Provtryckning testar husets täthet

Familjen Leandersson.

Familjen Leandersson. Foto: Lars Bärtås

Är vårt nya hus så tätt och energieffektivt som hustillverkaren lovade? Familjen Leandersson beställde en provtryckning för att få svar.

Ju tätare ett hus är desto mindre kostar det att värma upp. Detta enkla faktum kan kan du undersöka med en provtryckning som mäter hur mycket luft som läcker genom husets klimatskal.

– Vanligtvis är det hustillverkare och fastighetsbolag som beställer provtryckning, men intresset ökar också bland privatpersoner som vill undersöka sina hus och få bättre koll på energiförbrukningen, säger Viktor Olsson som utför provtryckningar och termografering via sitt företag MV Design.

Paret Marianne och Bo Leandersson tog tillfället i akt när de skulle flytta in i sitt nya hus utanför Laholm. De har bott på en gård i närheten, men upplevt att den var för stor och krävde för mycket skötsel. Det nyckelfärdiga enplanshuset på 108 kvadratmeter erbjuder ett mer praktiskt boende och är dessutom energisnålt. Tillverkaren har tagit fram kalkyler som visar att huset klarar energikraven i Boverkets byggregler med god marginal. 

Utrustning för provtryckning

Utrustningen för provtryckning uppställd. Foto: Lars Bärtås

– Vi ville ha ett välbyggt hus som är billigt i drift och bra för miljön och tyckte att just detta motsvarade våra krav bäst, säger Marianne Leandersson.

Huset värms med en frånluftsvärmepump och ska enligt kalkylerna förbruka högst 5000 kilowattimmar under ett normalår.

– Vi ville göra en uppföljning och se om huset verkligen är så energisnålt som säljaren utlovat. När vi ställde frågan så föreslog han att vi kunde beställa en provtryckning.

Viktor Olsson har begärt att få en ritning över huset. Med ritningen går han runt, rum för rum, och tätar alla befintliga luftkanaler och ventiler. Han kontrollerar även att fönster och ytterdörrar är ordentligt stängda. Om en tilluftsventil inte är stängd eller ett fönster står lite på glänt blir mätvärdena missvisande, påpekar han.

– Det finns normer för vad man ska stänga till i byggnaden inför en provtryckning så att resultatet blir korrekt. Däremot ska man inte täta nyckelhål och liknande punkter som husägaren normalt inte förseglar.

fläkten uppriggad i dörren inför provtryckning

Fläkt uppriggad i tät duk vid ytterdörren. Foto: Lars Bärtås

Provtryckningen sker via en fläkt som riggas upp i en tät duk kring en ytterdörr. När fläkten går igång skapas ett undertryck i huset genom att inomhusluften pumpas ut. Via mätningar kan man sedan se hur mycket luft som tränger tillbaka in i huset. Med utgångspunkt från klimatskalets area (golv, väggar och tak) kan man sedan räkna ut luftläckaget liter per sekund samt omslutningsarea (l/s, kvm).

– Nybyggda villor brukar ha ett normalvärde kring 0,35-0,45. Det mest extrema fallet jag provtryckt var ett visningshus som hade ett luftläckage på 0,17, men det var också byggt med yttersta omsorg, berättar Viktor Olsson.

Det finns allmän föreställning om att isolering är det effektivaste sättet att hindra läckage från klimatskalet. Detta är fel, framhåller Viktor Olsson.

– Lufttätheten påverkas inte nämnvärt av isoleringen utan av diffusionsspärren, i vanligaste fall en plastfolie, som skyddar klimatskalet. Läckagen sker ofta vid anslutningar mellan golv, väggar, tak, fönster och genomföringar, vilket gör att man måste täta dessa områden extra noggrant.

Medan provtryckningen pågår går Viktor Olsson runt med en värmekamera i huset. Med kameran kan han spåra var de eventuella luftläckagen finns, men även köldbryggor och brister i isoleringen.

– Det är ett bra tillfälle att värmefotografera när det råder undertryck i huset. Använder man enbart värmekamera utan provtryckning är det risk att klimatförhållandena utomhus påverkar klimatet inomhus så att det blir svårt att jämföra olika områden på ett korrekt sätt. Exempelvis kan det blåsa mot en sida av huset så att kall luft strömmar in på detta ställe för att sedan värmas upp och strömma ut genom väggen mittemot.

Provtryckningen i paret Leanderssons hus har tagit tre timmar och Viktor Olsson har ett resultat att delge. Resultatet visar 0,29 liter per sekund och kvadratmeter, ett värde som rentav uppfyller kraven för ett passivhus, där gränsen ligger på 0,30.

– Det var faktiskt bättre än vi hade förväntat oss. Nu känns det tryggt att flytta in, säger Marianne Leandersson.

Pris för att provtrycka huset

Leanderssons provtryckning kostade ca 5 000 kr inklusive moms. Det som påverkar priset för en provtryckning är husets storlek och antal plan. Priserna för att provtrycka ett hus brukar ligga mellan 5 000 och och 7 000 kr, enligt Viktor Olsson.