Attefallshus, Friggebod

Bygga attefallshus & friggebod för olika ändamål - 19 olika sätt

Det lilla huset kan byggas på olika sätt och för olika ändamål. Här listar vi 19 varianter av friggebod och attefallshus tillsammans med byggnadsingenjör Charlotte Andersson, där hon tipsar om vad du ska tänka på i var och en av varianterna.

Attefallshus och friggebodar kan användas på olika sätt och behöver då anpassas efter det när man bygger.

Attefallshus och friggebodar kan användas på olika sätt och behöver då anpassas efter det när man bygger. Foto: Ann Thafvelin/Nacka kommun

De bygglovsbefriade mindre husen friggebod och attefallshus är omåttligt populära. Vi får bygga alltifrån förråd och garage till växthus och uthyrningsbostad inom ramen för dessa regler.

Charlotte Andersson
Charlotte Andersson

Men det finns en del olika saker att tänka på vid bygget beroende på hur du har tänkt använda huset. Vi tog hjälp av byggnadsingenjör Charlotte Andersson för att få reda på vad som gäller i 19 olika varianter av attefallshus och friggebod. 

Men först ett par generella saker.

 

Bild 1 av 20

Generella fördelar och brasklappar med friggebod eller attefallshus

Attefallshuset Sollentuna

Attefallshuset Sollentuna från attefallsdesign.se som kostar från 635 000 kr.

Som husägare har du ju rätt att bygga en 15 kvm friggebod och ett 30 kvm stort attefallshus på tomten utan bygglov. Fördelar med dessa två byggnader är att du får bygga dem även om du redan utnyttjat all byggrätt för tomten, alltså utöver byggrätten som är angiven i detaljplanen. 

Du får dessutom placera dem på prickad mark, vilket du inte får göra med bygglovspliktiga byggnader.

Det finns också ett par saker som du ska se upp med rent generellt. 

– Håll koll på brandkraven, är byggnaden över 15 kvm stor har man fullt ut brandkrav mot intilliggande byggnader, säger Charlotte.

Brandkraven innebär i korthet att byggnader antingen ska placeras på ett avstånd av minst åtta meter ifrån varandra eller förses med en brandteknisk konstruktion vad gäller väggar, fönster och dörrar. Boverket har en tabell över vilka krav som ställs på konstruktionen beroende på vilket avstånd det är mellan byggnaderna.

Du får göra de flesta arbeten själv, sånär som på eldragningarna som måste utföras av behörig elektriker.

– För övrigt gäller samma konstruktionsregler för de här byggnaderna som på vanliga bygglovspliktiga åtgärder, säger Charlotte.

Bild 2 av 20

Förråd

Förråd i friggebodsstorlek

Medlemmen hahalj byggde ett förråd i friggebodsstorlek. Foto: hahalj

Den kanske vanligaste bygglovsbefriade byggnaden vi uppför på tomten är ett förråd. 

– Det finns inte många krav på en enkel förrådsbyggnad, men den ska förstås klara av att stå emot snölast och vindlast, säger Charlotte Andersson.

Bild 3 av 20

Uthyrningsbostad

Attefallshus

Ett komplementbostadshus från Sommarnöjen, som också tagit bilden.

Attefallshuset kallas ju även komplementbostadshus. När det lanserades i juli 2014 var det bland annat som ett enkelt sätt att bygga ett litet hus för uthyrning på tomten, för att råda bot på bostadsbristen.

Och det kan ju tänkas vara lockande att bygga ett attefallshus för uthyrning eftersom du dessutom skattefritt kan ha en hyresinkomst upp till 50 000 kr per år.

Läs mer: Hyr ut fritidshuset och tjäna 50 000 kr skattefritt

När du bygger ett attefallshus för uthyrning så förväntas det vara en fullvärdig bostad för en eller flera personer, med kök och badrum.

Om attefallshuset ska användas som komplementbostad gäller dessutom samma regler som när du bygger småhus, exempelvis reglerna energihushållning och handikappanpassning (se BBR för mer information).

– Håll också koll på att i byggnader där man förväntas sova ska det finnas brandvarnare och alternativa utrymningsvägar, säger Charlotte.

– Du kan du ha ett vanligt fönster som extra utrymningsväg, som du kan klättra ut igenom, säger Charlotte.

Man får bo permanent även i en friggebod, så länge man klarar handikapp- och energikraven. 

– Här ska man tänka på att badrummet ska vara lätt konverterbart till handikappkrav. Man ska kunna ta sig till köket och använda det. För att den dagen något händer så kommer du att behöva plats, säger Charlotte.

– Det kan ju vara svårt att få till alla dessa funktioner på 15 kvadratmeter, men lyckas man lösa alla kraven så finns inga hinder.

