor till hands.

– Den här kombon har visat sig helt nödvändig för att råda bot på osäkerhet som kan uppstå under processen när man planerar en byggnad med integrerade kretsloppssystem och växthus. Tack vare vårt breda teams kompetens och att vi driver våra projekt som generalkonsult, kan vi sätta upp byggnader på nya och innovativa sätt.

Kretslopp

Ritning: Greenhouse Living

Istället för att belasta kommunens avloppssystem, är Naturhuset förberett för att stor del gråvattnet från bad, dusch och tvätt samt dagvatten samlas i en tank varifrån det sedan fördelas till växtbäddarna.

– Vårt enda problem med lagstiftningen och kretsloppssystem är att vissa kommunen kan tvångsanslutna fastigheter trots att de har fullgod vattenrening, säger Fredrik Olson. Vi ser inte gråvattnet som en förorening utan som en tillgång, och egentligen så kan kommunerna endast kräva att svartvattnet ska tas om hand, och det utgör ungefär 10% av avloppsvattnet. Det kan dock kännas som en dyr kostnad att ansluta sig om man har en tajt budget.

Läs mer: Bor ekologiskt i Naturhus

Planlösning nedervåning

Ritning: Greenhouse Living

Fredrik Olson blev uppringd av Anki Poszon som vill visa den just införskaffade tomten och de inköpta bostadsmodulerna.

– En innehöll ett litet pentry, en ett badrum och kök, ytterligare två var enklare utan några installationer. Anki visade sig vara en superskön person som genast fick fullt förtroende för vårt förslag att bygga in modulerna i ett växthus med modulerna placerade två och två i varsin ände.

Glastak

Foto: Kalle Sanner

Integrerade solceller i växthustaket ger tillskott till hushållselen och laddar en laddstation för elbilar.

– Många är rädda för att använda trä i växthus, men med tillräcklig luftvolym och cirkulation ska det inte behöva vara ett problem. Det kanske kan bli viss kondensutfällning som man får hålla koll på, men det tål konstruktionen.

Odlingslådor

Foto: Kalle Sanner

De ännu inte helt färdigbyggda odlingslådorna ska kläs med gummiduk och fyllas med torv eller leca till dess att gråvattenbevattningen kopplas på.

Naturhus

Foto: Kalle Sanner

Uppvärmning och ventilation sker med FTX-teknik som ger förvärmd tilluft och återvinning av värme från frånluften.

– Systemet ger även kyla sommartid, säger Fredrik Olson och beskriver hur det finns tilluftskanaler till varje sovrum förutom frånluft från badrum och kök. Växthusinklädningen ger förstås en skyddande effekt som håller ner värmeförlusterna från de uppvärmda delarna.

Naturhus

Foto: Kalle Sanner

Trappa

Foto: Kalle Sanner

Fönster

Foto: Kalle Sanner

Dörr

Foto: Kalle Sanner

Fikonträd

Foto: Kalle Sanner

Växthustak

Foto: Kalle Sanner

Situationsplan

Ritning: Greenhouse Living