Attefallshus, Bygga nytt hus

Bygg ett bra gästhus - en guide

Bygg ett bra gästhus - en guide

Foto: Sommarnöjen

Det kan vara skönt både för värdfolk och övernattande gäster att kunna umgås utan att behöva leva helt på varandra. Ett eget krypin för gästerna i ett gästhus på tomten gör samvaron så mycket mer avspänd. Här går vi igenom de viktigaste stegen att tänka på för den som tänker bygga sig en gäststuga.

Långväga vänner är alltid välkomna och övernattningar blir förstås nödvändiga. Ett gästhus har kanske stått på önskelistan en tid. För att projektet ska bli lyckat gäller det att tänka efter före.

Lagar och regler

Att bygga kräver bygglov. Men de gamla friggebodsreglerna lever än och om ingen friggebod ännu finns på tomten går det alltid att bygga en liten gäststuga på 15 kvm med 3 m i bygghöjd utan bygglov. För enstaka övernattningar är gäststuga i friggebod en enkel och billig lösning. 

Även med de nyare reglerna för attefallshus går det att bygga utan bygglov, men här krävs en bygganmälan och du måste vänta in startbesked. Kommunen tar ut en avgift för startbesked och slutbesked. Å andra sidan ger attefallsreglerna möjlighet till ett eller flera hus på sammanlagt 30 kvm med en bygghöjd på 4 m. 

Ett attefallshus ger alltså betydligt mer utrymme. Under förutsättning att huset uppförs enligt Boverkets byggregler får det inredas som en självständig bostad. Det ger visserligen betydligt högre byggkostnad, men har fördelen att huset kan bli ett komplement för generationsboende eller uthyrning i framtiden.

Självklart går det alltid att söka bygglov för att bygga ett hus om man inte vill hålla sig inom de riktlinjer som finns för friggebod eller attefallshus. Många drar sig för kostnaden, men när man bygger en gäststuga med lite högre standard kommer bygglovskostnaden inte vara så stor del av totalkostnaden. En fördel med bygglov är ju att man slipper de inskränkningar som följer med attefallshus. I vissa villaområden kan dock nya bygglov vara begränsade och de bygglovsfria alternativen kan då vara enda möjligheten att ändå få bygga sin gäststuga.

Gäststuga
Gäststuga placerad en liten bit från huset. Foto: Sommarnöjen

Var ska gästhuset stå?

Innan man ens börjar fundera över hur gästhuset ska se ut är det klokast att bestämma sig för var på tomten det ska ligga. Många mindre villatomter ger inte särskilt många alternativ att välja på, medan större tomter kan erbjuda flera trevliga möjligheter. 

Några saker att tänka på när du väljer plats:

  • Totalbilden för fastigheten. Hur påverkar det nya huset hela fastighetens framtoning?
  • Tillgänglighet. Blir det för långt mellan boningshus och gästhus? Går det att nå huset även för rörelsehindrade?
  • Avstånd för inkoppling av el, vatten och avlopp
  • Hur påverkar huset användningen av tomten? Går det att skapa harmoniska och användbara ”rum” i trädgården?
  • Hur vänder man gästhuset så att det får en attraktiv entré, uteplats och anknytning till boningshuset, men ändå med en viss avskildhet?
  • Gästhusets placering ska kännas naturlig på tomten så att det harmonierar med boningshus och eventuella andra byggnader. Det ska inte skymma boningshuset eller få en dominerande position utan vara lätt igenkännbar som en komplementsbyggnad.
Attefallshus med loft
Ett attefallshus med loft. Foto: Enkelrum

Hur ska huset se ut?

När du valt en plats är det dags att fundera över hur gästhuset ska se ut. Det kanske ska vara en miniatyr av boningshuset? Ett bra sätt att få komplementsbyggnaden att harmoniera med boningshuset är att matcha arkitekturdetaljer som fasadbeklädnad och färgsättning, fönstrens utseende, takets lutning och material.

Men det finns inga måsten. I ett äldre villaområde kanske du vill få ditt nya hus att smälta in genom att härma den äldre bebyggelsen. Men det går faktiskt att få ett modernt inslag att passa in i en äldre miljö också om det görs med fingertoppskänsla. Ett tips är att låta en arkitekt titta på det hela. Arkitekter har en lång utbildning på just hur byggnader ska se ut, placeras och byggas för att uppfylla behov och inte minst byggbudget. Det är fler än en som blivit glatt överraskad när arkitekten presenterat ett förslag man aldrig skulle kommit på själv.

