Juridik, Ekonomi

Totalentreprenad (funktionsentreprenad)

Många väljer idag att bygga huset på totalentreprenad.

Många väljer idag att bygga huset på totalentreprenad. Foto: Marlén Eskilsson

Vid totalentreprenad ingår beställaren avtal med en enda entreprenör och ger honom i uppdrag att både projektera och uppföra huset.

Beställaren tillhandahåller ett förfrågningsunderlag som är odetaljerat och ofta bara i form av funktionskrav, istället för preciserade och bestämda lösningar. Därför kallas totalentreprenad ibland också för funktionsentreprenad.

Det kan vara så att du köper entreprenaden av en enda entreprenör, men denne kan i sin tur ha köpt allt från en hustillverkare som står ansvar för objektets användbarhet och egenskaper samt står för hela eller en västentlig del av produktbestämningen, enligt ABT94. Han kan alltså ha övertagit det hustillverkaren har gjort och säljer det vidare.

Om det är en liten entreprenör och denne går i konkurs, står konsumenten där med tomma händer, såvida han inte har tecknat en färdigställandeförsäkring.

Kontrollera därför entreprenören noga, om denne är solid, har F-skattsedel samt hans eventuella mellanhavanden med en hustillverkare. Entreprenören och hustillverkaren kan naturligtvis vara samma. Se alltid till att en färdigställandeförsäkring blir tecknad.

En totalentreprenad kan dock utformas på många olika sätt. Producenten kan engageras vid olika tidpunkter i projekteringsprocessen. Ibland utser beställaren entreprenör redan när han beslutar sig för att bygga. I andra fall har han låtit konsulter göra en halvfärdig projektering och producentens inflytande på projekteringen inskränks då till detaljlösningar och materialval av ytskikt.

Ibland skiljer sig totalentreprenaden från en utförandeentreprenad bara genom att förfrågningsunderlaget består av huvudritningar och en kortfattad teknisk beskrivning istället för traditionella mer detaljerade handlingar. I det här fallet kallas entreprenaden ofta för tidig upphandling, eller styrd totalentreprenad. Termen tidig upphandling används också då beställaren handlar upp en utförandeentreprenad tidigt och låter utförandeentreprenören ge synpunkter på projekteringen, även om han inte utför den.

Läs mer