Läs mer: Bygga attefallshus regler
Läs mer: Bygga friggebod i lösvirke

Bild 4 av 20

Växthus

Växthus

Växthus är ett annat litet hus du kan bygga inom ramen för friggebods- och attefallsreglerna. Foto: Sweden Green House

Vilken storlek du väljer på växthuset styrs av hur stor plats du har att ställa det på och hur du vill använda det. Många förordar så stort växthus som möjligt, även på höjden, men ofta sätter utrymmet eller plånboken gränser för hur stort växthus man väljer.

Men tänk på att ju mindre du gör växthuset, desto svårare blir det att hålla en jämn temperatur. En bred dörr kan vara bra om du behöver komma in med en skottkärra.

Charlotte Andersson vill påminna om att lågt sittande glas, under 60 cm från golvet, ska vara härdat eller laminerat.

Köper du ett färdigt växthus så har leverantören dimensionerat det enligt byggreglerna. Ska du köpa begagnade fönster att bygga växthuset av, så får du tänka på att stommen ska klara hållfasthetskraven.

Läs mer: Bygga växthus

Bild 5 av 20

Orangeri

Orangeri

Orangeriet hos Almbacken trädgårdsdesign, som också tagit bilden.

Ett orangeri byggs oftast med åtminstone en hel baksida av solid vägg och täckt tak, kombinerat med stora fönsterytor. 

Tänk på att det blir väldigt varmt i orangeriet när solen ligger på. De flesta som placerar sitt orangeri i söderläge ångrar sig. Skuggan av ett träd kan behövas om solen annars skulle ligga på fönsterytorna stora delar av dagen.

– Sedan är det viktigt att du använder material som tål fukt och ordnar för god ventilation, för med mycket växter blir fukthalten hög, säger Charlotte.

Läs mer: Orangeri förr och nu - konstruktion, placering, inredning

Bild 6 av 20

Bastu

Fristående bastu

Medlemmen MarkoK byggde en fristående bastu i samband med att han byggde ett egenritat hus i lösvirke. Foto: MarkoK

Bastun är ett annat litet hus som behöver byggas med fukttåliga material och god ventilation. 

Gran är ett vanligt träslag i bastur. Asp lämpar sig också bra eftersom det är värmeisolerande och därför svalare att sitta på.

Det traditionella sättet att ventilera bastun bygger på självdrag som ger ganska stora temperaturskillnader mellan golv och tak. Ventilen för inluft till bastun ska helst sitta vid golvet, under aggregatet. Frånluftsventilen placeras ovanför översta laven, diagonalt över rummet, och ska helst leda ut i det fria.

Läs mer: Bygga bastu

– Dörren in till bastun får inte gå att låsa. Det är för att man inte ska kunna låsa in någon i värmen, säger Charlotte. 

– Ska man ha vedeldad bastu så är det extra krav på skorsten, och brännbara material.

Läs mer: Hur har vi byggt våra fristående bastuar?

Bild 7 av 20

Gäststuga

Sommarstuga

En liten stuga placerad på berg, från Sommarnöjen. Foto: Sommarnöjen

Att bygga ett gästhus på tomten ställer inte lika höga krav på konstruktionen som när du bygger ett komplementbostadshus.

– Är det bara sängar som ska stå i gäststugan så gäller utrymnings- och brandkraven, säger Charlotte.

Särskilt okomplicerat blir det om du bygger den max 15 kvm stor som en friggebod. Bygger du större än så, som ett attefallshus, krävs en anmälan och startbesked. 

Bygger du kök i gäststugan så gäller alla köksreglerna med allt vad det innebär av barnsäkerhet, t ex spärrad knivlåda. 

Att du har byggt enligt reglerna i en attefallare följer kommunen upp vid det tekniska samrådet, där ni går igenom en kontrollplan som du ska ha lämnat in.

Bild 8 av 20

Kontor

Attefallshus

Materialet till attefallshuset Viggo från Polhus kostar ca 184 000 kr. Foto: Polhus

Det finns två sorters kontor. Den ena typen av kontor är det du använder själv t ex som egen företagare eller som hemarbetsplats. 

– Här gäller samma krav som för övriga byggnader, säger Charlotte. Du ska ha grundläggande ventilation och bra  ljus så att du ser att jobba. Men tar du in en enda anställd så blir det ett helt annat regelverk och krav på ditt bygge.

– Då har du krav på viss minimibelysning, viss ventilation och handikappanpassning.

– Så man bör tänka efter innan man gör det till en arbetsplats för anställd personal. Då blir kraven mycket mer omfattande, säger Charlotte.

Bild 9 av 20

Bygga attefallshus i två våningar

Attefallshus i två våningar

Ett attefallshus i två våningar från Innerstadens arkitekter, som också gjort grafiken.

