Isolering, Stenhus

Stenhus - murad bärande stomme och yttervägg

Ett putsat stenhus med stomme av tegel.

Ett putsat stenhus med stomme av tegel.

Med ett stenhus får du hög fuktsäkerhet, sunt inomhusklimat och liten risk för brand och mögel. Den tunga stommen stänger dessutom ute ljud och ger en värmetröghet som sparar energi. Men kostnaden är högre än för ett trähus och byggfukten torkar inte ut i första taget.

Det kan förekomma olika definitioner på stenhus men här menar vi hus där ytterväggen och dess bärande stomme är murad eller gjuten i ett oorganiskt material. Ett hus med putsad fasad räknas alltså inte som stenhus om stommen är uppbyggd av träreglar.

Väggarna i stenhus kan bestå av murade block av lättklinker (ex Leca), lättbetong (H+H, Aeroc) eller tegel (Porotherm), i vissa fall i kombination med någon isolering. Det finns också betongelement (Heda, Finja) med ingjuten isolering, som sandwichelement eller med isolerad stomme.

Tomas Gustavsson har tidigare forskat på Lunds Tekniska Högskola och är något av en expert på murade konstruktioner. Han har också skrivit en bok - Moderna tegeldetaljer. Han menar att stenhus är lätta att få med god lufttäthet, något som är en förutsättning för att modern ventilation ska fungera på bästa sätt. Det är dock viktigt att detaljerna, anslutningar av tak, bjälklag och fönster till exempel, utförs på rätt sätt. Tomas Gustavsson har sett exempel på hus i Finland där både väggar och tak består av lättbetong och som nästan når upp till passivhusklassning, mycket beroende på att lättbetongelement är lätta att ansluta till varandra.

U-värde

Riktigt låga u-värden kan man bara få med isolering + det bärande materialet. Heda Excellent, utvändig betongskiva med cellplast på insidan, totalt 320 mm, uppnår ett U-värde på 0,19 W/m2K.
Porotherm tegelblock, 365 mm, har ett U-värde på 0, 25W/m2K. Detta element är tänkt att användas för att putsas på direkt på in- och utsida. Om man isolerar med 120 mm isolering som sedan putsas sjunker U-värdet till 0,14 men då har också kostnaden ökat i form av material och arbetsinsats. Porotherm har också block som är isolerade i cellerna men dessa är nästan dubbelt så dyra som de vanliga.

Nästan samma tjocklek, 375, och U-värde, 0, 25W/m2K, har Aeroc Ecoterm lättbetongblock medan Maxits Isoblock når ett U-värde på 0,18 med block som är 350 mm breda. Här måste kostnader jämföras.
När man beräknar energiförbrukning ska man också ta hänsyn till lufttäthet i väggen. Den får inte överstiga 0,8 lit/s/m2. För passivhus måste värdet vara mellan 0,2 och 0,4.

Installationer

Om man murar med block måste spår fräsas för till exempel eldragningar. Enligt tillverkarna fungerar detta med en vanlig vinkelslip.
I betongelement som levereras med en utvändig skiva och cellplast på insidan är installationer inga problem. Antingen gör man spår i cellplasten eller så bygger systemet på en invändig regelstomme.
I sandwichkonstruktioner, med en invändig betongskiva, måste projektering för el och annan installation finnas med och gjutas in från början.

Infästningar

Har man bara rätt skruv och plugg är det inga problem att sätta upp skåp, tv-skärmar och tavlor i en stenvägg, även om det är enklare i traditionella träväggar. Kolla med tillverkaren.
Porotherm påpekar att man absolut inte ska använda slagborrmaskin i deras block, en vanlig borrmaskin är det bästa.

Fukt

Elementen av tegel, Porotherm, är helt torra från början medan till exempel lättbetongblocken innehåller 30 % fukt vid leverans. Det kan ta ett år innan kärnan har torkat ut helt därför är det lämpligt att göra ett fuktprov innan till exempel köksskåpen monteras på väggen.

Puts

Om blocken putsas på insidan så är det putsen som är det lufttäta skiktet och Tomas Gustavsson menar att det är en fördel att se det med blotta ögat. Det gör också att man blir uppmärksam på anslutningar där lufttätheten kan brista. Han menar att man helst ska putsa innerväggarna innan montage av fönster och dörrar så att det täta skiktet hamnar även bakom karmen.
Lämplig invändig puts är gipsbruk som sedan målas med silikatfärg. Väggen blir då diffusionsöppen. Men även om väggen är öppen för diffusion så finns det mycket fukt i putsen, och kanske också i murblocken delvis beroende på väder, något man bör tänka på innan golvlister och tavlor börjar monteras.

Om utsida block ska putsas gäller det att hitta en kunnig fackman annars kan sprickor vara ett faktum oavsett vilket underlag man har, enligt Tomas Gustavsson. Här gäller det att ta referenser och kontakta branschorganisationer. Rätt fackman vet vilken typ av puts som ska användas, ev armering och i vilken väderlek putsningen ska ske för att ge ett hållbart resultat utan sprickor.

Pris

Flera tillverkare menar att kostnaden för ett stenhus där man putsar på murade block blir nästan detsamma som för hus med träregelstomme och puts på någon skiva. Ett rent trähus med träpanel som fasad blir billigare. Flera tillverkare har olika varianter i olika prisklasser, det gäller till exempel Lecablocken. Där gäller det att inte bara jämföra U-värde utan också värmelagringsförmågan.

Egen arbetsinsats

Den någorlunda händige husbyggaren klarar själv att mura blocken enligt tillverkarens anvisningar. De flesta blocken kan bearbetas utan specialverktyg.
Betongelementen däremot kräver leverans och montage med kran, anslutningar till varandra och till exempel grund kräver svetsning så detta är kanske moment att överlåta på en fackman.

Läs mer: