Tomt

Poolhus - planera och designa

Ingen poolanläggning är komplett utan ett poolhus. Hur passas det in i den befintliga miljön? Vilka väderstreck är att föredra? Krävs det bygglov? Storlek? Vi har frågat arkitekt Daniel Widman på Lowén Widman Arkitekter som efter åtskilliga projekt är en av Sveriges främsta experter på poolanläggningar och poolhus.

Poolhus Gandul i Djursholm

Foto: Åke E:son Lindman

Gandul i Djursholm är ett av Lowén Widman Arkitekters mer ambitiösa projekt. De två volymerna av poolhuset är tydligt relaterade till bassäng och till uteplats, det ena innehåller endast dusch medan det andra har möbler att sitta kring. Den stilrena horisontellt markerade lättheten för tankare både till Mies van der Rohes Barcelona-paviljong och Gunnar Asplunds kapell på Skogskyrkogården. 

Poolhus Gandul i Djursholm

Foto: Åke E:son Lindman

Trä möter betong i Gandul med prefabbetongväggar och ett nästan helt platt betongtak rest på svarta träpelare. De tydligt avgränsade materialen ger ett enhetligt intryck och sammanför de olika delar i ett väl genomarbetat arkitektoniskt uttryck.

– Poolpaviljongen är delad i två delar som härbärgerar tre funktioner: hängytor, middagsdel och så ombyte med dusch.

Poolhus

Foto: Åke E:son Lindman

Peter Zumthors badanläggning i Vals, Schweiz, är som för många andra arkitekter, en viktig inspiration för Daniel Widman som säkert varit där tio gånger både privat och med arkitektstudenter. Hett bad i kaldariet, kallt i frigidariet, kopparmuggar på väggarna för att även dricka mineralvattnet som fyller den stora anläggningen.

– Det är något starkt sinnligt med att bada, menar Daniel Widman, det är en rent fysisk upplevelse där man upplever värme, kyla, olika material och inte minst akustik. Poolhuset är en del i hur man ritualiserar tvagningen.

Poolhus

Foto: Åke E:son Lindman

Kranar och andra detaljer i mässing står i kontrast mot den grå betongen och trädetaljer som behandlats med svartpigmenterad träolja.

– Betongväggarna skapar ytor med ett framför och ett bakom så att man kan ritualisera det allra enklaste, som att gå ned till paviljongen för att byta om, och att ta en dusch efter badet.

Poolhus

Foto: Åke E:son Lindman

I projektet Gandul finns gott om utrymme för att umgås och att äta en bit tillsammans. Poolpaviljongen skapar ett nytt uterum på tomten och blir ett extra vardagsrum. 

– Många vill gärna ha en plats för att kunna umgås och äta också. Räkna med minst 2,5 meter och plats för bord och stolar på bägge sidor, och plats att ta sig förbi. Längden bestäms förstås av hur social man är: hur många vänner kan man förvänta sig på besök? I Gandul blev det ett väl tilltaget bord med utemöbler från Röshult.

Poolhus

Foto: Åke E:son Lindman

Stenbeläggningens färgsättning går igen i poolhusets betongväggar och skapar en arkitektonisk helhet tillsammans med poolens blå ton.

– Förutom en mer ordnad del att dela måltider i, har vi i Gandul-projektet ett loungehäng med soffa och något lägre bord för fördrink och eftermiddagshäng. Man kan även tänka sig att addera en öppen spis eller andra eldningsmöjligheter.

Poolhus

Foto: Åke E:son Lindman

Lowén Widman Arkitekters projekt spänner från några hundra tusen till flera miljoner, och när ryktet om lyckade projekt sprider sig så dyker det genast upp nya, trots att arkitektens insats och kostnad knappast är lägre än i större projekt.

– Oavsett storlek så krävs det ett platsbesök där vi, precis som när vi bygger en villa eller andra småhus, gör en platsanalys och ser till sollägen, koppling till träd, tomt och omgivande hus. Därefter lägger vi ned en tre dagar på en förstudie och ritar upp en 3D-modell. Skisstadiet är ungefär lika långt, och sedan har vi också eventuell bygglovshantering. 

Poolhus

Foto: Åke E:son Lindman

Lowén Widman Arkitekters poolhus har en lätthet som knappast känns igen i stora husbyggen. Här finns också en möjlighet att experimentera med funktioner, och framförallt med upplevelsen av material, rum och förhållandet till omgivningen.

