Garage

Bygga garage steg för steg

Medlemmen andreas_r byggde garage i en sluttning.

Medlemmen andreas_r byggde garage i en sluttning. Foto: andreas_r

Ett garage står på mångas önskelista. Skönt att slippa gräva fram bilen efter en snöig natt. Praktiskt att kunna meka och fixa med bilen. Smart utnyttjat kan ett garage rymma så mycket mer än bara bilen.

Första frågan att ställa sig är var garaget ska placeras. På en mindre tomt finns det sällan så många alternativ, men den som har en större fastighet kanske har fler val. Åtkomlighet från gatan är förstås självklar, men ska det vara en garageuppfart mellan gata och garage? En uppfart stor nog för en bil ger en extra parkeringsplats för besökare.

En annan viktig aspekt är hur garaget ska placeras och se ut för att fungera bra ihop med huvudbyggnaden. Ska de kanske byggas ihop så att det finns en ingång direkt från huset till garaget? Eller ska garaget placeras så att det kan hjälpa till att skapa en skyddad uteplats i trädgården? Oavsett vilka kriterier som känns mest angelägna bör man sträva efter att garaget inte förfular och skämmer fastigheten som en ful ankunge. Det kan faktiskt sänka försäljningsvärdet den dagen det blir aktuellt. 

Garage
Ett dubbelgarage. Foto: Marlén Eskilsson

Attefallsgarage?

Om du inte behöver ett jättestort garage går det faktiskt att utnyttja attefallsreglerna och bygga utan bygglov. Bygganmälan krävs ändå och som alltid när man bygger ska man hålla sig till Boverkets byggregler. Att använda sig av attefallsreglerna för att bygga ett garage kan vara ett sätt att få bygga om man inte beviljas vanligt bygglov. Håller man sig bara inom reglernas gränser har kommunen svårt att neka.

En komplikation med dessa regler är att garaget då måste placeras 4,5 m från tomtgräns. Med grannars medgivande kan man ställa garaget närmare, men mot gatan eller allmänning är det svårt att få dispens. En garageuppfart på 4,5 m löser det. Grannes medgivande ska vara skriftligt. Attefallshus får i dagsläget vara 30 kvm stort.

Sök bygglov i tid

När det gäller ett så stort och kostsamt projekt som ett garagebygge så är kostnaden för bygglov knappast ett avgörande hinder. Med ett bygglov får du frihet från de begränsningar som attefallsreglerna innebär. Kommunerna ska ge bygglov inom 10 veckor, förutsatt att ansökan är komplett. Se till att du har med alla handlingar som krävs vid bygglovsansökan från början, annars kan det ta tid innan du får det beviljat.

Garage
Medlemmen berniebergs garage. Foto: bernieberg

Kallt eller varmt garage?

En bil behöver inte stå i ett uppvärmt utrymme. Uppvärmt garage är inte bara klimatbelastande utan även en onödig kostnad för den egna plånboken. Dessutom blir byggkostnaden lägre om man inte isolerar.

Garaget skyddar bilen från snö och regn. För att ändå ha en uppvärmd bil när man ger sig iväg finns möjligheter med elektrisk kupévärme och motorvärme och idag är det enkelt att ordna programmerad uppvärmning. 

Ett skäl att ha uppvärmt garage är att man vill använda garaget även för förvaring av verktyg, fritidsgrejor och annat. Då kanske det är bättre att i garagebyggnaden bygga ett mindre förvaringsutrymme med underhållsvärme för att minska driftskostnaderna. För att kunna värma upp garaget tillfälligt om man vill meka med bilen någon gång vintertid kan en enklare isolering räcka. 

Grundfrågan

En gjuten betongplatta är den enkla och kanske vanligaste grundläggningen för ett garage. Det finns olika sätt att göra det på. Att bygga en grund med L-element kan vara praktiskt eftersom man samtidigt får en grundmur. Bottenplattan måste förstärkas vid portöppningen exempelvis med att plattan görs tjockare under portöppningen och förses med extra kantjärn. 

Det finns många slitstarka färger och golvskyddsmaterial om man inte vill ha den råa betongen. Ett lite lyxigare alternativ för den som vill ha ett fräckt racingrutigt golv är golvklinker. Rådfråga leverantören om klinkern är lämplig för garage.

Den riktigt snåla varianten för ett kallgarage är annars att inte ha någon bottenplatta alls utan ställa väggkonstruktionen på gjutna plintar. Det är fullt möjligt för ett mindre garage eftersom väggarna egentligen inte behöver bära någon mer tyngd än taket. Golvet kan i sin enklaste form bestå av packat grus alternativt marksten eller trädgårdsplattor som håller för bilkörning.

Avlopp och vatten

Golvavlopp i garage är inte helt enkelt. Det vatten som hamnar i avloppet från garage är ofta för kraftigt förorenat för att kommunens reningsverk ska klara av det. Biltvättar måste ha extra reningssteg av sitt avlopp och tvättar man sin bil i eget garaget uppstår samma typ av smutsvatten med oljerester, metaller och andra kemikalier. Därför säger många kommuner nej till golvaavlopp i garage. Kontrollera med din byggnadsnämnd innan bygget.

Andra vatteninstallationer som exempelvis en vask eller utslagsback kan vara enklare. För att skydda vatteninstallationen krävs underhållsvärme vintertid. Planera för avloppsrören i samband med grundläggningen. 