Många väljer att göra ett sovloft i attefallshuset. Men om du vill göra två riktiga våningar så måste du ha en våningshöjd på 2.40, vilket inte får plats i ett attefallshus där maximal byggnadshöjd är 4 meter. Alternativet då är att antingen gräva ner sig, dvs bygga källare, eller ett sovloft som är öppet ner till den andra utrymmet. 

– Det är viktigt att sovloftet inte stängs igen, då klassas det som rum och då måste rumshöjden vara 2.40, tipsar Charlotte. Den som vill ha två våningar bör istället stället söka vanligt bygglov.

– Prisskillnaden och hanteringsskillnaden är så liten ur avgiftssynpunkt. Man kanske får en bättre planlösning om man bygger den lite högre, eller större. 

– Man ska inte vara rädd för att det står bygglov, och hanteringen i övrigt för ett attefallshus är exakt densamma som för bygglovspliktiga byggnader. Så har man inte begränsningar på fastigheten så kan man fundera på om inte bygglov vore bättre, säger Charlotte.

Kostaden för bygglov varierar mycket mellan Sveriges kommuner, men många tar betalt efter hur stort du bygger, dvs, bygglovet för ett mindre hus kan vara bra mycket billigare än bygglovet för ett större hus. Kolla med din kommun vad som gäller.

Läs mer: Pris bygglov per kommun

Bild 10 av 20

Bygga litet hus med källare

Attefall med källare

Medlemmen Richard Bygg ville maximera byggytan och gjorde därför en källare till atttefallshuset. Grafik: Richard Bygg

Det finns inga hinder för att bygga källare varken i attefallare eller friggebodar. 

– Men det kan finnas lokala restriktioner i områden där det finns översvämningsrisk. Därför kan det vara så att man blir nekad, säger Charlotte.

En källare måste dräneras och dräneringen ska ligga under golvnivån. Ligger kommunens avlopp högre, behövs kanske pump och det blir det mer komplicerat att dränera. 

– Därför kan det bli ganska dyra extra kvadratmetrar du får med en källare, säger Charlotte. Ju djupare du gör den desto högre jordtryck blir det, så desto kraftigare konstruktion måste du göra. Dessutom krävs att du gör två utrymningsvägar från källaren. 

– Då är det bättre att bygga 50 kvm ovan mark och ta kostnaden för ett bygglov. Men det kan förstås finnas omständigheter när man ändå vill göra det, menar Charlotte.

Bild 11 av 20

Garage

Garage och carport

Garage med carport från Igland Garage. Foto: Igland Garage

Behöver du inte ett alltför stort garage kan du bygga det inom attefallsreglerna.

– Tänk på att du har brandkrav mot intilliggande byggnader för garaget, säger Charlotte.

Om inte garaget ligger minst åtta meter från annan byggnad så behövs en brandteknisk konstruktion.

Läs mer: Bygga garage steg för steg

Bild 12 av 20

Gym

Hemmagym

Scott Van Orums gym där hemma. Foto: Scott Van Orum

Den som vill lyxa till det kan utnyttja friggebods- eller attefallsreglerna för att bygga ett eget hemmagym.

– Beroende på vad man ska ha det till, så kan man fundera på bjälklaget. Kanske inte trä utan kanske betong, säger Charlotte.

Med en stabil grund blir hela byggnaden mer robust, vilket kanske kan behövas om du tappar ner tunga vikter i golvet. 

– Betonggolv kan dock bli lite stumt att hoppa på om det är det du hade tänkt göra, så då kan en lite mer sviktande konstruktion vara att föredra. 

Tänk också lite extra på ljudisoleringen. Med bra ljudisolering blir lättare att spela hög musik  utan att störa grannarna när du tränar.

Läs mer: Bygga gym där hemma

Bild 13 av 20

Spa

Spa i attefallshus

Ett arkitektritat SPA i ett attefallshus från gimme shelter. Foto: gimme shelter

Om du vill bygga en friggebod eller ett attefallshus som ett spa ska du tänka som när du bygger badrum.

– Här gäller det att klara fuktkraven för detta är snarlikt som att bygga ett badrum, säger Charlotte.

Spaet konstrueras alltså som ett badrum. Dessutom behöver du tänka på att ha god ventilation i ditt spa, för här kommer att bli fuktigt.

Läs mer: Spa-känsla i badrummet

Bild 14 av 20

Kombinera friggebod och attefallshus tillsammans med trädäck och pergola

Attefall och friggebod

Ovan ett attefallshus och en friggebod som ligger intill varandra med ett gemensamt trädäck och en pergola som är fäst i var och en av byggnaderna. Foto: Attefallshus AB/30m2.se

Många funderar på om de kan slå ihop friggeboden och attefallshuset på något sätt.

– Du kan placera dem bredvid varandra, men du får inte inte bygga ihop dem. Det viktiga är att de inte är sammanbyggda, skruvade i varandra, säger Charlotte.