– Jag gillar utmaningen att rita pool och poolhus, förklarar Daniel Widman, det ger en annan frihet än i andra projekt och blir ofta en rent arkitektonisk uppgift att gå igång med. 

Poolhus Astrea på Lidingö

Foto: Lowén Widman Arkitekter

Astrea på Lidingö är ett exempel på ett enklare, men inte desto mindre stilsäkert projekt av Lowén Widman Arkitekter. Här finns gott om ytor att sitta på, dessutom en trappa som ger en nivåskillnad. Daniel Widman understryker att ytor att vila på och umgås vid är en viktig del av en pool och ett poolhusprojekt.

– De här 45-50 centimeter höga stenbänkarna kan man ligga på eller sitta på och spela spel. Det kan tyckas banalt, men de aktiverar och ger mer än vad man tror.

Poolhus Astrea på Lidingö

Foto: Lowén Widman Arkitekter

Duschen finns på utsidan av den kallmurade stenväggen, på insidan finns förvaring med mera.

– Förutom pool och paviljong behövs oftast också ett teknikhus eller något rum för värmeanläggning, vattenrening, pooldammsugare och annan kringutrustning, säger Daniel Widman. Uppvärmningen kan kopplas till befintlig bergvärmepump, men vissa avråder från att belasta med poolens något ojämnare förbrukning, en luftvärmepump är ett bättre alternativ.

Poolhus i Kummelnäs

Foto: Lowén Widman Arkitekter

Placeringen av ett poolhus beror till stor del på hur det ska användas. Ska det vara förmiddagssol, eller bad framåt kvällen? I ett av Lowèn Widman Arkitekters projekt i Kummelnäs samspelar trätrall (Organowood), gräs och marktegel med en enkel pergolalik paviljong.

– De flesta vill ha sydvästläge, men allt beror på hur ens familj ser ut, förklarar Daniel Widman. Barn badar gärna på förmiddagen, vuxna istället på eftermiddagen. Om man vill komma åt kvällssolen så är det sydväst, till och med nordväst som gäller, men allt hänger på tomtens beskaffenhet. Vi gör alltid solstudier tillsammans med våra beställare som känner sin tomt, sitt hus och när de vill bada. Var skuggar träden? Brukar vi ha utflykter på eftermiddagarna? En mängd faktorer spelar in.

Stenlagd gång

Foto: Lowén Widman Arkitekter

Det kan vara frestande att låta en byggare ta över ansvaret för alla delar i byggandet av ett poolhus för att få ned kostnaderna, arkitektens kunskap gör däremot att man som beställare får en helhet där alla delar samspelar.

– Branschkollegan Bolle Tham på arkitektkontoret Tham Videgård brukar tala om 100-meters-arkitektur, det ska inte bara se bra ut på 100 meters håll utan fungera också helt nära. Omsorgen om detaljerna, och att rita igenom alla olika delar är det som ger en alldeles särskild arkitektonisk upplevelse.

Poolhus Ruin Retreat

Foto: Lowén Widman Arkitekter

Poolen ska förstås ligga i rätt väderstreck, men även kringytorna behöver placeras in i rätt solläge. I Ruin Retreat, i Kummelnäs, har Lowèn Widman Arkitekter ritat en pool med de omkringliggande ytorna i platsgjuten betong 

– Se till att kringytorna har bra solläge, och glöm inte både häng- och sittytor. Oavsett hur pool och poolhus byggs så krävs det gott om plats runtomkring. 

– Ruinen byggdes ursprungligen av två tyska bryggarbröder kring sekelskiftet för att blidka deras fruars hemlängtan till Rehndalen. Poolen ligger på samma plats som en tidigare vattenreservoar.

Poolhus i Hersby, Lidingö

Foto: Lowén Widman Arkitekter

I ett pågående projekt på Lidingö, arbetar Lowén Widman Arkitekter in poolpaviljongen i den omgivande växtligheten. De stående träribborna ger en rastereffekt som spelar väl ihop med växtligheten bakom poolhuset samt även med poolens krusade vattenyta. 

– En pergola är inte generellt sett bygglovspliktig, och ofta blir det byggda rummet inte större än en Friggebod eller en Attefallare, säger Daniel Widman. Det är för oss arkitekter något av en balansgång att kreativt laborera med de krav kommunen har för bygglov.