Bygga nytt hus, Stenhus, Trähus

Bygga i sten eller trä?

Bygga i sten eller trä?

Har du funderat på att bygga huset i sten eller trä? Vi tittade på för- och nackdelar med de olika konstruktionerna.

Av tradition bygger vi hus av trä på de allra flesta ställen i landet. Ungefär 85 procent av de svenska småhusen byggs i trä. En enkel förklaring är att trä är ett material som vi har stor tillgång till. Undantagen ligger främst i Skåne och på Gotland där tillgången på sten är större. Skåne ligger också geografiskt närmare delar av Europa där man traditionellt bygger i sten.

En annan förklaring är att marknaden domineras av kataloghusen som för det mesta är tillverkade i trä. Det finns ca 100 tillverkare av trähus, medan stenhustillverkarna bara är ett tiotal.

Vad är då skillnaden mellan ett trähus och ett stenhus? Det finns inget entydigt svar på den frågan utan beror på vilka aspekter man beaktar, konstruktion, komfort, underhåll eller kostnader till exempel.

När det gäller konstruktionen av ett trähus är det enkelt, i det fallet är regelverk och takstolar helt enkelt av trä. Fasaden kan bestå av en träpanel men den kan också vara putsad eller klädd med något slags tegel.

När det gäller stenhus finns det olika konstruktioner. Det kan vara murat av tegel eller olika slags isolerande byggblock. På marknaden finns det en hel del varianter av byggblock med olika egenskaper, leca, ytong, maxit och solcon är några exempel. Precis som när det gäller trähus finns det också prefabricerade väggelement som monteras på plats. Elementen är oftast av betong eller lättbetong.
I dag är byggblocken relativt lättarbetade, både när det gäller eldragning och, i ett senare skede, infästningar i inomhusväggen, av tavlor till exempel.

Förespråkarna för stenhus menar att det är lättare att få ett jämnare inomhusklimat i ett stenhus jämfört med ett trähus eftersom stenen i sig är trög. De hävdar också att risken för mögel är mindre och att underhållet av ett stenhus är mindre krävande.

– Det finns många fördelar med ett modernt stenhus, säger Christer Axelsson på mur- och putsinstitutet på Gotland. Ett exempel är den säkra konstruktionen. Där trähusen kräver både trä och isolering är byggblocken i dag både lastbärare och isolerare, vilket är bra ur fuktsynpunkt.

– Dessutom står ett stenhus längre och kräver inte lika stort underhåll som ett trähus. En trähusägare hinner måla om sitt hus flera gånger innan stenhusägaren behöver bekymra sig om sin fasad.

I trähusbranschen är man bra på att marknadsföra sig och rider också på den trähustradition vi har i Sverige, menar Christer Axelsson. Men nu när stenhusbranschen också kan erbjuda färdiga lösningar, kommer säkert efterfrågan att öka.

– Även om marknadsandelen fortfarande är liten ser vi en ökad efterfrågan på stenkonstruktioner i stort sett i hela landet. Och vill man ha ett hus med en säker konstruktion, låga underhållskostnader, ett högt andrahandsvärde, bra komfort och inomhusmiljö – ja då ska man välja ett stenhus, avslutar Christer Axelsson.

Ett stenhus är generellt sett något dyrare att bygga än ett trähus. Uppgifter på 50 000 kronor mer per bygge förekommer, men slutsumman avgörs förstås av parametrar som är svåra att generalisera. Den något högre kostnaden uppvägs dock av till exempel lägre kostnader för underhåll och uppvärmning, menar stenhusbranschen. Enligt Konsumenternas försäkringsbyrå erbjuder de flesta försäkringsbolag en marginellt lägre premie på hemförsäkringen när det gäller stenhus.

Men ett hus av sten är tungt. För att inte riskera sättningar är det viktigt att man gör en noggrann analys av marken innan man sätter igång. Åkermark lämpar sig till exempel inte så väl för en tung konstruktion.

– En träkonstruktion är ju också mycket lättare att hantera än till exempel betong, säger Ingemar Ekdahl på Trä- och möbelindustriförbundet. Och vill man inte ha en panel kan man ju alltid putsa eller sätta en tegelfasad på träkonstruktionen.

När det gäller hållbarhet tycker Ingemar Ekdahl att trä står sig väl i jämförelse med sten.

– I förhållande till sin vikt har ett trähus bra hållbarhet, säger han.
Ingemar Ekdahl tycker att det är svårt att säga att den ena konstruktionen generellt sett är bättre än den andra.

– Jag förstår egentligen inte frågeställningen om man ska bygga i trä eller i sten. Det gäller att använda materialen där de lämpar sig bäst.

Bertil Johansson på SP, Sveriges provnings- och forskningsinstitut, tycker också att frågeställningen är knepig.
– Det är så många faktorer som spelar in att det är svårt att säga något generellt, säger han. Dessutom finns det ju knappast några solida stenhus, träet kommer ju in ändå, i takstolarna till exempel.

Nu när vi försöker minska energianvändningen så tycker inte Bertil Johansson att sten är så lyckat eftersom det har högre värmeledning. Det bästa är om man kan skapa ett luftskikt med stillastående luft i väggarna. Både trä- och stenmaterialen kräver inblandning av material med bättre isoleringsförmåga.

– När det gäller mögel är det sant att ren sten och betong inte möglar. Men å andra sidan är materialet nästan aldrig rent och då faller delvis det argumentet, säger han.

Bertil Johansson vill också varna för byggfukten som han ser som ett stort problem.

– Risken med byggfukt ökar när man bygger i sten eller betong, säger han. Lättbetong är bland det värsta man kan torka ut, det kan ta nästan ett år innan det är riktigt torrt.
Byggblocken som finns på marknaden, till exempel leca, är bättre ur den synpunkten. Men eftersom lecan inte är lufttät krävs det en puts som gör att det inte blåser rakt igenom.
Bertil Johansson tycker att man bör ställa sig ett antal frågor innan man väljer material.

– Titta på hela konceptet – hur kommer huset att användas och hur ska det värmas upp. Finns det ett värde i att kunna förändra huset, bygga till, ta upp ett nytt fönster eller en ny dörr i fasaden. Och hur länge har man tid att vänta innan byggfukten är uttorkad.