– Men det räcker med 1 cm glipa, eller 1 mm för den delen.

Bild 15 av 20

Uterum

Uterum

Ett uterum från Skånska byggvaror. Foto: Skånska byggvaror

Om du vill förlänga trädgårdssäsongen med ett uterum, så går det bra att bygga ett i 15-30 kvm stort utan bygglov.

Att bygga ett fristående uterum är ungefär som att bygga ett växthus, menar Charlotte.

– Man får fråga sig när man vill man kunna använda det, och därefter bestämma hur det behöver konstrueras, säger Charlotte.

Det viktigaste att ta ställning till är om det ska isoleras eller inte och om taket ska vara av glas eller heltäckande.

– Jag gjorde själv misstaget att bygga ett uterum med glastak, men det blev olidligt varmt där inne. Nu byter jag ut det taket till kanalplast istället, säger Charlotte.

Det är också bra att komplettera med isolering i golvet.

Läs mer: Bygga uterum steg-för-steg

Bild 16 av 20

Sjöstuga

Sjöstuga

En stuga vid sjön från Baseco. Foto: Baseco

Om du vill bygga en sjöstuga, dvs en enkel liten byggnad nära vatten, måste du hålla koll på strandskyddet. Strandskyddet är ett generellt skydd som gäller i hela landet och vid alla kuster, sjöar och vattendrag. Där får du inte bygga attefallshus eller friggebod. Det skyddade området är normalt 100 meter från strandkanten, både på land och i vattenområdet, enligt Boverket.

I vissa fall går det att få dispens från strandskyddet. Kontakta ditt stadsbyggnadskontor och diskutera saken.

Bild 17 av 20

Poolhus

Poolhus

15-25 kvm stora Jabo Flex. Foto: Jabo

Det blir allt vanligare att man ställer ett hus i närheten av poolen, där man kan byta om eller dra sig undan för att koppla av i skydd från solen. Vissa använder poolhuset som ett rum där man samlas för att äta och umgås efter en hård dags badande i poolen. 

Placeringen av ett poolhus beror till stor del på hur det ska användas. Ska det vara förmiddagssol, eller bad framåt kvällen? Om man vill ha kvällssol så är det sydväst till och med nordväst som gäller, men det beror också på tomtens beskaffenhet vad som passar bäst. 

Poolhus är i alla fall ett utmärkt exempel på ett hus som passar in i attefalls- och friggebodsreglerna.

Läs mer: Poolhus - planera och designa

Bild 18 av 20

Konstnärsstudio

Attefallshus

Attfallshuset Falsterbo från Westcoasthouse. Grafik: Westcoasthouse

Leonardo da Vinci lär ha sagt att ”en konstnärsstudio bör vara liten, eftersom små rum disciplinerar sinnet och stora rum distraherar det.” På hans tid fanns dock inga attefalls- och friggebodsregler, men dessa kan ju i alla fall dagens konstnärer dra nytta av. 

– Att bygga en konstnärsstudio är nästan som att bygga ett uterum, säger Charlotte

– Här kanske man ska tänka att det är bättre att ha ljusinsläpppen från norr. Gallerier vill inte ha direktsol, utan det gäller att man har en konsekvent färgskala över dagen. Då vill man ha fönstren mot norr.

Bild 19 av 20

Generationsboende - tonårslya eller hus åt mor- och farförälder

Attefallshus som generationsboende

Ett generationsboende på tomten. Foto: ERA Real Estate

När barnen blir så stora att de vill ha mer utrymme och helst är för sig själv kan det vara en lösning att bygga en tonårslya på tomten. För en sådan gäller samma som kraven när man bygger gäststuga eller en komplementbostad för uthyrning, beroende på om du vill att lyan ska vara fullutrustad med kök och badrum, eller om tonåringen ska äta och gå på toa inne i er permanentbostad eller inte.

Och samma sak gäller om du bygger ett hus åt den äldre generationen, någon mor- eller farförälder.

– Jag har haft en kund vars äldre föräldrar hade svårt att röra sig i sitt gamla hus. De löste det genom att handikappanpassa ett attefallshus. De flyttade ut och skänkte huset till sin dotter, berättar Charlotte.

Läs mer: Bygga gästhus - en guide
Läs mer: Bygga attefallshus - regler

Bild 20 av 20

Bilda BRF och sälj av attefallshuset

Attefallshus

Attefallshus på 30 kvm framtaget av Sommarnöjen tillsammans med GAD Furniture. Foto: Sommarnöjen

Vill du tjäna pengar? Bygg ett attefallshus på tomten och sälj det som en bostadsrätt.

–  Jag har hört om ett fall i Stockholm där man byggde en attefallare på tomten vid ett tvåfamiljshus, berättar Charlotte. De bildade en bostadsrätt för tre lägenheter och sålde attefallshuset som en bostadsrätt.