Månadens arkitektritade

Villa Radal - skickligt komponerad villaarkitektur i Långedrag

När Bornstein Lyckefors ritade Villa Radal var det bland annat viktigt att förhålla sig till den herrgårdsliknande sekelskiftesbyggnaden på den angränsande tomten med parkliknande miljö.

Arkitektritad Villa Radal

Foto: Erik Lefvander

I Villa Radal gestaltar arkitektkontoret Bornstein Lyckefors återigen en till synes komplex arkitektur som utkragande tak och varierande rumshöjder till trots är närmast självklart direkt. Enfamiljshusets består av tre tydligt definierade volymer som klättrar uppför skafttomten vid Osbergets fot, en knapp halvtimmes spårvagnsresa från Göteborgs centrum. Betong möter trä möter ljus möter utsikt i ett varierat arkitektoniskt uttryck där takkonstruktionen ligger omlott och i ofas med de inre rummen.

Arkitektritad Villa Radal

Foto: Erik Lefvander

Villa Radal är uppförd på en avstyckning från intilliggande villa Schéel från 1915 och dess parkliggande engelska trädgård.

– Den förra ägaren lät stycka av och sälja en del av parken, förklarar arkitekt Andreas Lyckefors. Det var viktigt för oss att förhålla oss till den herrgårdsliknande sekelskiftesbyggnaden och till parkmiljön, och till de olika nivåerna i den här branta sluttningen.

Arkitektritad Villa Radal

Foto: Erik Lefvander

Arkitektritad Villa Radal

Foto: Erik Lefvander

Villa Radal klättrar uppför Osbergets norra brant och består av en murad suterrängvåning och en glasad övervåning vars utkragande takstruktur både följer och kontrasterar mot parklandskapets branta karaktär.

– Vi beslöt att ta ned villans skala genom att bryta upp den i tre distinkta volymer som liksom tandar sig upp. På sikt är tanken att planerade träd ska omfamna villa Radal på ett naturligt sätt.

Arkitektritad Villa Radal

Foto: Erik Lefvander

Arkitektritad Villa Radal

Foto: Erik Lefvander

Den nedre delen består av ett vardagsrum omgivet av alla sovrum, och med en naturligt upplyst trappa som byggnadens nav.

– Trappan länkar uppåt via trappans diagonala siktlinjer, berättar Andreas Lyckefors. När man går uppåt i byggnaden följer man backens slutning uppför berget och ser ut mot parken.

Arkitektritad Villa Radal

Foto: Erik Lefvander

Från den övre delen bjuds utblickar i det omgivande landskapet. Andreas Lyckefors förklarar att rummen hänger samman i plan, men varierar i sektion med takkonstruktioner som ligger omlott och i ofas med de inre rummen. Resultatet blir en rikt varierad arkitektur på både in- och utsida.

– Här uppe når man trädtopparna, det är lite som att stå på en kommandobrygga. Och det finns en särskild dynamik i hur plan och rumshöjder möts, det är lite som att klättra upp i ett träd: där öppnar sig en lucka att se ut i, där är en gren att vila på!

Arkitektritad Villa Radal

Foto: Erik Lefvander

Genom att låta villa Radal tanda sig upp för sluttningen bryts skalan ned. Samtidigt är villan generöst tilltagen på insidan, något som förstärks av den omsorgsfullt genomförda ljusföringen.

– Vi har både högt och lågt i tak, det är både öppet och omslutet tack vare hur plan och sektion överlappar varandra.

Arkitektritad Villa Radal

Foto: Erik Lefvander

Arkitektritad Villa Radal

Foto: Erik Lefvander

Andreas Lyckefors förklarar att man valt material som tål det hårda västkustklimatet. Konstruktionen är i sin tur en hybridstruktur som är utförd med murade väggar, bjälklag och takstolar i trä, träklädda stålpelare och valv av betong. Två strategiskt placerade vindkryss fullbordar balansakten.

– Vi har naturgrå puts på utsidan av de murade väggarna. Terrasserna och de exteriöra yttertaken är klädda med värmebehandlad furu, yttertaket är zinkplåt. Våra kunder ville ha ett slags rå industriestetik inomhus, därför har vi betongskompositskivor armerade med träflis på insidan och slipade betonggolv.

Arkitektritad Villa Radal

Foto: Erik Lefvander

Ytskikten med omålade betongskivor och ett dammbundet betonggolv ger en känsla av natursten och en nästan asketisk miljö. Den omgivande parken bryter in desto starkare tack vare de generösa glaspartierna.

– En del fönster har en bröstning på 90 centimeter medan andra går från golv till tak. Vi har valt material för att ge en materialäkthet i upplevelsen, och som sedan kan kompletteras med färgklickar.

Arkitektritad Villa Radal

Foto: Erik Lefvander

Långedrag uppstod i mitten av 1700-talet som fiskeläge med salteri i Västra Göteborg. Den stora sillruschen resulterade i en väg till Göteborg, men när spårvägen nådde hit ut i början av förra seklet blev det början till semesterboende och åtskilliga arkitektritade villor i en rätt sparsamt exploaterad miljö.

Tvättstuga, garderober och bad är förlagda till den del av entréplanet som vetter mot bergets bakre del. Den andra volymen i bottenplanet består av ett mindre vardagsrum omgivet av flera sovrum. På det övre planet delar trappan upp mellan kök och vardagsrum.

– Solen hittar in olika sätt via det uppbrutna taklandskapet som ibland kragar ut hela 5 meter, det följer inte de tre volymerna plan utan har en egen logik, avslutar Andreas Lyckefors.

Arkitektritad Villa Radal

Foto: Erik Lefvander

Arkitektritad Villa Radal

Foto: Erik Lefvander

Arkitektritad Villa Radal

Foto: Erik Lefvander

Arkitektritad Villa Radal

Planlösning entréplan.

Arkitektritad Villa Radal

Planlösning övre plan.

Arkitektritad Villa Radal

Tvärsnitt av husets placering i sluttning.