Liten gäststuga
Medlemmen Cederbusch byggde om sitt garage till en gäststuga. Foto: Cederbusch

Vilken standard ska gäststugan ha?

Är det bara ett extra sovrum som behövs för enstaka övernattningar så kanske en friggebod fungerar. Det går att klämma in vatten och avlopp och även toalett, men det blir förstås trångt om saligheten. Dessutom kräver vatteninstallationer ofta att man håller underhållsvärme och det blir en extrakostnad för en funktion som bara används ibland. Används huset bara som gäststuga enstaka tillfällen bör man kanske även fundera över om det kan fylla andra behov resten av året.

En attefallare ger betydligt större yta och därför bättre möjligheter till ”hotellstandard” med dusch, toa och pentry. Det är också en bra försäkring för att i framtiden kunna hyra ut huset tillfälligt eller permanent. Eller varför inte hyra ut till turister under semestersäsongen när inga privata gäster är på plats. Där finns en möjlighet att åtminstone delvis finansiera bygget.

Avlopp, vatten och elanslutning bör planeras i god tid eftersom anslutningsledningarna utanför måste dras innan grundläggningen.

Friggebod
Friggebod från Husverket. Foto: Husverket

Bygga själv eller köpa färdigt?

Det finns husbyggare som specialiserat sig på att bygga både friggebodar och attefallshus och leverera dem nyckelfärdiga. Det är ett bekvämt sätt att få sitt nya gästhus på plats. Det finns en uppsjö olika modeller att välja bland. Nackdelen kan vara att det blir svårare att matcha in mot boningshus och närmiljö. En annan nackdel kan vara att färdiga hus ofta är anpassade för en plan byggplats och kan vara svåra att passa in på en sluttande tomt utan stora markarbeten. 

Det lönar sig att lägga lite tid på att skaffa sig en överblick av marknaden för färdiga hus. Om inte annat så för att få inspiration till ett eget bygge. En del leverantörer kan erbjuda vissa modifikationer och flera husbyggarföretag kan specialbygga på beställning. Det sista kan vara en tanke om man låter en arkitekt ta fram ett förslag och inte vill bygga själv.

Att bygga själv är för många inte bara ett sätt att minska kostnader utan också ett roligt äventyr. Men man ska vara på det klara med att det är lika många moment i att bygga ett litet hus som att bygga ett stort. Tekniken är i princip densamma och Boverkets byggregler gäller. Utgå alltid från att bygget tar mycket längre tid och kostar mer än den ursprungliga planen. Det som ska göras ska förstås göras bra och helst ska ju nybygget bli en tillgång och gärna öka fastighetens värde.

Attefallshus loft
Medlemmen newk har en friggebod i tomtgräns.

Friggebod - vad gäller?

Utan krav på bygglov får en eller flera fristående komplementsbyggnader uppföras intill bostadshuset.

Byggnadsarea: sammanlagt max 15 kvm
Byggnadshöjd: max 3 m
Avstånd till tomtgräns: minst 4,5 m
Vid tomtgräns mot väg eller allmänning går det oftast inte att få bygga närmare tomtgränsen. Vill man bygga närmare än 4,5 m vid tomtgräns mot granne så går det bra med grannens medgivande. Se alltid till att få grannens skriftliga medgivande, gärna med en situationsskiss som visar husets exakta placering. Ett skriftligt medgivande gäller även om grannfastigheten säljs.

Övrigt: Kommunen kan utöka eller minska krav på bygglov. Många kommuner har friggebodsreglerna på sin hemsida, där också kontaktuppgifter till byggnadsnämnden finns. 
Om det finns strandskydd måste dispens sökas även för friggebod.

Attefallshus
En gäststuga i form av ett attefallshus med trädäck framför. Foto: Polhus

Attefallshus - vad gäller?

Utan krav på bygglov får en eller flera fristående komplementsbyggnader uppföras intill bostadshuset.

Byggnadsarea: sammanlagt max 30 kvm
Byggnadshöjd: max 4m
Avstånd till tomtgräns: minst 4,5 m. Vid tomtgräns mot väg eller allmänning går det oftast inte att få bygga närmare tomtgränsen. Vill man bygga närmare än 4,5 m vid tomtgräns mot granne så går det bra med grannens medgivande. Se alltid till att få grannens skriftliga medgivande, gärna med en situationsskiss som visar husets exakta placering. Ett skriftligt medgivande gäller även om grannfastigheten säljs,

Övrigt: I vissa områden kan det finnas lokala begränsningar för att bygga attefallshus. Kommunens byggnadsnämnd har information om vad som gäller.
Om det finns strandskydd måste dispens sökas även för attefallshus.