Garage i lecablock
Medlemmen Diablito murar garageväggar av leca. Foto: Diablito

Att välja väggar

Det går att välja olika material för väggarna på ett fristående garage. Att mura upp väggarna av lättklinkerblock är ett sätt. Då får man en viss isolering på köpet. Det kan vara lämpligt om huset är putsat och man vill ha symmetri mellan byggnaderna.

Stomme och fasad av trä är ett bra val ur klimatsynpunkt eftersom trä binder kol så länge byggnaden står. För isolering av väggar och tak är isoleringsskivor av cellulosamaterial ett bra val av samma anledning. Det är också ett trevligt material att arbeta med för självbyggaren.

Fasaden bör utformas så den stämmer väl överens med fastighetens övriga byggnader och kanske särskilt huvudbyggnaden. Men det innebär inte att den måste vara likadan utan det går att förhålla sig rätt fritt så länge byggnaderna blir bra ihop och inte konkurrerar med varandra om uppmärksamheten. Liggande fasadbrädor på huset och stående på garaget, men samma färg fungerar till exempel bra. Likaså samma fasadbeklädnad, men avvikande färg så länge färgerna ser bra ut ihop. Känner man sig osäker är det en bra idé att rådfråga en arkitekt som har utbildning för just den här typen av stilbedömningar. 

Garage med fönster
Lyxigt garage med insyn. Foto: Myhomedesign

Port, fönster och dörr

En port är ju ett måste och det är ett litet projekt i sig att orientera sig i utbudet av material, kvaliteter och prisklasser. Enklast är den vanliga slagporten som egentligen bara är två stora dörrar. Portar som öppnar hela öppningen på en gång finns i flera varianter. Vipp-portar vänder upp hela portskivan i garagets tak. Det finns också ett flertal varianter som rullar upp porten i taket eller i en rulle i taket ovanför porten. 

Glöm inte att förse garaget med en extra dörr. Det kan vara praktiskt att kunna gå in i garaget utan att behöva öppna hela porten, särskilt om man har ett uppvärmt garage. 

Ett fönster som släpper in dagsljus gör garagemiljön betydligt trevligare och man slipper tända belysningen dagtid. Ett fönster påverkar också utseendet exteriört. En fönsterlös fasad kan se väldigt stängd och sluten ut.

Tänk på taket

Ett vanligt sadeltak är en standardlösning, men det finns många andra alternativ. Så länge garaget ser bra ut ihop med huvudbyggnaden kommer resultatet att kännas harmoniskt. Pulpettak kanske matchar en villa med modernare arkitektur. Ett annat alternativ är två takfall som inte möts i nock utan delas av en låg fönsterrad för ljusinsläpp. Ett plant tak med mycket liten taklutning är alltid lite knepigare för att klara avrinningen, men även det går att lösa. Vilken taklösning som passar bäst är i slutänden en utseendefråga.

För självbyggaren är det enklaste att beställa färdiga takstolar från en husbyggare. Då vet man att de är hållfasthetsberäknade och kommer att klara snötrycket på den plats man bor. 

Takets ytmaterial kan vara vilket som helst av vad marknaden erbjuder. Tegel, betongpannor, papp, schingel, plåt är alla bra garagetak. Även gröna tak med sedumväxter lämpar sig väl. Kanske ska garaget ha samma takmaterial som bostadshuset? Precis som med exteriöra materialval handlar det till sist om hur garaget ska smälta in väl i omgivningen.
Vill man välja tak med mindre klimatpåverkan är lertegel exempelvis bättre än betongpannor. Ett grönt tak med sedumväxter är både snyggt och klimatsmart. Plåttak är ett annat alternativ. Om garagets tak är oskuggat och riktat i lämpligt väderstreck är det kanske läge att fundera på solceller för att utnyttja takets yta för elproduktion. 

Laddar elbil
I framtiden kanske du köper elbil så det kan vara smart att förbereda garaget för en laddare. Foto: Marlén Eskilsson

Elinstallation för framtiden?

Ett garage bör vara försett med el och det inte bara för belysning. Kanske ska porten vara eldriven? För bilar med förbränningsmotor är en motorvärmare en god miljögärning som samtidigt ger en högre komfort för föraren. Idag ser trenden ut att gå mer och mer mot elektriskt drivna bilar. För att framtidssäkra garaget bör man dra fram trefas-el för laddbox även om man ännu inte köpt elbil. En trefaskontakt är ju användbar till mycket annat också. 

Smart förvaring i garage
Planera för smart förvaring i garaget. Foto: Spaciroom

Förvaring av annat än bilen

Glöm inte bort att planera för förvaring inne i garaget. Hemma-fixaren vill kanske ha en arbetsbänk med plats för verktyg. Är innertaket öppet upp till nock finns massor av förvaringsutrymme som går att utnyttja smart för skidor, campingutrustning, surfingbrädor och andra sportgrejor. Också virkesförvaring av överblivna brädor kan ryms på takbjälkarna. Även ett kallgarage ger bra förvaring för sådant som inte måste förvaras frostfritt. Kanske åker gräsklipparen in i garagets hörn efter sista höstklippningen. Är det en batteriklippare ska man ta in batteriet i värmen.